Frivilligprojektet

Frivilligprojektet skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Frivilligprojektet kort fortalt

Coding Pirates Denmark har mødt stor fremgang i sin korte levetid, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen; de frivillige. En millionbevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

Overordnede målsætninger for Frivilligprojektet

  • Øget rekruttering af frivillige til klubaftener og events i hele landet- med særligt fokus på en øget rekruttering af kvindelige frivillige
  • Inddragelse af flere aktive frivillige i organisering og udvikling af Coding Pirates
  • Flere afdelinger i hele landet
  • Bedre fastholdelse af frivillige ved at skabe større sammenhængskraft gennem interne strukturer
  • En mere helstøbt fællesskabsforståelse blandt børn og frivillige i hele Coding Pirates, hvor alle er pirater
  • Fokus på overgangen fra barn til frivillig, så processen gøres let og smidig  

Frivilligprojektet bliver udviklet under ledelse af Coding Pirates Denmarks sekretariat i Odense.

Find artikler, rapporter og andet materiale fra Frivilligprojektet

Infomøder inden sæsonstart

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge? Er du nysgerrig på hvad det vil sige at være frivillig hos Coding Pirates? Så kom og deltag i et vores infomøder!Hen over august og september afholder flere lokalafdelinger et åbent infomøde, hvor du er...

Ny rapport om Coding Pirates giver unikt indblik i organisationen

Coding Pirates har gennemgået en stor udvikling i løbet af de sidste fem år. Det har vi netop beskrevet i en omfattende organisationsrapport. I denne artikel præsenterer vi nogle af de væsentligste pointer fra rapporten.

VIDEO: Sådan gik det til EXPLORE 2019

I forbindelse med afholdelsen af EXPLORE i København og Aarhus havde vi et kamerahold med, som dokumenterede dagene og alle de seje frivillige, som var til stede. Endnu engang tak til alle for en fantastisk dag!

Frivillige fra 31 lokalafdelinger var samlet til EXPLORE 2019

EXPLORE i øst og vest samlede 38 frivillige fra 31 forskellige lokalforeninger i Coding Pirates til en dag i frivillighedens tegn. EXPLORE dannede ramme for dialog, vidensdeling, netværk, inspiration og ikke mindst handlekraft blandt frivillige fra hele landet.To...

Tag hånd om de ældste pirater (6 af 6)

Mange unge falder fra foreningslivet, når der kommer fester, kærester og fritidsjob ind i billedet. Få inspiration til at fastholde dem som pirater i Coding Pirates.  Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste...

Inddel børnene i hold efter alder (5 af 6)

Flere afdelinger og foreninger har stor succes med at dele børnene op i hold efter alder, da det kan gøre både planlægningen og afviklingen af klubaftenerne nemmere.  Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste...

Saml et team af frivillige med forskellige kompetencer (4 af 6)

Forestil dig, at du som frivillig i Coding Pirates er en superhelt. Hvilken frivillig-superkraft har du? Til Frivilligmøderne er det blevet tydeligt, at når man samler mange forskellige superkræfter - eller kompetencer - i et team af frivillige, så styrker det...

Planlæg at planlægge din klubaften (3 af 6)

En af de ting, der ofte blev nævnt til Frivilligmøderne, var, at når man havde planlagt en klubaften eller en sæson på forhånd, fungerede den bedre. Men der er mange måder at planlægge på. Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6...

Sådan hjælper vi nye frivillige i gang (2 af 6)

Til langt de fleste Frivilligmøder blev det pointeret, at der er behov for redskaber til at hjælpe nye frivillige godt i gang. Hvad har de brug for? Hvad skal der til for at fastholde dem? Og hvad er en del af en god onboarding? Som en del af afslutningen på...

101 frivillige deltog i Frivilligmøderne (1 af 6)

Det sidste ud af 12 frivilligmøder er nu afsluttet, og alle dataene med gode input, nye overvejelser samt store og små drømme skal behandles og formidles. Vi udgiver i den forbindelse en miniserie med 6 korte artikler over de næste 6 uger, som hver introducerer et...

Frivilligprojektet: Status på Frivilligmøder og opstartsguide

2. maj 2019 Frivilligmøderne er i godt i gang, og vi kan allerede nu se nogle af de samme tendenser på tværs af afdelingerne. Ida er startet som ny projektmedarbejder, og en af hendes første opgaver bliver en opstartsguide.God energi til Frivilligmøderne Vi har nu...

Frivilligprojektet: Frivilligmøder, ny medarbejder og styregruppe

1. april 2019 Så er vi klar med Frivilligmøder i hele landet Vi har nu planlagt 11 Frivilligmøder i hele landet, og to mere er på vej i Køge og Solrød. Omdrejningspunktet for møderne er at vi kommer ud for at lytte til dine holdninger til frivilligheden i Coding...

Frivilligprojektet: Seminar om forandringsteori

11. marts 2019 Hvordan lykkes vi med at skabe værdifulde forandringer for de frivillige i Coding Pirates? Det blev projektleder Nikolai Elmer klogere på den 8. marts, hvor han deltog i et seminar om forandringsteori hos VILLUM FONDEN. Forandringsteori handler kort...

Roadmap

Fasebeskrivelser

Opstart

Projekt scope

Afklaring af projektets rammer, ressourcer og mål, der danner startpunktet for udviklingen af projektplanen.

Oprettelse af Advisory Board

Rekruttering og opsætning af et stærkt Advisory Board, der via projektets tre årlige Advisory Board-møder kan give essentielle inputs baseret på erfaring, faglighed og forskning.

Opstartsmøder

Opstartsmøder med frivillige, ressourcepersoner, styregruppemedlemmer, Villum Fonden og Advisory Board-medlemmer for at danne en grundlæggende forståelse for, hvor Coding Pirates er, og hvad håbet for Frivilligprojektet er.

Projektplan

Den færdige projektplan er udarbejdet på baggrund af projekt scopet og opstartsmøderne. Planen indeholder vejen til at afdække de frivilliges behov og omsætte dem til konkrete initiativer, der styrker frivilligheden.

2019

Initiativ-udvikling

På baggrund af undersøgelserne, interviews og møder vil der blive udviklet en række initiativer, der skal igangsættes gennem Frivilligprojektet for at styrke frivilligheden.

Frivilligmøder 1.0

Der afholdes en række frivilligmøder i lokalnetværkene, hvor alle frivillige inviteres til at bidrage med deres perspektiver på, hvor Coding Pirates er og skal hen. Møderne komplimenteres af kvalitative interviews.

Denne del af projektfasen er essentiel, da de frivilliges input skaber fundamentet og rammen for projektet.

Pirat-census 1.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles og gentages hvert år.

EXPLORE 1.0

I forbindelse med sæsonopstarten i efteråret 2019 afvikles der to frivilligdage med fokus på det at være frivillig i Coding Pirates. Én frivilligdag i det østlige Danmark og én i det vestlige Danmark. Dagenes indhold vil bygge på de undersøgelser, der er lavet i foråret, kombineret med inputs fra de frivillige. Navnet på frivilligdagene bliver EXPLORE.

Organisationsundersøgelse

Undersøgelser af hvordan Coding Pirates er opbygget, organiseret og kommunikerer. Undersøgelserne følges op med analyser af disse rammer samt udkast til, hvordan vi kan forbedre dem.

Test: Nyt medlemssystem

Der gennemføres en test af et muligt nyt medlemssystem. Formålet er at afklare værdien i forhold til det nuværende system samt skabe ramme for en beslutning om, hvordan medlemssystemet i fremtiden skal fungere.

2020

Juni: Opstartspakker 1.0

Opstartspakken er nu færdig og bliver en del af Frivilligportalen, som lanceres og præsenteres i forbindelse med Frivilligmøderne. Der er i år planlagt 8 Frivilligmøder under arbejdstitlen BOOST, som afholdes i august.

Juli: National rekrutterings- og hvervekampagne

Kampagnen igangsættes med bl.a. videoer, SoMe-materiale, pressemeddelser m.m. Materialet præsenteres til BOOST.

August: Frivilligmøder 2.0

Til Frivilligmøderne – også kaldet BOOST – går Frivilligprojektet sammen med Piratskibet og “Børn – Helt Sikkert På Nettet” (BHSPN) i et nyt møde-format for frivillige. Til de 8 BOOST-møder kommer vi fra Sekretariatet ud og klæder foreningerne på gennem en 2-timers workshop. Formålet med BOOST er at booste foreningerner i gang igen efter en lang corona-periode. Der kommer bl.a. til at være forløbsmateriale fra Piratskibet og BHSPN, introduktion til Frivilligportalen og Maskinrummet, udlevering af rekrutteringsmateriale samt info om at afholde rekrutteringsworkshops. Der bliver også lagt op til EXPLORE 2.0.

Oktober: EXPLORE 2.0

EXPLORE bliver stedet, hvor vi leger og lærer, giver og får. Foreningerne deler ud af egne erfaringer og viden, forløb, praktisk erfaring og gode historier. En blanding af workshops, foredrag, fri leg og socialt samvær. Besøg af udefrakommende professionelle med input. Emnet er ONLINE med fokus på erfaringsudveksling blandt frivillige.

Oktober: Piratcensus 2.0

Piratcensus 2.0 handler om at mærke pulsen på foreningslivet under Corona.

November: Opstart online møder

Grundet corona har det ikke været muligt at opstarte klyngemøderne og ungeråd. VI tager derimod hul på nationale frivilligmøder som grobund for at de frivillige kan mødes og arbejde sammen. Et initiativ som skal skabe bedre fundament for ungeråd og klyngemøder når landet åbner op igen.

November: Opstartspakker 2.0

Opdatering og tilretning af materialet på Frivilligportalen. Evt. med nye rekrutteringsvideoer og materiale opdateret med onlineerfaringer m.m.

2021

Pirat-census 3.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles efter erfaringer fra Pirat-census 2.0.

Forankring af initiativer

De mange initiativer fra Frivilligprojektet skal forankres i Coding Pirates Denmark, således at de lever videre efter projektets afslutning. I 2021 vil der være særlig fokus på at sikre denne forankring.

Plan for videreførsel

Der skal udvikles en plan, der sikrer, at frivilligheden fortsat støttes og udvikles med udgangspunkt i den opnåede viden og erfaring.

Slutevaluering

For at runde projektet af laves der en slutevaluering til brug for afrapportering til Villum Fonden og til afrunding af projektet internt i Coding Pirates.

Uddybende om Frivilligprojektet

Coding Pirates bygger på en deltagelseskultur, hvor visionen er at kunne skabe et rum for børn, hvor de bliver medskabere. Det betyder, at børnene i Coding Pirates inviteres til at engagere sig og tage ejerskab over den teknologiske udvikling i samfundet gennem idéudvikling, designprocesser, forandringsskabelse og iværksættertrang.

Forudsætningen for at invitere børnene ind i det teknologiske rum som aktive medskabere er, at alle vores frivillige ligeledes opfatter sig selv som medskabere. Det er vores klare vision, at alle pirater i Coding Pirates – børn som voksne – er og føler sig som medskabere.

EXPLORE – årlig tilbagevendende frivilligdag

I efteråret 2019 og 2020 blev der afholdt den første udgave af frivilligdagen EXPLORE hhv. i øst og vest. Meningen er, at EXPLORE vender tilbage hvert efterår. EXPLORE lægger op til erfaringsudveksling, videndeling, netværk og inspiration blandt de frivillige.

» Læs mere om EXPLORE

Hvordan er Frivilligprojektet finansieret?

VILLUM FONDEN har gjort Frivilligprojektet muligt gennem en bevilling på 3,9 millioner kroner. Projektet finder sted over 3 år med start i 2019.

Kontakt

Kenn Lund Nielsen
Projektleder
Email: [email protected]

Telefon: 28458178

Sidsel Overgaard
Event- og kommunikationsmedarbejder
Email: [email protected]

Styregruppe i Frivilligprojektet

John Munk
Aktiv 2019 –
Kasserer i Coding Pirates Hernings bestyrelse siden 2017. Næstformand fra 2016 til 2018.
Kasserer i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Mathias Siggaard Jørgensen
Aktiv 2019 – 2021
Frivillig siden 2016 og næstformand i Coding Pirates Aarhus.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse

Maria Scheel-Lonsdale
Aktiv 2019 –
Har været en del af Coding Pirates Microsoft Lyngby siden 2016.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Nikolaj Bührmann
Aktiv 2020-2021
Afdelingskaptajn i Coding Pirates Allerød siden opstarten i 2017.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

 Advisory Board i Frivilligprojektet

Anne Eggebrecht
Iværksætter og skater. Anne er partner i Handlemod og grundlægger af Skateducate og Skateboardskolen Aarhus. Anne er stærk i at skabe rum for handling og deltagelse – samt til at aktivere piger og kvinder.

Jonas Hedegaard
Cand.mag. i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet. Jonas er i gang med en erhvervsPhD hos Roskilde Festival, hvor han har mange års erfaring med frivilligledelse.

Pia Risør Bjerre
Pigespejder, tidligere ungdomsdelegat i FN og ekspert på meningsfuld ungeinddragelse. Jeg brænder for bæredygtig udvikling og for at skabe ejerskab og engagement i stærke unge-fællesskaber. 

Jan Vejlin
Jan er uddannet Teknisk Designer og Pædagog oghar arbejdet som underviser i 6 år i privatskole regi.
Derudover har han mange års erfaring som spejder i KFUM og har været gruppeleder i 2 år.
I CP har han deltaget som frivillig de sidste 2 sæsoner og er desuden også aktiv frivillig på CPs andet projekt Piratskibet.

Leticia Francisca
Leticia is originally from Chile, but have lived in 9 different countries and moved to Denmark 3 years ago. She has a background in mathematics and computer science and have a strong passion for Diversity and Inclusion. She works as a data scientist at Ørsted, where she has established 2 organisations to help progress the Diversity & Inclusion agenda.

Martin Dybdal
Datalog, Ph.D., med fokus læring og uddannelse. Martin har siden 2015 drevet en afdeling af Coding Pirates på Københavns Universitet, og har i den forbindelse været bl.a. formand for de 13 Coding Pirates afdelinger i København, næstformand i landsbestyrelsen og er nu kasserer for den lokale Coding Pirates forening på KU. Som næstformand var Martin medforfatter på ansøgningen til frivilligprojektet og til Piratskibet.