Søg
Close this search box.

Vores Projektsamarbejder

Trygfonden, Industriens Fond

Coding Pirates har med støtte fra Trygfonden gennemført et forløb, hvor vi gav 986 børn i 4-6. klasserne i folkeskolen mulighed for at besøge Coding Pirates Piratskib og arbejde med at kode enten et spil eller en tegnefilm i kodesproget Scratch. Piratskibet er Coding Pirates online platform. Piratskibet er kendetegnet ved, at platformen udelukkende har udvalgt indhold styret af voksne fra Coding Pirates, dvs. at indholdet på platformen er sikkert og trygt at bevæge sig omkring på for børn. Det er en af de få af slagsen i Danmark, hvor børn under 13 år kan oprette en bruger, og indholdet er udvalgt til børn under 13 år. Donationen fra Trygfonden gav os mulighed for at tage på togt i Danmark med Piratskibet, og udvikle materiale dertil og få feedback på brugen af Piratskibet.

Villum fonden og Novo Nordisk

Frivilligprojektet

Coding Pirates Denmark har mødt stor fremgang i sin korte levetid, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen; de frivillige. En millionbevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

PA-Foundation

Hello Ada

I samarbejde med PA Foundation vil Coding Pirates åbne flere foreninger i det Storkøbenhavnske område, inkl en forening hos PA Foundation, og vi vil samtidig arbejde for at skabe flere og bedre deltagelsesmuligheder for alle børn uanset køn og baggrund. 

Derudover er projektet Hello Ada et tiltag for at give piger flere deltagelsesmuligheder, hvor de får mulighed for at lege med teknologi og opleve det særlige ved Coding Pirates’ fællesskab i nogle specielle forløb kun for piger og forældre. 

Lego Foundation, NOVO-Projektet

Online Klub

Coding Pirates har lavet “Onlineklub” for børn og unge, der er ramt af skolevægring. Onlineklubben tilbyder et fællesskab, hvor vi leger med teknologi og digitale værktøjer, mens vi hygger os, og lærer hinanden at kende. Klubben er for børn mellem 8 og 15 år, der ikke deltager i en normal skoledag. 

Klubben er støttet af LEGO Foundation og Novo Nordisk. 

LEGO Foundation

Exploring Formal and informal waters

I 2022 indledte Coding Pirates projektet “Ud og udforske formelle og uformelle farvande” finansieret af Lego Fonden. Projektet skal dels bidrage til at implementere FIRST® LEGO® League i Coding Pirates og dels arbejde med at bygge bro mellem skoletid og fritid. Gennem projektet skal skoleelevers fremgang, engagement og motivation forbedres ved at skabe større sammenhæng på tværs af formelle og uformelle rammer. I projektet skal der udvikles og integreres digitale teknologibaserede aktiviteter og læring gennem leg, og der skal bygges bro mellem skoletid og fritid.

Det forventes: 

  • at børn på tværs af forskellige miljøer lærer gennem leg med kreative, digitale teknologibaserede læringsaktiviteter. 

  • en tæt sammenhæng mellem skole og fritidsaktiviteter øger børns deltagelse og handlekraft.

  • en øget indsigt i effektive måder at bygge bro mellem fagfolk og frivillige med opmærksomhed på lokale forhold.

Målgruppen er børn i alderen 6-15 år, skoleledere, pædagogisk personale, frivillige og politiske institutioner.

LEGO Fonden-projektet kører fra 1. maj 2022 til 30. april 2024.

Dansk Rumfart, Science Museerne, Experimentarium, Naturvidenskabernes Hus

Coding Pirates Danmark var med da vores danske astronaut Andreas Mogensen blev sendt i kredsløb om Jorden i august 2023. Da han var afsted i 2015 var det kun i 10 dage. Denne gang var han afsted i 6 måneder, så der var rig lejlighed til at gå på opdagelse i rum-temaet og dykke ned i alt det spændende astronauter udsættes for og alt det spændende forskning og udvikling de laver ombord på Den Internationale Rumstation ISS.

Rumrejsen er en unik anledning for at arbejde med STEAM, teknologiforståelse og digital kreativitet, og med Andreas Mogensens missioner er det vedkommende og nærværende for danske børn og unge.

Nu hvor han er kommet ned på Jorden igen kan vi på frivillig basis fortsætte med at dele ideer til forløb og materiale til at lege med eller gå på opdagelse i. Det vi har udviklet og det vi deler fremover udgives under Creative Commons så alle kan bruge det frit uanset formål.

Piratskibet.dk –  Wiki.codingpirates.dk

Har du lyst at bidrage eller lege med, så kontakt projektleder Martin Robert Knudsen eller giv dit besyv med i Coding Pirates slack kanalen #rumrejsen

Center for cybersikkerhed

Et højt niveau af Cybersikkerhed kræver teknologiforståelse og viden om de metoder og værktøjer som kriminelle og lede typer benytter. Dialogen og refleksionen sammen med børn og unge er essentiel for en forståelse for, hvor grænserne går. Hvad er for sjov, hvad er ulovligt, hvilke konsekvenser kan hacking have og hvordan passer man på sig selv.

Coding Pirates’ tilgang til teknologiforståelse, hacking og sikkerhed er, at det skal læres gennem hands on øvelser, eksperimentering og dialog. Vi er den naturlige organisation at henvende sig til for at finde materiale og forløb til at gøre børn og unge bevidste om Cybersikkerhedsaspekter.

Coding Pirates Danmark søger støtte til at udvikle indhold omkring Cybersikkerhed til Piratskibet som supplement til det nuværende materiale om Passwordsikkerhed, der opdateres. Materialet skal udvikles og testes i samarbejde med dygtige frivillige og udbredes i 2024 og 2025.

LEGO Foundation

FIRST LEGO League

Coding Pirates er blevet operatør på FIRST® LEGO® League i Danmark.
Vi er stolte over at være en del af den globale videns- og teknologi turnering for 4-16-årige børn og unge, som introducerer børnene til STEM (science, technology, engineering & math). Vi mener, at det et perfekt match og at det vil styrke både Coding Pirates og  FIRST® LEGO® League.

Er du også begejstret?
Så har du mulighed for at sejle med os ud i dette nye farvand og gøre en forskel for endnu flere børn og unge. Både i skoletiden og fritiden.

Følg os på vores sociale medier