Frivilligprojektet

Frivilligprojektet skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Frivilligprojektet kort fortalt

Coding Pirates Denmark har mødt stor fremgang i sin korte levetid, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen; de frivillige. En millionbevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

Overordnede målsætningerne for Frivilligprojektet

  • Øget rekruttering af frivillige til klubaftener og events i hele landet- med særligt fokus på en øget rekruttering af kvindelige frivillige
  • Inddragelse af flere aktive frivillige i organisering og udvikling af Coding Pirates
  • Flere afdelinger i hele landet
  • Bedre fastholdelse af frivillige ved at skabe større sammenhængskraft gennem interne strukturer
  • En mere helstøbt fællesskabsforståelse blandt børn og frivillige i hele Coding Pirates, hvor alle er pirater
  • Fokus på overgangen fra barn til frivillig, så processen gøres let og smidig  

Frivilligprojektet bliver udviklet under ledelse af Coding Pirates Denmarks sekretariat i Odense.

Roadmap

Fasebeskrivelser

Opstart

Projekt scope

Afklaring af projektets rammer, ressourcer og mål, der danner startpunktet for udviklingen af projektplanen.

Oprettelse af Advisory Board

Rekruttering og opsætning af et stærkt Advisory Board, der via projektets tre årlige Advisory Board-møder kan give essentielle inputs baseret på erfaring, faglighed og forskning.

Opstartsmøder

Opstartsmøder med frivillige, ressourcepersoner, styregruppemedlemmer, Villum Fonden og Advisory Board-medlemmer for at danne en grundlæggende forståelse for, hvor Coding Pirates er, og hvad håbet for Frivilligprojektet er.

Projektplan

Den færdige projektplan er udarbejdet på baggrund af projekt scopet og opstartsmøderne. Planen indeholder vejen til at afdække de frivilliges behov og omsætte dem til konkrete initiativer, der styrker frivilligheden.

2019 - forår

Pirat-census 1.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles og gentages hvert år.

Frivilligundersøgelse

Der afholdes en række møder i lokalnetværkene, hvor alle frivillige inviteres til at bidrage med deres perspektiver på, hvor Coding Pirates er og skal hen. Møderne komplimenteres af kvalitative interviews.

Denne del af projektfasen er essentiel, da de frivilliges input skaber fundamentet og rammen for projektet.

Organisationsundersøgelse

Undersøgelser af hvordan Coding Pirates er opbygget, organiseret og kommunikerer. Undersøgelserne følges op med analyser af disse rammer samt udkast til, hvordan vi kan forbedre dem.

Initiativ-udvikling

På baggrund af undersøgelserne, interviews og møder vil der blive udviklet en række initiativer, der skal igangsættes gennem Frivilligprojektet for at styrke frivilligheden.

Test: Nyt medlemssystem

Der gennemføres en test af et muligt nyt medlemssystem. Formålet er at afklare værdien i forhold til det nuværende system samt skabe ramme for en beslutning om, hvordan medlemssystemet i fremtiden skal fungere.

2019 - efterår

Frivilligdage 1.0

I forbindelse med sæsonopstarten i efteråret 2019 afvikles der to frivilligdage med fokus på det at være frivillig i Coding Pirates. Én frivilligdag i det østlige Danmark og én i det vestlige Danmark. Dagenes indhold vil bygge på de undersøgelser, der er lavet i foråret, kombineret med inputs fra de frivillige.

Foreningsopstartspakke

Der udvikles en opstartspakke, der sikrer nye foreninger en basisviden, der dækker fra den første dag til det første år i Coding Pirates Denmark. Pakken tilsigter at skabe en struktur, der er nem at følge og med plads til lokale styrker.

Ny Coding Pirates-hjemmeside

Codingpirates.dk skal opdateres i både struktur og indhold afstemt brugernes behov. Det skal blandt andet gøre det nemmere at melde sig ind i foreningen som frivillig samt øge brugervenligheden på hele hjemmesiden.

“Ny frivillig”-processen

For at rekruttere flere frivillige og sikre dem en god onboarding, undersøges processen fra den første kontakt til etableret frivillig. På baggrund af denne undersøgelse vil vi styrke og optimere processen.

2020

Pirat-census 2.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles efter erfaringer fra Pirat-census 1.0.

National rekrutteringskampagne

I 2020 lanceres en national rekrutteringskampagne. Målet er at få flere frivillige til Coding Pirates i hele landet. Indsatsen vil indeholde flere lag for at sikre en bred rekruttering.

Frivilligdage 2.0

Frivilligdagene skal finpudses med erfaringer fra året før og afvikles i forbindelse med sæsonopstarterne i foråret og efteråret.

Værktøjskasse til frivillige

Der udgives en værktøjskasse med de gode erfaringer, vi samler sammen, inden for alt hvad en frivillig har brug for. Lige fra “frivillig ledelse” til “rammeskabelse for børn og unge”.

2021

Pirat-census 3.0

Pirat-census er et todelt initiativ, der skal give et her-og-nu-billede af lokalafdelingerne og de frivillige. De to dele består af to spørgeskemaer, der indsamler viden om, hvem de frivillige i Coding Pirates er, samt hvor organisationen står lige nu. Dette udvikles efter erfaringer fra Pirat-census 2.0.

Forankring af initiativer

De mange initiativer fra Frivilligprojektet skal forankres i Coding Pirates Denmark, således at de lever videre efter projektets afslutning. I 2021 vil der være særlig fokus på at sikre denne forankring.

Plan for videreførsel

Der skal udvikles en plan, der sikrer, at frivilligheden fortsat støttes og udvikles med udgangspunkt i den opnåede viden og erfaring.

Slutevaluering

For at runde projektet af laves der en slutevaluering til brug for afrapportering til Villum Fonden og til afrunding af projektet internt i Coding Pirates.

Uddybende om Frivilligprojektet

Coding Pirates bygger på en deltagelseskultur, hvor visionen er at kunne skabe et rum for børn, hvor de bliver medskabere. Det betyder, at børnene i Coding Pirates inviteres til at engagere sig og tage ejerskab over den teknologiske udvikling i samfundet gennem idéudvikling, designprocesser, forandringsskabelse og iværksættertrang.

Forudsætningen for at invitere børnene ind i det teknologiske rum som aktive medskabere er, at alle vores frivillige ligeledes opfatter sig selv som medskabere. Det er vores klare vision, at alle pirater i Coding Pirates – børn som voksne – er og føler sig som medskabere.

Hvordan er Frivilligprojektet finansieret?

VILLUM FONDEN har gjort Frivilligprojektet muligt gennem en bevilling på 3,9 millioner kroner. Projektet finder sted over 3 år med start i 2019.

Kontakt

Nikolai Elmer
Projektleder/styrmand
Email: nikolai@codingpirates.dk
Slack: @elmer

Camilla Benkjær Johansen
Kommunikationsmedarbejder
Email: camilla@codingpirates.dk
Slack: @camillabenkjaer

Styregruppe i Frivilligprojektet

Louise Overgaard
Formand for Coding Pirates Denmark.

John Munk
Kasserer i Coding Pirates Herning.

Advisory Board i Frivilligprojektet

Kommer snart

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
kontakt@codingpirates.dk
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00