Coding Pirates medlemsbetingelser

Coding Pirates er en forening, der afholder sæsonaktiviteter samt enkeltstående events.

Tilmelding samt betaling til disse events for børn og unge sker igennem members.codingpirates.dk

Coding Pirates klub sæsoner koster typisk 500 kr pr. halvår og består af 3,5 måneder med 2 timer ugentlig aktivitet bortset fra uger med helligdage eller ferier – dog har enkelte afdelinger andre priser.

Betaling

Tilmelding på ventelisten er gratis og uforpligtende. Du modtager kun tilbud om aktiviteter fra de afdelinger, hvor du er tilmeldt en venteliste. Ved aflysning af enkelte klubaftener på en sæson aktivitet, vil der ikke være nogen refundering af kontingent.

Ud over arrangementer med venteliste, er der også åbne arrangementer, hvor man frit kan tilmelde sig. Priserne på hvert arrangement, fremgår af tilmeldings siden, hvor du bekræfter tilmelding. Ved betaling online er der 14 dages fortrydelsesret fra den dato tilmeldingen er aktiveret.

Ved aflysning af enkeltdagsarrangementer, vil alle tilmeldte blive varslet pr. email, og betalinger blive refunderet.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os på penge@codingpirates.dk.

Privatlivspolitik

Ved opskrivning i Coding Pirates medlemskartotek opsamles følgende oplysninger om børn og forældre:

  • Datoen barnet indskrives
  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdag
  • Barnets e-mail samt telefonnummer (frivilligt)
  • Forældres navn
  • Forældres e-mail samt telefonnummer
  • Forældres fødselsdag (frivilligt)
  • Barn og forældres adresseoplysninger

Disse oplysninger benyttes for at kunne inddele jer på hold. Vi tager hensyn til opskrivningsdato, aldersfordeling, geografi og ønskede afdelinger, når vi inviterer til aktiviteter. Vi benytter adressedata til at planlægge, hvor efterspørgslen på aktiviteter ligger i landet. Ved tilmelding til venteliste vil data blive opbevaret, så længe pladsen opretholdes og videregives ikke til tredjepart.

Ved tilmelding af aktivitet kan data blive gemt i op til 5 år til brug for bogholderiet. Oplysningerne kan i forskellig grad ses af Coding Pirates’ hold af frivillige. Vi sørger altid for, at det kun er nødvendige informationer, der præsenteres for brugerne af medlemssystemet.

Din email kan efter ønske fremgå at holdlisten, sådan at holdkammerater kan kontakte hindanden. Dette er valgfrit og skal accepteres ved tilmelding. Ved tilmelding til et arrangement eller en aktivitet accepteres det også, at vi til arrangementer tager billeder og video, der vil blive brugt på blandt andet vores Facebook side, hjemmeside og Youtube kanal.

For frivillige

Coding Pirates’ frivillige registreres også i systemet. Vi indsamler børneattester på alle frivillige og registrerer datoen, hvor denne attest er modtaget af Coding Pirates.

Vi gemmer ikke CPR-nummer elektronisk nogen steder.

Foreningsdemokrati

Foreningens medlemmer er børn, unge og frivillige, som betaler kontigent til en godkendt lokalforening.

Prisen for frivillige er 75 kr årligt, prisen for børn og unge varierer fra afdeling til afdeling men er typisk 500kr pr. halvår.

Alle medlemmer inviteres til deltage i foreningens generalforsamling og er stemmeberettigede.

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
kontakt@codingpirates.dk
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00