Det sidste ud af 12 frivilligmøder er nu afsluttet, og alle dataene med gode input, nye overvejelser samt store og små drømme skal behandles og formidles. Vi udgiver i den forbindelse en miniserie med 6 korte artikler over de næste 6 uger, som hver introducerer et vigtigt fokus fra møderne, som kan skabe værdi i alle foreninger.

I denne første artikel i serien præsenterer vi facts fra møderne samt det første ud af seks fokuspunkter.

Facts om Frivilligmøderne

12 byer – fra Aalborg til Allerød

101 frivillige – heraf 23 kvinder og 78 mænd

7 børn og unge under 18 år deltog

24 deltog fra andre foreninger, end den mødet blev holdt ved – en fra Horsens tog turen på ca. 56 km til Kolding, og en fra Struer rejste ca. 52 km til Herning

5 forældre, som ikke er involveret i Coding Pirates, deltog

Alle dage i ugen – bortset fra fredag – har været i brug til møderne

Hos flere afdelinger var næsten alle deres frivillige til stede. Det gør sig gældende for bl.a. Aalborg, Kolding og Køge. Derudover blev Frivilligmøderne afholdt i forlængelse af klubaftenerne i 4 afdelinger: Køge, Korsør, Solrød, Allerød. Det gjorde, at der var en stor andel af de frivillige til stede.

I Sekretariatet har vi – indtil videre – brugt 252 arbejdstimer på forberedelse, planlægning, koordinering, kommunikation, rejsetid, mødetid og evaluering.

Der arbejdes med dataene fra Frivilligmøderne i Frivilligprojektet-teamet.

1. fokuspunkt: Vigtigt at tale sammen

Som det eneste fokuspunkt, blev det at tale sammen italesat til samtlige møder. I en travl hverdag kan det være svært at få afsat tid til at tale sammen de frivillige imellem. Det blev derfor nævnt til alle møder, at det var værdifuldt, at der gennem Frivilligmøderne blev skabt et rum til at tale sammen om, hvordan det går, og hvor de gerne vil hen.

Helt konkret har vi samlet 3 bud på løsninger, som allerede eksisterer ude i afdelingerne:

1. Afhold én klubaften uden børn i hver sæson

Afsæt allerede fra starten én aften, f.eks. midtvejs, hvor I mødes og hygger jer som frivillige. Det handler om at skabe et rum til at reflektere og tale sammen. Det kan eksempelvis være over en pizza eller en sodavand.

2. Mød 15 minutter før og/eller efter hver klubaften

Her kan I tale om, hvad der skal ske og hvordan det går. Det er en god anledning til at tale sammen uden at afsætte meget mere tid end nødvendigt.

3. Afhold et planlægningsmøde før sæsonstart

Brug planlægningsmødet til at tale sæsonen igennem og afhold et evalueringsmøde efter sæsonafslutningen. På den måde får I både tid til at planlægge og til at mødes uden for klubaftenerne – evt. med sociale aktiviteter efterfølgende.

I mange afdelinger eksisterer allerede mange af de ovenstående løsninger, hvilket er super godt. Vores anbefaling er at implementere alle tre løsninger – tilpasset behovene hos de frivillige i din afdeling.   

 

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.