Flere afdelinger og foreninger har stor succes med at dele børnene op i hold efter alder, da det kan gøre både planlægningen og afviklingen af klubaftenerne nemmere. 

Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste pointer fra møderne.

Holdinddeling til klubaftener er generelt en god måde at strukturere på og planlægge efter, når det kommer til både workshops og frivillig-kompetencer. Men det kan være meget individuelt, hvad der virker bedst for din afdeling og forening.

Med det sagt er der flere afdelinger og foreninger, der har stor succes med at dele børnene op i hold efter alder. Succesen skyldes, at man med en aldersinddeling kan tale direkte til børnenes behov, og så kan de frivillige arbejde mere målrettet med det, de har lyst til. 

Uanset hvordan man vælger at inddele holdene, skal man være opmærksom på, at børn og unge til klubaftenerne har brug for forskellige ting:

  • Nye har brug for at komme godt fra start
  • Gamle har brug for at blive udfordrede
  • Nogle har brug for at gå på opdagelse i nye ting
  • Andre har brug for at gå i dybden med én ting

Det samme gør sig gældende for de frivillige. Det er derfor meget vigtigt, at I som frivillig-team skaber et rum til at tale sammen, så I kan forventningsafstemme inden sæsonstart. 

Sådan prioriterer I at tale sammen (se nederst i artiklen)

Sådan kan I aldersinddele

Flere afdelinger sætter ord på, at de har hold med forskellige kompleksitetsniveauer. F.eks. har de både nybegynder-hold og hold for de mere øvede. Der er altså et behov for at lave både generalisthold til begyndere og de nysgerrige samt specialisthold til de øvede og eksperterne. Det bliver flere steder løst med aldersinddelte hold. De afdelinger, der bruger aldersinddeling aktivt, fortæller, at det gør planlægningen noget nemmere.

Sådan planlægger du din klubaften

Herunder præsenterer vi to måder, man kan aldersinddele på, som allerede eksisterer ude i afdelingerne:

Eksempel 1 (vær opmærksom på, at der er et alders-overlap mellem holdene):

Eksempel 2:

Nogle steder har holdene forskellige klubaften-dage, og andre steder kører holdene samme dag sideløbende med hinanden. Hvis de kører sideløbende, er det fortsat muligt at alle hold mødes til velkomst, i pauser og til sidst. Og ved begge måder er det fortsat muligt at lave fælles events på tværs af holdene – f.eks. hackathons og sommerafslutninger.

Vores anbefaling er at undersøge, hvad der virker i ens egen afdeling og forening. Stil jer selv spørgsmålene:

  • Hvordan tager vi godt imod de nye børn?
  • Hvordan udfordrer vi de gamle børn?

Uanset hvordan man vælger at gøre, er det vigtigt, at der gives rum til kreativitet og nysgerrighed – både blandt børn, unge og frivillige.

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.