Søg
Close this search box.

Medlemsbetingelser

Coding Pirates er en forening, der afholder sæsonaktiviteter samt enkeltstående events.

Tilmelding samt betaling til disse events for børn og unge sker igennem members.codingpirates.dk.

Coding Pirates’ klubaftener koster typisk 500 kr. pr. halvår og består af 3½ måned med 2 timer ugentlig aktivitet (bortset fra uger med helligdage eller ferier). Dog har enkelte afdelinger andre priser.

Betaling

Tilmelding på ventelisten er gratis og uforpligtende. Du modtager kun tilbud om aktiviteter fra de afdelinger, hvor du er tilmeldt en venteliste. Ved aflysning af enkelte klubaftener på en sæsonaktivitet, vil der ikke være nogen refundering af kontingent.

Udover arrangementer med venteliste er der også åbne arrangementer, hvor man frit kan tilmelde sig. Priserne på hvert arrangement fremgår af tilmeldingssiden, hvor du bekræfter din tilmelding. Ved betaling online er der 14 dages fortrydelsesret, fra den dato tilmeldingen er aktiveret.

Ved aflysning af enkeltdagsarrangementer vil alle tilmeldte blive varslet pr. e-mail og betalinger blive refunderet.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os på [email protected].

Privatlivspolitik

Ved opskrivning i Coding Pirates’ medlemssystem opsamles følgende oplysninger om børn og forældre:

  • Datoen barnet indskrives
  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdag
  • Barnets e-mail samt telefonnummer (frivilligt)
  • Forældres navn
  • Forældres e-mail samt telefonnummer
  • Forældres fødselsdag (frivilligt)
  • Barn og forældres adresseoplysninger

Disse oplysninger benyttes for at kunne inddele jer på hold. Vi tager hensyn til opskrivningsdato, aldersfordeling, geografi og ønskede afdelinger, når vi inviterer til aktiviteter. Vi benytter adressedata til at planlægge, hvor efterspørgslen på aktiviteter ligger i landet. Ved tilmelding til venteliste vil data blive opbevaret, så længe pladsen opretholdes, og videregives ikke til tredjepart.

Ved tilmelding af aktivitet kan data blive gemt i op til 5 år til brug for bogholderiet. Oplysningerne kan i forskellig grad ses af Coding Pirates’ hold af frivillige. Vi sørger altid for, at det kun er nødvendige informationer, der præsenteres for brugerne af medlemssystemet.

Din e-mail kan efter ønske fremgå af holdlisten, så holdkammerater kan kontakte hinanden. Dette er valgfrit, og skal accepteres ved tilmelding. Ved tilmelding til et arrangement eller en aktivitet skal du give tilladelse til, at vi tager billeder og video af dit barn, som vi bruger på vores kommunikationskanaler.

For frivillige

Coding Pirates’ frivillige registreres også i systemet. Vi indsamler børneattester på alle frivillige og registrerer datoen, hvor denne attest er modtaget af Coding Pirates.

Vi gemmer ikke CPR-numre elektronisk nogen steder.

Foreningsdemokrati

Foreningens medlemmer er børn, unge og frivillige, som betaler kontigent til en godkendt lokalforening.

Prisen for frivillige er 75 kr. årligt.

Prisen for børn og unge varierer fra afdeling til afdeling, men er typisk 500 kr. pr. halvår.

Alle medlemmer inviteres til deltage i foreningens generalforsamling, hvor de også vil være stemmeberettigede.