Til langt de fleste Frivilligmøder blev det pointeret, at der er behov for redskaber til at hjælpe nye frivillige godt i gang. Hvad har de brug for? Hvad skal der til for at fastholde dem? Og hvad er en del af en god onboarding?

Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste takes fra møderne.

Projektleder Nikolai Elmer giver i videoen herover en kort opdatering på Frivilligmøderne.

I denne anden artikel i serien præsenterer vi det andet fokuspunkt, som handler om, hvordan vi hjælper nye frivillige i gang.

Bente er ny frivillig i din afdeling. Hun er en super sej kvinde, der ved alt om HTML. Men hvad skal vi gøre for, at Bente føler sig godt taget imod?

Bente kræver måske ikke det helt store, men typisk – når man starter et nyt sted – er der fire elementer, der spiller ind:

  • Det sociale – Hvordan bliver Bente en del af fællesskabet blandt de frivillige?
  • Det praktiske – Hvornår er der klubaften? Hvilket lokale skal Bente møde i?
  • Det faglige – Hvordan bringer Bente sin ekspertise inden for HTML i spil?
  • Det meningsfulde – Hvordan skaber det værdi for Bente at være frivillig i Coding Pirates?

Disse fire elementer er alle en del af det, man kalder onboarding. Onboarding er altså en måde at sikre en god start for nye – medarbejdere, medlemmer, frivillige osv. Til flere af Frivilligmøderne talte mange om, at de mangler gode måder at hjælpe nye frivillige i gang. I flere afdelinger, hvor de effektivt bruger onboarding, oplever de, at de frivillige bliver længere.

Velkomst, informationsark og buddy

Med fra Frivilligmøderne har vi herunder nævnt de tre virkemidler, der allerede bliver brugt ude i afdelingerne:

1. Velkomst

Brug 15 eller 20 minutter på at byde Bente velkommen som ny frivillig. Velkomsten kan indebære, at hun når at sige hej til de andre frivillige før en klubaften. Derudover kan I tale om rammerne for at være frivillig i din afdeling. Det er vigtigt at få ovenstående fire elementer ind i velkomsten – dvs. en introduktion til det sociale, praktiske, faglige og meningsfulde. Hvis det passer bedre efter en klubaften, kan man også sagtens gøre det.

2. Informationsark

I forlængelse af ovenstående velkomst er det også typisk rart at have det på skrift. Du kan derfor lave et informationsark, som du giver Bente i hånden på hendes første dag som frivillig – eller sende det som en del af en velkomstmail til [email protected], når hun tilmelder sig som frivillig.

3. Mentor

Sæt Bente sammen med en mentor – som ikke er afdelingskaptajnen – som hun kan gå til, hvis hun har spørgsmål. Alle frivillige i din afdeling kan tage ansvaret om at være mentor på sig. Som mentor kan man planlægge mellem 2 og 3 opfølgningsgange, hvor man mødes med Bente. Til de møder kan man tale med hende om, hvordan det går, hvad hun gerne vil. På den måde sikrer man, at det fortsat er meningsfuldt for Bente at være frivillig.

Alle tre virkemidler er essentielle i en god onboarding-proces, så vi anbefaler, at man bruger dem alle.

Læs første artikel i serien:

101 frivillige deltog i Frivilligmøderne (1 af 6)

 

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.