Forestil dig, at du som frivillig i Coding Pirates er en superhelt. Hvilken frivillig-superkraft har du? Til Frivilligmøderne er det blevet tydeligt, at når man samler mange forskellige superkræfter – eller kompetencer – i et team af frivillige, så styrker det robustheden i lokalforeningen.

Som en del af afslutningen på Frivilligmøderne udgiver vi en artikelserie med 6 af de vigtigste pointer fra møderne.

Forestil dig et team af superhelte. En af superheltene kan flyve, en anden kan klatre på bygninger, en tredje kan gøre sig usynlig, en fjerde kan skyde med is, og en femte kan teleportere sig selv. Sammen er de fem superheltes superkræfter endnu stærkere i kampen for en bedre verden.

I Coding Pirates-verdenen har vi en masse superhelte-frivillige med mange forskellige superkræfter, hvilket er en stor styrke.

Til Frivilligmøderne blev det tydeligt, at der var mange afdelinger, der var meget bevidste om at sammensætte et team af frivillige med mange forskellige kompetencer. Afdelingerne gav udtryk for, at forskellighederne tilførte deres team en robusthed og en generel styrke i lokalforeningen. Diversiteten i kompetencerne kan f.eks. være på baggrund af professioner, profiler og interesser.

Derfor skal du samle et team med forskellige superkræfter

Alle frivillige i teamet kan bidrage til at finde nye frivillige med forskellige kompetencer. Så længe der gives plads og rum til, at de nye frivillige kan være kreative på lige fod med alle andre. Det betyder også, at man først og fremmest skal tage godt imod de nye frivillige.

Sådan hjælper vi nye frivillige i gang

Med mange forskellige kompetencer opstår der ofte nye og anderledes initiativer. Når de nye frivillige er kommet godt i gang, er det vigtigt at give alle – nye som gamle – plads til at komme med input og initiativer.

Nye initiativer kan f.eks. være en kage- eller madordning, udflugter, virksomhedsbesøg, sociale arrangementer for de frivillige, nye måder at organisere sig på og nye workshops.

Sådan får du nye frivillige ind i dit team

Der kan være mange forskellige måder at indfange nye superhelte-frivillige. Herunder præsenterer vi en af mange måder, som du kan tage med dig nu-og-her:

1. Saml alle frivillige i dit team. Det kan evt. være i forbindelse med et planlægningsmøde til næste sæson.

Planlæg at planlægge din klubaften

2. Alle i teamet får til opgave at skrive navnene på tre potentielle frivillige ned på et stykke papir. Det kan f.eks. være personer fra ens eget netværk (f.eks. din kusine Anita, din kollega Jørgen eller din datters lærer Line) eller en inspirerende person fra en lokal virksomhed.

3. Alle i teamet lover at kontakte de tre personer inden sæsonstart, for at spørge om de vil være frivillige.

Og hvad er det værste, der kan ske? Du kan få et nej. Mange undersøgelser viser, at den personlige henvendelse virker bedst, når det handler om at rekruttere nye frivillige.

Formål med Frivilligmøderne

Frivilligmøderne er en del af Frivilligprojektet, og de er et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. På baggrund af dataene fra møderne samt fra brugerundersøgelserne sikrer vi, at retningen for Frivilligprojektet er formet af de frivillige i Coding Pirates.

Forberedelserne til det næste store projekt i Frivilligprojektet er allerede i gang. Til efteråret afholder vi to frivilligdage under navnet EXPLORE. Indholdet bliver i høj grad skabt på baggrund af ønsker og drømme fra Frivilligmøderne. Mere info følger.