Søg
Close this search box.

Coding Pirates manifest

Coding Pirates er en non-profit organisation, og som hovednerve i organisationen står en broget skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

Den danske version

Læs vores danske version af vores manifest via knappen herunder.

The english version

Read the english version of our manifesto by clicking the button underneath.

Den simple version af manifestet

Vores mission

Teknologiske og kreative processer i et åbent fællesskab

Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling, konstruktionsevne og designtænkning gennem en åben og eksperimenterende tilgang til teknologier gennem demokratiske og dialogiske processer. Foreningen er karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber, der lader børn, unge og voksne mødes omkring idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en åben deltagelseskultur. Vi udvikler, afprøver og deler teknologiske formater, processer og viden med hinanden og resten af verden.

vores netværk

Arrangementer for teknologiinteresserede børn, unge og frivillige

Coding Pirates ønsker at fremelske et stærkt fællesskab med workshops, arrangementer og forløb, hvor børn, unge og frivillige mødes. Her kan de samarbejde og inspirere hinanden gennem interesse for teknologi i et netværk af afdelinger. Dette sker med en interesse i eksperimenterende kode- og konstruktionsprocesser, hvor børn, unge og frivillige arbejder kreativt med teknologier.

Vores forening

Samfundsengageret med understøttelse fra teknologi-miljøerne

Coding Pirates er en økonomisk uafhængig, non-profit og samfundsengageret forening, der udviser socialt ansvar og engagement gennem oprettelsen af understøttende teknologi-miljøer og -netværk. Her kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen i en åben og demokratisk forening, der inviterer alle til at være deltagende medskabere. Coding Pirates har en aktiv hovedbestyrelse, lokalforeninger og afdelinger, der arbejder for at implementere manifestets mission, vision og værdier.

Game_Jam_17-004

vores værdier

Kreative mulighedsrum for teknologisk skaberkraft og dannelse

Coding Pirates er opbyggelsen af forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, som sigter mod udviklingen af børns teknologiske vovemod. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner. Coding Pirates inviterer til børn, unges og frivilliges engagement og myndiggørelse i teknologiske fællesskaber. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier der fremelsker dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.