Søg
Close this search box.

Vores Projektsamarbejder

Trygfonden, Industriens Fond

Piratskibet

Coding Pirates har med støtte fra Trygfonden gennemført et forløb, hvor vi gav 986 børn i 4-6. klasserne i folkeskolen mulighed for at besøge Coding Pirates Piratskib og arbejde med at kode enten et spil eller en tegnefilm i kodesproget Scratch. Piratskibet er Coding Pirates online platform. Piratskibet er kendetegnet ved, at platformen udelukkende har udvalgt indhold styret af voksne fra Coding Pirates, dvs. at indholdet på platformen er sikkert og trygt at bevæge sig omkring på for børn. Det er en af de få af slagsen i Danmark, hvor børn under 13 år kan oprette en bruger, og indholdet er udvalgt til børn under 13 år. Donationen fra Trygfonden gav os mulighed for at tage på togt i Danmark med Piratskibet, og udvikle materiale dertil og få feedback på brugen af Piratskibet.

Villum fonden og Novo Nordisk

Frivilligprojektet

Coding Pirates Denmark har mødt stor fremgang i sin korte levetid, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen; de frivillige. En millionbevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

PA-Foundation

Hello Ada

I samarbejde med PA Foundation vil Coding Pirates åbne flere foreninger i det Storkøbenhavnske område, inkl en forening hos PA Foundation, og vi vil samtidig arbejde for at skabe flere og bedre deltagelsesmuligheder for alle børn uanset køn og baggrund. 

Derudover er projektet Hello Ada et tiltag for at give piger flere deltagelsesmuligheder, hvor de får mulighed for at lege med teknologi og opleve det særlige ved Coding Pirates’ fællesskab i nogle specielle forløb kun for piger og forældre. 

Lego Foundation, NOVO-Projektet

Online Klub

Coding Pirates har lavet “Onlineklub” for børn og unge, der er ramt af skolevægring. Onlineklubben tilbyder et fællesskab, hvor vi leger med teknologi og digitale værktøjer, mens vi hygger os, og lærer hinanden at kende. Klubben er for børn mellem 8 og 15 år, der ikke deltager i en normal skoledag. 

Klubben er støttet af LEGO Foundation og Novo Nordisk. 

LEGO Foundation

Exploring Formal and informal water

I 2022 indledte Coding Pirates projektet “Ud og udforske formelle og uformelle farvande” finansieret af Lego Fonden. Projektet skal dels bidrage til at implementere FIRST® LEGO® League i Coding Pirates og dels arbejde med at bygge bro mellem skoletid og fritid. Gennem projektet skal skoleelevers fremgang, engagement og motivation forbedres ved at skabe større sammenhæng på tværs af formelle og uformelle rammer. I projektet skal der udvikles og integreres digitale teknologibaserede aktiviteter og læring gennem leg, og der skal bygges bro mellem skoletid og fritid.

Det forventes: 

  • at børn på tværs af forskellige miljøer lærer gennem leg med kreative, digitale teknologibaserede læringsaktiviteter. 

  • en tæt sammenhæng mellem skole og fritidsaktiviteter øger børns deltagelse og handlekraft.

  • en øget indsigt i effektive måder at bygge bro mellem fagfolk og frivillige med opmærksomhed på lokale forhold.

Målgruppen er børn i alderen 6-15 år, skoleledere, pædagogisk personale, frivillige og politiske institutioner.

LEGO Fonden-projektet kører fra 1. maj 2022 til 30. april 2024.

Dansk Rumfart, Science Museerne, Experimentarium, Naturvidenskab Hus

Projekt RUMREJSEN

Coding Pirates Danmark har startet forberedelserne til når vores danske astronaut Andreas Mogensen skal sendes i rummet igen i august 2023. Da han var afsted i 2015 var det kun i 10 dage. Denne gang skal han afsted i 6 måneder, så der bliver rig lejlighed til at gå på opdagelse i rum-tema og dykke ned i alt det spændende han skal udsættes for og alt det spændende forskning og udvikling han kommer til at lave ombord på Den Internationale Rumstation ISS.

Rumrejsen er en unik anledning for at arbejde med STEAM, teknologiforståelse og digital kreativitet, og med Andreas Mogensens mission bliver det vedkommende og nærværende for danske børn og unge.

Center for cybersikkerhed

Er du cybersikr?

LEGO Foundation

FIRST LEGO League

Coding Pirates er blevet operatør på FIRST® LEGO® League i Danmark.
Vi er stolte over at være en del af den globale videns- og teknologi turnering for 4-16-årige børn og unge, som introducerer børnene til STEM (science, technology, engineering & math). Vi mener, at det et perfekt match og at det vil styrke både Coding Pirates og  FIRST® LEGO® League.

Er du også begejstret?
Så har du mulighed for at sejle med os ud i dette nye farvand og gøre en forskel for endnu flere børn og unge. Både i skoletiden og fritiden.

Følg os på vores sociale medier