Frivilligprojektet

Frivilligprojektet skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Frivilligprojektet kort fortalt

Coding Pirates Denmark har mødt stor fremgang i sin korte levetid, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen; de frivillige. En millionbevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

Overordnede målsætninger for Frivilligprojektet

  • Øget rekruttering af frivillige til klubaftener og events i hele landet- med særligt fokus på en øget rekruttering af kvindelige frivillige
  • Inddragelse af flere aktive frivillige i organisering og udvikling af Coding Pirates
  • Flere afdelinger i hele landet
  • Bedre fastholdelse af frivillige ved at skabe større sammenhængskraft gennem interne strukturer
  • En mere helstøbt fællesskabsforståelse blandt børn og frivillige i hele Coding Pirates, hvor alle er pirater
  • Fokus på overgangen fra barn til frivillig, så processen gøres let og smidig  

Frivilligprojektet bliver udviklet under ledelse af Coding Pirates Denmarks sekretariat i Odense.

Seneste nyt fra Frivilligprojektet

Ny rapport om Coding Pirates giver unikt indblik i organisationen

Coding Pirates har gennemgået en stor udvikling i løbet af de sidste fem år. Det har vi netop beskrevet i en omfattende organisationsrapport. I denne artikel præsenterer vi nogle af de væsentligste pointer fra rapporten.

VIDEO: Sådan gik det til EXPLORE 2019

I forbindelse med afholdelsen af EXPLORE i København og Aarhus havde vi et kamerahold med, som dokumenterede dagene og alle de seje frivillige, som var til stede. Endnu engang tak til alle for en fantastisk dag!

Frivillige fra 31 lokalafdelinger var samlet til EXPLORE 2019

EXPLORE i øst og vest samlede 38 frivillige fra 31 forskellige lokalforeninger i Coding Pirates til en dag i frivillighedens tegn. EXPLORE dannede ramme for dialog, vidensdeling, netværk, inspiration og ikke mindst handlekraft blandt frivillige fra hele landet.To...

Tag hånd om de ældste pirater (6 af 6)

Mange unge falder fra foreningslivet, når der kommer fester, kærester og fritidsjob ind i billedet. Få inspiration til at fastholde dem som pirater i Coding Pirates.  Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste...

Inddel børnene i hold efter alder (5 af 6)

Flere afdelinger og foreninger har stor succes med at dele børnene op i hold efter alder, da det kan gøre både planlægningen og afviklingen af klubaftenerne nemmere.  Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste...

Saml et team af frivillige med forskellige kompetencer (4 af 6)

Forestil dig, at du som frivillig i Coding Pirates er en superhelt. Hvilken frivillig-superkraft har du? Til Frivilligmøderne er det blevet tydeligt, at når man samler mange forskellige superkræfter - eller kompetencer - i et team af frivillige, så styrker det...

Planlæg at planlægge din klubaften (3 af 6)

En af de ting, der ofte blev nævnt til Frivilligmøderne, var, at når man havde planlagt en klubaften eller en sæson på forhånd, fungerede den bedre. Men der er mange måder at planlægge på. Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6...

Sådan hjælper vi nye frivillige i gang (2 af 6)

Til langt de fleste Frivilligmøder blev det pointeret, at der er behov for redskaber til at hjælpe nye frivillige godt i gang. Hvad har de brug for? Hvad skal der til for at fastholde dem? Og hvad er en del af en god onboarding? Som en del af afslutningen på...

101 frivillige deltog i Frivilligmøderne (1 af 6)

Det sidste ud af 12 frivilligmøder er nu afsluttet, og alle dataene med gode input, nye overvejelser samt store og små drømme skal behandles og formidles. Vi udgiver i den forbindelse en miniserie med 6 korte artikler over de næste 6 uger, som hver introducerer et...

Frivilligprojektet: Status på Frivilligmøder og opstartsguide

2. maj 2019 Frivilligmøderne er i godt i gang, og vi kan allerede nu se nogle af de samme tendenser på tværs af afdelingerne. Ida er startet som ny projektmedarbejder, og en af hendes første opgaver bliver en opstartsguide.God energi til Frivilligmøderne Vi har nu...

Frivilligprojektet: Frivilligmøder, ny medarbejder og styregruppe

1. april 2019 Så er vi klar med Frivilligmøder i hele landet Vi har nu planlagt 11 Frivilligmøder i hele landet, og to mere er på vej i Køge og Solrød. Omdrejningspunktet for møderne er at vi kommer ud for at lytte til dine holdninger til frivilligheden i Coding...

Frivilligprojektet: Seminar om forandringsteori

11. marts 2019 Hvordan lykkes vi med at skabe værdifulde forandringer for de frivillige i Coding Pirates? Det blev projektleder Nikolai Elmer klogere på den 8. marts, hvor han deltog i et seminar om forandringsteori hos VILLUM FONDEN. Forandringsteori handler kort...

Roadmap

Fasebeskrivelser

Opstart

Projekt scope

Afklaring af projektets rammer, ressourcer og mål, der danner startpunktet for udviklingen af projektplanen.

Oprettelse af Advisory Board

Rekruttering og opsætning af et stærkt Advisory Board, der via projektets tre årlige Advisory Board-møder kan give essentielle inputs baseret på erfaring, faglighed og forskning.

Opstartsmøder

Opstartsmøder med frivillige, ressourcepersoner, styregruppemedlemmer, Villum Fonden og Advisory Board-medlemmer for at danne en grundlæggende forståelse for, hvor Coding Pirates er, og hvad håbet for Frivilligprojektet er.

Projektplan

Den færdige projektplan er udarbejdet på baggrund af projekt scopet og opstartsmøderne. Planen indeholder vejen til at afdække de frivilliges behov og omsætte dem til konkrete initiativer, der styrker frivilligheden.

2019 - forår

Pirat-census 1.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles og gentages hvert år.

Frivilligundersøgelse

Der afholdes en række møder i lokalnetværkene, hvor alle frivillige inviteres til at bidrage med deres perspektiver på, hvor Coding Pirates er og skal hen. Møderne komplimenteres af kvalitative interviews.

Denne del af projektfasen er essentiel, da de frivilliges input skaber fundamentet og rammen for projektet. 

Initiativ-udvikling

På baggrund af undersøgelserne, interviews og møder vil der blive udviklet en række initiativer, der skal igangsættes gennem Frivilligprojektet for at styrke frivilligheden.

Organisationsundersøgelse

Undersøgelser af hvordan Coding Pirates er opbygget, organiseret og kommunikerer. Undersøgelserne følges op med analyser af disse rammer samt udkast til, hvordan vi kan forbedre dem.

Test: Nyt medlemssystem

Der gennemføres en test af et muligt nyt medlemssystem. Formålet er at afklare værdien i forhold til det nuværende system samt skabe ramme for en beslutning om, hvordan medlemssystemet i fremtiden skal fungere.

2019 - efterår

EXPLORE 1.0

I forbindelse med sæsonopstarten i efteråret 2019 afvikles der to frivilligdage med fokus på det at være frivillig i Coding Pirates. Én frivilligdag i det østlige Danmark og én i det vestlige Danmark. Dagenes indhold vil bygge på de undersøgelser, der er lavet i foråret, kombineret med inputs fra de frivillige. Navnet på frivilligdagene bliver EXPLORE.

Foreningsopstartspakke

Der udvikles en opstartspakke, der sikrer nye foreninger en basisviden, der dækker fra den første dag til det første år i Coding Pirates Denmark. Pakken tilsigter at skabe en struktur, der er nem at følge og med plads til lokale styrker.

Branding af frivillige

Som en del af Frivilligprojektet vil vi producere en række film rettet mod at brande de frivillige i organisationen.

Ny Coding Pirates-hjemmeside

Codingpirates.dk skal opdateres i både struktur og indhold afstemt brugernes behov. Det skal blandt andet gøre det nemmere at melde sig ind i foreningen som frivillig samt øge brugervenligheden, når man skal tilmelde sit barn.

“Ny frivillig”-processen

For at rekruttere flere frivillige og sikre dem en god onboarding, undersøges processen fra den første kontakt til etableret frivillig. På baggrund af denne undersøgelse vil vi styrke og optimere processen.

OBS: Opdatering fra december 2019

Vi har fået rigtig gode indsigter efter afholdelsen af EXPLORE, og vi arbejder derfor på en opdateret og kalibreret plan for Frivilligprojektet. Denne vil blive offentliggjort snarest mulig.

2020

Pirat-census 2.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles efter erfaringer fra Pirat-census 1.0.

National rekrutteringskampagne

I 2020 lanceres en national rekrutteringskampagne. Målet er at få flere frivillige til Coding Pirates i hele landet. Indsatsen vil indeholde flere lag for at sikre en bred rekruttering.

Frivilligdage 2.0

Frivilligdagene skal finpudses med erfaringer fra året før og afvikles i forbindelse med sæsonopstarterne i foråret og efteråret.

Værktøjskasse til frivillige

Der udgives en værktøjskasse med de gode erfaringer, vi samler sammen, inden for alt hvad en frivillig har brug for. Lige fra “frivillig ledelse” til “rammeskabelse for børn og unge”.

2021

Pirat-census 3.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles efter erfaringer fra Pirat-census 2.0.

Forankring af initiativer

De mange initiativer fra Frivilligprojektet skal forankres i Coding Pirates Denmark, således at de lever videre efter projektets afslutning. I 2021 vil der være særlig fokus på at sikre denne forankring.

Plan for videreførsel

Der skal udvikles en plan, der sikrer, at frivilligheden fortsat støttes og udvikles med udgangspunkt i den opnåede viden og erfaring.

Slutevaluering

For at runde projektet af laves der en slutevaluering til brug for afrapportering til Villum Fonden og til afrunding af projektet internt i Coding Pirates.

Uddybende om Frivilligprojektet

Coding Pirates bygger på en deltagelseskultur, hvor visionen er at kunne skabe et rum for børn, hvor de bliver medskabere. Det betyder, at børnene i Coding Pirates inviteres til at engagere sig og tage ejerskab over den teknologiske udvikling i samfundet gennem idéudvikling, designprocesser, forandringsskabelse og iværksættertrang.

Forudsætningen for at invitere børnene ind i det teknologiske rum som aktive medskabere er, at alle vores frivillige ligeledes opfatter sig selv som medskabere. Det er vores klare vision, at alle pirater i Coding Pirates – børn som voksne – er og føler sig som medskabere.

EXPLORE – årlig tilbagevendende frivilligdag

I efteråret 2019 blev der afholdt den første udgave af frivilligdagen EXPLORE hhv. i øst og vest. Meningen er, at EXPLORE vender tilbage hvert efterår. EXPLORE lægger op til erfaringsudveksling, videndeling, netværk og inspiration blandt de frivillige.

» Læs mere om EXPLORE

Hvordan er Frivilligprojektet finansieret?

VILLUM FONDEN har gjort Frivilligprojektet muligt gennem en bevilling på 3,9 millioner kroner. Projektet finder sted over 3 år med start i 2019.

Kontakt

Kenn Lund Nielsen
Projektleder
Email: [email protected]

Camilla Benkjær Johansen
Kommunikationsmedarbejder
Email: [email protected]

Styregruppe i Frivilligprojektet

John Munk
Næstformand i Coding Pirates Hernings bestyrelse siden 2016.
Kasserer i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Benjamin Rotendahl
Har været en del af Coding Pirates siden 2014 og er aktiv i Coding Pirates DIKU.
Næstformand i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Mathias Siggaard Jørgensen
Er aktiv i Coding Pirates Aarhus.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse

Maria Scheel-Lonsdale
Har været en del af Coding Pirates Microsoft Lyngby siden 2016.
Suppleant i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Advisory Board i Frivilligprojektet

Andreas Tang-Brock

Medlem af Hovedbestyrelsen i DGI, cand.scient. i idræt og historie samt grundlægger af Move Copenhagen. Andreas’ særlige kompetencer er inden for foreningsudvikling, frivillighed og fællesskaber.

Anne Eggebrecht

Iværksætter og skater. Anne er partner i Handlemod og grundlægger af Skateducate og Skateboardskolen Aarhus. Anne er stærk i at skabe rum for handling og deltagelse – samt til at aktivere piger og kvinder.

Jonas Hedegaard

Cand.mag. i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet. Jonas er i gang med en erhvervsPhD hos Roskilde Festival, hvor han har mange års erfaring med frivilligledelse.

Martin Exner

Grundlægger og medtifter af Coding Pirates, skolelærer og cand.it. i IT, læring og organisatorisk omstilling. Martins særlige kompetencer er hans IT-didaktiske evner og unikke kendskab til foreningen.

 

 

 

 

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
[email protected]
+45 27 83 65 25

Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-13

CVR: 35552316

Privatlivspolitik