Den gode klubaften

Den gode klubaften

Jeg er i gang med min fjerde sæson som frivillig i Coding Pirates. Vi startede afdelingen i Gladsaxe i efteråret 2017 med en flok frivillige, der ikke havde nogen erfaring fra andre afdelinger. Vi var alle på bar bund i forhold til at afvikle en klubaften. Jeg selv...
3D-print med Tinkercad og Cura

3D-print med Tinkercad og Cura

Hos Coding Pirates Nyborg har vi været så heldige at have adgang til to 3D-printere. Det har givet os muligheden for at lære, hvordan man går fra idé til 3D-model, over slicer, til færdigt print. 3D-printere er efterhånden kommet så langt ned i pris, at vi har købt...
Velkommen til den nye Københavner-bestyrelse!

Velkommen til den nye Københavner-bestyrelse!

I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde på Datalogisk Institut d. 31/3 blev den nye Københavner-bestyrelse støbt. Ved Generalforsamlingen d. 16/3 trådte Martin Dybdal, tidligere formand gennem 2 år, tilbage, og derfor har Coding Pirates København stået...
Kodepirater på månen

Kodepirater på månen

Tema, sprog eller teknologi I mange lokalafdelinger har vi ofte taget udgangspunkt i et programmeringssprog eller en teknologi: Lær at programmere i XYZ, Robot holdet, Arcademaskine, grundlæggende Unity. Så kommer målet eller emnet først hen ad vejen, og vi frivillige...
Et par gode råd til lokalforeningerne

Et par gode råd til lokalforeningerne

Denne #fortællefredag handler om bestyrelsesarbejdet ude i lokalforeningerne. Jeg har siddet i Coding Pirates Københavns bestyrelse de sidste 3½ år, de sidste 2 år som formand. Jeg takkede dog af som formand i sidste weekend. Vi har lært utrolig meget de år jeg har...