Søg
Close this search box.

Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark 2024

På denne side kan du se medlemmer i hovedbestyrelsen. I hovedbestyrelsen sidder i alt 8 medlemmer, der er medlemmer eller frivillige fra Coding Pirates’ forskellige foreninger. Hovedbestyrelsen har møde en gang om måneden, hvor de drøfter alt hvad der foregår i Coding Pirates rundt i landet. Valgperioden er to år. Der vælges fire medlemmer i lige år og fire medlemmer i ulige år. Formand og kasserer vælges også for en 2-årig periode, hhv. i lige og ulige år.

Medlemmer af hovedbestyrelsen

Søren Berg Paarup

Bestyrelsesleder

Lis Zacho

Næstformand (valgt ind til 2025)

Mette Møller Knudsen

Kasserer 

Noah Kallesø

Sekretær

Mikael Hewel

Bestyrelsesmedlem

Jane Grud

Bestyrelsesmedlem

Martin Robert Knudsen

Bestyrelsesmedlem
(Første suppleant – vikarierer for Martin Fritzen)

Suppleanter

Martin Fritzen

Første suppleant (Orlov fra bestyrelsen forår 2024)

Sune Nilausen

Tredje suppleant

NB: Suppleanter 

referater fra hovedbestyrelses
møder og generalforsamling