Lørdag den 2. marts stod i Coding Pirates’ tegn. Frivillige og medlemmer troppede op fra hele Danmark for at deltage i Landsmødet, hvor der blev afholdt generalforsamling med efterfølgende fødselsdagsfest.

Billeder af Troels B. Mikkelsen, TBMFILM

Som noget nyt blev der i år afholdt landsmøde i Coding Pirates. Tidligere har generalforsamlingen stået alene, men i år valgte vi at udvikle et nyt format, som udover generalforsamlingen indeholdt spændende indlæg og afslutningsvis en fødselsdagsfest i anledningen af foreningens 5 års fødselsdag. Landsmødet fandt sted på Danhostel Ishøj Strand, hvor der også var mulighed for overnatning.

Dagen startede ud med morgenmad, og herefter kom dagens første oplæg af Martin Aggerbeck. Martin Aggerbecks oplæg handlede om IT-kreativitet og Storm P.-maskiner, og til salens store fornøjelse viste han eksempler på Storm P.-maskiner, som han selv havde bygget.

Du kan se Martins oplæg samt hele generalforsamlingen her

Martin Aggerbeck fortæller om det åbne og det lukkede mindset.

Generalforsamling: Sæt i gang!

Efter Martin Aggerbecks oplæg kunne generalforsamlingen sættes i gang. Louise Overgaard, formand for Hovedbestyrelsen, bød alle deltagere – fysisk såvel som online – velkommen til landsmødet. Herefter blev John Friedrichsen valgt enstemmigt til at være dirigent, og han styrede derefter slagets gang. Efter formalia var på plads med valg af referent og stemmeudvalg samt godkendelse af dagsordenen, fik Louise Overgaard ordet igen og præsenterede årsberetningen.

Læs Louise Overgaards årsberetning (s. 9)

I årsberetningen fortalte Louise Overgaard bl.a. om, at der i 2018 og 2019 blev godkendt 21 foreninger.

Efter årsberetningen var det tid til økonomi, og her kom Hovedbestyrelsens kasserer, John Munk, på banen. John Munk fremlagde årsregnskabet for 2018, fastsættelse af kontingentet for 2019 samt budgettet for 2019. Alle tre punkter blev godkendt.

Læs årsregnskab 2018 og budget 2019

Herefter var det tid til afstemning af forslag. Der var i alt 6 forslag til godkendelse, herunder tre indkomne forslag og tre forslag til vedtægtsændringer. Der var stor deltagelse i salen og online, hvor der blev stillet gode og konstruktive spørgsmål. Alle 6 forslag blev vedtaget.

Læs de indkomne forslag

Læs forslag til vedtægtsændringer

Martin Exner udfordrede deltagernes computationelle tænkning.

Inden valget af kandidater til Hovedbestyrelsen kom Martin Exner på banen. Martin Exner er medstifter af Coding Pirates, og han har derfor været med hele vejen på  Coding Pirates’ nu 5-årige rejse. Martin Exner talte bl.a. om Coding Pirates’ berettigelse, om teknologiforståelse, om computationel tænkning og om at skabe noget, som ikke nødvendigvis har et større formål.

Se Martin Exners præsentation

Election-time!

Så blev det tid til at finde den nye Hovedbestyrelse i Coding Pirates Denmark. Louise Overgaard er valgt som formand frem til næste år, men deruover skulle der sættes et helt nyt hold. Indledningsvis blev John Munk valgt som kasserer  uden indsigelser fra deltagerne. Derudover skulle der findes i alt 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Kun Lis Zacho og Mikkel Kisling genopstillede fra den siddende bestyrelse.

Læs præsentationer af de opstillede kandidater

Efter valget samt konstitueringen ser den nye Hovedbestyrelse nu således ud:

 • Louise Overgaard, formand
 • Benjamin Rotendahl, næstformand (valgt for en 2-årig periode)
 • John Munk, kasserer (valgt for en 2-årig periode)
 • Sune Nilausen, sekretær (valgt for en 1-årig periode)
 • Lis Zacho, bestyrelsesmedlem (valgt for en 2-årig periode)
 • Nikolaj Bührmann, bestyrelsesmedlem (valgt for en 2-årig periode)
 • Mathias Siggaard Jørgensen, bestyrelsesmedlem (valgt for en 1-årig periode)
 • Mikkel Kisling, bestyrelsesmedlem (valgt for en 1-årig periode)
 • Maria Scheel-Lonsdale, 1. suppleant
 • Jakob Libak Rasmussen, 2. suppleant
 • Jørgen Tietze, 3. suppleant

Efter valget rundede John Friedrichsen generalforsamlingen af, og han blev takket for god afvikling af generalforsamlingen. Det var nu muligt for deltagerne at slappe af inden fødselsdagsfesten eller blive hængende til en præsentation af de to store projekter, der er i gang i Coding Pirates.

De to projektledere, Nikolai Elmer og Jakob Vest Hansen, præsenterede hver især deres projekter, hhv. Frivilligprojektet og Piratskibet.

Efter præsentationen af projekterne var der fødselsdagsfest med middag, festlige indslag og dans.

Du kan i øvrigt læse meget mere om landsmødet 2019 her

Galleri

Herunder har vi samlet stemningsbilleder fra generalforsamlingen. Kan du finde dig selv på billederne? 🙂