I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde på Datalogisk Institut d. 31/3 blev den nye Københavner-bestyrelse støbt. Ved Generalforsamlingen d. 16/3 trådte Martin Dybdal, tidligere formand gennem 2 år, tilbage, og derfor har Coding Pirates København stået uden formand i marts måned. Der var dog valgt en ny bestyrelse ind, og ved bestyrelsesmødet i søndags blev der valgt formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Den nye københavnerbestyrelse ser ud som følgende:

Bestyrelsen

Næstformand

Per Kofod Hansen
@per

Formand

Sune Sylvest Nilausen
@sunenilausen

Kasserer

Mikael Clausen Hewel
@mhewel

Sekretær

Naja Årosin Laursen
@Naja Årosin

Benjamin Bræstrup Sayoc
@benj5378

Julie Lund Christensen
@Julie Lund Christensen

Sine Zambach
@sine zambach vanløse

Suppleanter

Pernille Just Kyvsgård
@pernillejust

Ali Tabatabai
@izno

Den nye bestyrelse har mange spændende projekter i støbeskeen, og som altid vil I blive opdateret gennem det månedlige nyhedsbrev. Husk også at følge #kbh-frivillige på slack, hvor der løbende bliver lagt info ud om arrangementer og snakket om idéer, som bliver taget op på bestyrelsesmøderne. 

Et stort tillykke ønskes til den nye bestyrelse – og god vind 😉