En af de ting, der ofte blev nævnt til Frivilligmøderne, var, at når man havde planlagt en klubaften eller en sæson på forhånd, fungerede den bedre. Men der er mange måder at planlægge på.

Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste takes fra møderne.

Til Frivilligmødet i Kolding var der frivillige fra Horsens, Vejle og Kolding til stede til en spændende snak om fremtidens drømme og ønsker for Coding Pirates.

  • Hvem henter lille Egon i børnehaven i dag?
  • Hvad skal der ske i sommerferien?
  • Hvem skal inviteres til min 40 års fødselsdag om tre måneder?

Dag-til-dag-planlægning, korttids-planlægning, langtids-planlægning, fremtids-planlægning.

At lægge planer er ofte nøglen, til at få alle ender til at gå op. Nogle gange er man også nødt til at planlægge ikke at planlægge, eller at planlægge samtidig med man udfører. Men det svarer lidt til at bygge skibet, mens man sejler det. Det kan være svært.

Det samme gør sig gældende til Coding Pirates. Tid er ofte en afgørende faktor, når det kommer til planlægning. Man skal derfor planlægge at planlægge. Til Frivilligmøderne gav mange udtryk for, at når de havde nået at planlægge en klubaften eller en hel sæson, så fungerede den bedre. Men det kan være forskelligt, hvad planlægning betyder for de enkelte afdelinger.

Tre måder at planlægge på

1. Planlægning fra klubaften til klubaften

I mange afdelinger sker planlægningen først i samråd med børnene på klubaftenen. Her lytter man til, hvad børnene gerne vil lave fra gang til gang, og så tager man forskelligt materiale med.

2. Planlægning efter 3-4 gange med samme indhold

Mange kører også med at planlægge kortere forløb, som køres over 3-4 gange.
De korte forløb kan have forskellig karakter, men de kan sagtens høre ind under et samlet sæson-tema.
Eksempel: Det overordnede tema er månen, og herunder er der flere forskellige forløb, som f.eks. et forløb med at bygge en rumstation i 3D, og et forløb med at kode rumstationen til at kunne lyse.

3. Planlægning af en hel sæson ad gangen

Flere afdelinger mødes inden sæsonstart og planlægger en hel sæson ad gangen. For at lette denne proces kan man lade sig inspirere af de afdelinger, som genbruger forløb ved at ændre benspænd. Et benspænd kan f.eks. betyde, at man i en sæson har havet som tema med det benspænd, at børnene ikke må bruge farven blå.

På Sekretariatet arbejder vi på at understøtte og lette planlægningen for alle frivillige. Vi udgiver derfor i andet halvår af 2019 inspiration til klubaftener baseret på de mange gode forløb og temaer, der allerede eksisterer ude i afdelingerne.

Og lad os afslutningsvis slå fast; Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at planlægge en klubaften på. Det bliver gjort på mange forskellige måder i afdelingerne. Derfor skal denne uges fokuspunkt ses som et forslag og/eller en hjælpende hånd.

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.