Mange unge falder fra foreningslivet, når der kommer fester, kærester og fritidsjob ind i billedet. Få inspiration til at fastholde dem som pirater i Coding Pirates. 

Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste pointer fra møderne.

Det er en velkendt udfordring for de fleste danske foreninger at fastholde de unge i alderen 13-17 år. Grunden hertil er, at der sker mange nye livsændrende faktorer i de unges liv som f.eks. fester, kærester og fritidsjob. Det betyder, at foreningslivet nu kommer i anden, tredje eller fjerde række, og så kan det være svært at fastholde dem i foreningen. Det samme gælder i Coding Pirates.

Til Frivilligmøderne var der flere, der talte om denne udfordring. Der er også flere, der har forsøgt at løse udfordringen ude lokalt. Men mange efterspurgte en overordnet strategi, som kan inspirere hele organisationen. 

Sådan kan I aktivere de ældste pirater

Herunder har vi opstillet tre måder at løse det på. De to første måder eksisterer allerede ude i afdelingerne, og den sidste måde er en, der blev forslået af flere frivillige.

1. De ældste pirater er mentorer

Flere afdelinger arbejder med, at de ældste pirater bliver mentorer for de yngre. En slags mini-frivillig. Det skaber interaktion på tværs af aldre, og de unge tager ansvar for en eller flere yngre pirater.

2. Specialforløb kun for de ældste pirater

Som ældste pirat har man ofte været igennem de fleste begynderforløb, og der kan være et voksende behov for et mere specialiseret forløb. Derfor er der mange afdelinger, der arbejder med special- eller specialistforløb kun for de ældste. Et specialistforløb kan f.eks. være, når man en hel sæson går i dybden med at kode et spil i Unity, eller når man arbejder med et specifikt tema inden for programmering af robotter. Her er der mulighed for at nørde og gå i dybden med én teknologi.

Se også: Inddel børnene i hold efter alder

3. De ældste pirater er selvorganiserende

I andre foreninger – f.eks. Spejderne – er de ældste børn og unge i høj grad selv med til at planlægge, udføre og evaluere indholdet. De bliver på den måde givet selvorganiserende rammer, hvor de kan eksperimentere og teste deres egne forløb. Igennem hele forløbet vil der være en voksen frivillig, der følger deres proces og står klar til at vejlede dem ved behov.

Det selvorganiserende format er relevant, fordi det taler ind i drømmen om skaberkulturen, hvor nysgerrigheden for at teste og lære danner ramme for indholdet.

Uanset hvilken udgave man vælger at organisere sig efter, er det vigtigt at tage snakken om de ældste børn og unge. Og herunder overveje hvordan man kan lave spændende aktiviteter for netop denne aldersgruppe. Her fra Sekretariatet anbefaler vi, at I orienterer jer i forslag 2 og 3. Det udelukker naturligvis ikke, at I benytter forslag 1. Så længe I finder tid og rum til at tage snakken lokalt.

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.