Om Coding Pirates

Coding Pirates Denmark er en forening, der promoverer IT-kreativitet hos børn i alderen 7- 17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter. Foreningen blev stiftet af Martin Exner og Christian Hjorth Lund, og de startede deres første hold på IT-Universitetet i februar 2014 efter et succesfuldt pilotprojekt i november 2013. Siden har foreningen haft stor medlemstilvækst og har i dag lokalforeninger i det meste af landet.

Coding Pirates er en non-profit organisation, og som hovednerve i organisationen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

Vores formål er at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af klubaftener.

Manifest

Coding Pirates bygger på en række værdier, som er nedfældet i foreningens manifest. Manifestet ses som foreningens grundlov og formålsparagraf. Manifestet berører følgende områder for foreningen: Mission, netværk, foreningsrammer, værdier samt vision for foreningen.

Målet med manifestet er at skabe fællesskab blandt lokalafdelingerne, de frivillige og børnene. Dette sker gennem demokratiske og åbne processer.

» Læs hele manifestet 

Foreningens opbygning

Alle lokalforeninger er selvstændige enheder, og tilsammen udgør de hovedforeningen Coding Pirates Denmark. Foreningen er ledet af den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen vælges en hovedbestyrelse, som står for driften af hovedforeningen i løbet af året, bistået af et lønnet sekretariat. Hovedforeningen står for de overordnede rammer for lokalforeninger. Lokalforeningerne har afdelinger under sig, som afholder klubaftener for børn og unge.

Landsmødet er et årligt møde for alle landets medlemmer. Til Landsmødet afholdes generalforsamlingen samt mere uformelle tiltag, som især omhandler netværk og socialisering. Under generalforsamlingen diskuteres aktuelle problemstillinger, og der vælges repræsentanter til bestyrelsesposterne. Det er her, man som menigt medlem har mulighed for direkte indflydelse på vedtægter og bestyrelsessammensætningen. Generalforsamlingen er hovedforeningens øverste myndighed. Den valgte hovedbestyrelse forpligter sig til at følge de vedtægter og linjer, som bestemmes og sættes på på generalforsamlingen. Hovedforeningens vedtægter gælder alle medlemmer af Coding Pirates i Danmark. Der kan deltages ved fysisk tilstedeværelse, online tilstedeværelse eller via fuldmagt. Tid og sted meldes ud i god tid af Hovedbestyrelsen.

» Læs aktuelle foreningsdokumenter (f.eks. vedtægter og strategi)

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark, som består af valgte medlemmer af foreningens forskellige afdelinger og varetager hovedforeningens interesser og forpligtelser. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. De 11 personer er demokratiske valgte på årets generalforsamling, som er en del af foreningens årlige landsmøde.

Hovedbestyrelsen og dens medlemmer kan kontaktes gennem Sekretariatet, direkte via Slack-kanalen #hb-debat eller ved henvendelse til det enkelte medlem. Der afholdes som regel bestyrelsesmøde den 1. torsdag i måneden.

» Se Hovedbestyrelsen

Sekretariatet

Coding Pirates Denmarks sekretariat er lokaliseret i Odense. Sekretariatet bistår Hovedbestyrelsen i dennes opgaver foruden at varetage nationale projekter. Sekretariatet varetager fælles interesser og ressourcer som medlemssystem, økonomi, forsikring, m.m. i Coding Pirates og koordinerer desuden drift og oprettelse af lokalafdelinger, fondsansøgninger, kommunikation, nogle af de nationale events og meget mere.

» Se Sekretariatet

Kontakt til foreninger og afdelinger

Lokalforeninger og afdelinger over hele landet kan kontaktes via mails, gennem formænd og enkeltpersoner via hovedforeningens Slack-platform eller via foreningernes egne Facebooksider. 

» Se vores foreninger og afdelinger

Kontakt Coding Pirates

Forenings-dokumenter

Se foreningsdokumenter som vedtægter, strategi, manifest, adfærdsregler m.m.