Piratskibet

Piratskibet kalder alle pirater!
Snart kan I mødes online.

Piratskibet kort fortalt

I anden del af 2019 inviterer Coding Pirates nuværende og kommende pirater ombord på den nye online platform Piratskibet. På Piratskibet kan børn og unge i fællesskab styrke deres kompetencer inden for IT-kreativitet ved at udforske en verden af kvalitetsindhold særligt målrettet unge i alderen 10-12 år.

Piratskibet har til formål at understøtte Coding Pirates eksisterende arbejde ved at fungere som interessevækkende platform for kommende pirater, samtidigt med at platformen skaber et socialt rum, hvor eksisterende pirater kan udveksle ideer og skabe bånd på tværs af landet.  

Overordnede målsætninger for Piratskibet

  • Øge rekrutteringen af nye pirater til landets afdelinger med særligt fokus på de afdelinger, der her ledige pladser.
  • Give børn et supplerende tilbud til Coding Pirates’ eksisterende aktiviteter, hvor de kan være kreative med IT, møde ligesindet og være en del af Coding Pirates.
  • Understøtte Coding Pirates’ eksisterende aktiviteter ved bl.a. at fungere som kommunikationsplatform, hvor pirater kan dele projekter, inspirere hinanden og samarbejde på tværs af landet.

Piratskibet bliver udviklet under ledelse af Coding Pirates Denmarks sekretariat i Odense.

Seneste nyt fra Piratskibet

Kodepirater testede for første gang Piratskibet

14 begejstrede kodepirater testede lørdag den 29. juni 2019 som de første onlineplatformen Piratskibet og kom med nyttig feedback til brug for den videre udvikling.Udviklingen af onlineplatformen Piratskibet er nu så langt, at den første brugertest fandt sted i...

Piratskibet: Velkommen til kodehavet!

Arbejdet med at udvikle den første funktionsdygtige prototype af online platformen Piratskibet skrider ihærdigt frem, og vi kan nu vise de første billeder af det foreløbige udkast med forbehold for ændringer.Når online platformen Piratskibet søsættes i anden del af...

STEM, YouTube og piger: Sådan bliver børn IT-kreative

Fredag den 10. maj inviterede Coding Pirates i samarbejde med Industriens Fond alle interesserede til konferencen "Hvordan bliver børn IT-kreative?". Til konferencen var der oplæg fra bl.a. Microsoft, Børns Vilkår, Medierådet for børn og unge samt Coding Pirates. Sine...

Konference: Coding Pirates sætter IT-kreativitet og digital dannelse på dagsordenen på IWDK

Fremtrædende aktører giver deres bud på, hvordan vi skaber en ny generation af IT-kreative og digitalt dannede børn og unge, når Coding Pirates i samarbejde med Industriens Fond inviterer til konference den 10. maj i Aarhus.Hvordan arbejder vi IT-kreativt med vores...

Piratskibet: Webbureauet Morning Train skal bygge Piratskibet

Udviklingen af Piratskibet får nu for alvor vind i sejlene, idet vi kan annoncere Morning Train som webbureauet, der skal udvikle online platformen.

Piratskibet: Wireframe-prototype

Nu er den første digitale prototype af Piratskibet færdig. Prototypen er en såkaldt wireframe og det første samlede bud på Piratskibets layout, navigation og responsive design. Der er ikke tale om en kodet prototype, men en klikbar og simpel grafisk repræsentation. Erkendelser fra wireframing-prototypen vil danne fundament for næste skridt i udviklingsarbejdet.

Piratskibet: Piraternes drømme for Piratskibet

Piratskibet er en online platform primært tiltænkt børn og unge, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates’ klubaftener. Piratskibet bliver et trygt fællesskab, hvor børn og unge kan eksperimentere, lege og tilegne sig nye kompetencer inden for IT-kreativitet og programmering, mens de venter på en plads i den lokale Coding Pirates-forening.

Roadmap for Piratskibet

Fasebeskrivelser

1. Onboarding

Onboarding fasen er en tilføjelse til den model, der er brugt til resten af projektforløbet, nemlig den såkaldte “double diamond”, der som standard består af fire faser. Fasen handler om at få styr på de praktiske og logiske detaljer omkring projektet samt lade den nyansatte projektleder få indblik i organisationen, forventninger og ønsker til projektet.

Roadmap-punkter i fasen

1.1 Projektstart
Ansættelse af projektleder.

1.2 Indledende Interviews
Inkluderer samtaler med nuværende pirater, frivillige, styregruppemedlemmer, Industriens Fond og advisory board-medlemmer for at skabe en grundlæggende forståelse for interessenternes håb og forventninger til Piratskibet.

1.3 Oprettelse af Advisory board
Rekruttering og opsætning af et stærkt Advisory Board, der via projektets tre advisory board-møder kan give essentielle inputs baseret på erfaring, faglighed og forskning.

2. Discover

Discover dækker første fase af Double Diamond-modellen. Vi anskuer udfordringen på nye måder, identificerer uafdækkede behov, får indsigt i brugerne og indsamler viden omkring de nuværende, bedste løsninger og deres begrænsninger.

Roadmap-punkter i fasen

2.1 Markedsundersøgelse
En afdækning af Piratskibets potentielle konkurrenter, og hvad de gør godt, samt hvad Piratskibet kan gøre for at ramme uudnyttede potentialer.

2.2 Målgruppeundersøgelse
En gennemgang af fordelingen af brugere på ventelisten og aktive pirater for derigennem at udvælge den mest optimale, primære målgruppe. Herefter studeres psykologien, motivationen og hverdagen hos denne målgruppe.

2.3 Projektplan
Den færdige projektplan, der er baseret på de foregående undersøgelser, afspejler bedste bud på, hvordan man kan tilfredsstille interessenter, nå mål og udnytte potentialer fra undersøgelserne.

2.4 Teknologi- og platformsundersøgelser
Et grundlæggende kig på, hvordan platformen med fordel kan udvikles. Hvad findes der allerede af tekniske løsninger? Kan vi implementere dem på Piratskibet? Hvad kræver det?

3. Define

Tredje fase er Define-fasen, hvor vi undersøger alle de muligheder, der er identificeret i Discover-fasen. Hvad betyder mest for Piratskibet? Hvilke skal vi handle på først? Hvad er muligt? Målet er her at udvikle et klart og kreative indledende løsningsforslag, der rammer de grundlæggende designudfordringer og målsætninger for Piratskibet.

Roadmap-punkter i fasen

3.1 Grafisk Identitet
Arbejdet med udviklingen af den grafiske stil, layout og identitet for Piratskibet, herunder brugertest og iteration.

3.2 Udvikling af læringsindhold
Længerevarende proces, der indeholder identificering af relevante læringsforløb for Piratskibet, herunder erhvervelse af frivillige, der kan skabe dem, samt supportering og kvalitetssikring af det producerede indhold.

3.3 Front-end designbeskrivelse
Den første grundlæggende beskrivelse af Piratskibet, herunder undersider, funktioner og brugervenlighed samt mål og formål. Beskrivelsen bruges til wireframing af prototypen og er primært front-end orienteret.

4. Develop

Fjerde fase markerer udviklingsperioden, hvor koncepter og designbeskrivelser bliver skabt, prototyper på Piratskibet bliver lavet, testet og reitereret. Processen følger overordnet ideen om “trial and error” og hjælper os med at forbedre og teste Piratskibet og dens grundlæggende idéer.

Roadmap-punkter i fasen

4.1 Wireframe-prototype
Første digital prototype af Piratskibet udarbejdes. Det er en grafisk præsentation af, hvordan Piratskibet vil se ud ift. layout, navigation, responsivt design og valgte elementer. Det er ikke en kodet prototype, men en klikbar, grafisk prototype.

4.2 Komplet designbeskrivelse
Fortsættelse af arbejdet med front-end designbeskrivelsen, hvor vi medtager erkendelser fra wireframing-prototypen og kombinerer disse med den tekniske beskrivelse af back-end systemet til Piratskibet, så vi har en 1.0 designbeskrivelse, der kan danne fundament for den tekniske udvikling.

4.3 Udviklingsudbud
Der bliver her foretaget et udbud blandt udvalgte, eksterne udviklere, der baseret på designbeskrivelsen giver sit bud på at udvikle Piratskibet. Valg af endelig udvikler foretages af Piratskibets styregruppe.

4.4 Alpha udvikling
Den første kodebaserede prototype af Piratskibet udvikles. Den vil indeholde alle de funktionelle elementer og undersider.

5. Deliver

Den sidste fase af modellen er leveringstrinnet. Her gennemgår Piratskibet sin sidste afpudsning og tilhørende støtteinitiativer lanceres. Piratskibet bliver færdiggjort og lanceret i sin version 1.

Roadmap-punkter i fasen

5.1 Brugertest af alpha-prototype
Vi tester den første udgave hos brugerne og finder ud af, hvad der virker, hvad der skal forbedres, og hvad der helt skal ud. På baggrund af denne test tilpasses designbeskrivelsen og beta-udvikling begynder.

5.2 Beta udvikling og brugertest af beta-prototype
Beta udviklingen består af to iterationer med hver sin brugertest. Den første udviklingsfase handler om at fremhæve det, der virkede godt i alpha testen og fikse det, der ikke gjorde. Samtidigt giver det mulighed for at tilføje idéer, der dukker op senere. Den sidste udviklingsfase er primært tiltænkt polering og klargøring til release.

5.3 Konference
Børne- og IT-konference under IWDK i Aarhus, hvor Piratskibet beretter om erfaringer gjort i processen med at designe et online læringsmiljø. Konferencen laves i samarbejde med Industriens Fond.

5.4 Lancering
Piratskibet søsættes med et tilhørende lanceringsevent. Op til dette forberedes en driftsplan, der beskriver de fornødne administrative og økonomiske ressourcer for at holde Piratskibet oven vande fremadrettet.

Uddybende om Piratskibet

Piratskibet er en online platform, der dels er tiltænkt børn og unge, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates’ klubaftener, og dels som interessevækkende platform for børn og unge, der endnu ikke kender til Coding Pirates. Piratskibet bliver med andre ord et trygt fællesskab, hvor både rutinerede og nye pirater kan eksperimentere, lege og tilegne sig nye kompetencer inden for IT-kreativitet og programmering.

Piratskibet søsættes i cyberspace med en stærk besætning af kompetente frivillige. De frivillige pirater sikrer i baggrunden rammerne for Piratskibet og giver børn og unge et sikkert og trygt online fællesskab, hvor de kan lære andre med samme interesser at kende, stille spørgsmål, udveksle idéer og deltage i online undervisning. Piratskibet designes samtidigt med Coding Pirates ugentlige klubaftener for øje ved bl.a. at gøre det muligt for eksisterende kodepirater at fremvise deres projekter og derigennem inspirere både nuværende og kommende pirater. På den måde understøtter Piratskibet Coding Pirates kontinuerlige arbejde med at rekruttere nye pirater til de af Coding Pirates-afdelinger, der ikke har venteliste.

Platformen bliver kort sagt et IT-værksted fyldt med fagligt indhold, der på en pædagogisk og sjov måde udvikler børn og unges teknologiske vovemod. Projektet understøtter således Coding Pirates’ eksisterende mission og vision om at styrke børn og unges teknologiske forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, og så ruster det dem til i fremtiden at kunne løse de teknologiske udfordringer.

Hvem henvender Piratskibet sig til?

Piratskibet er for alle uanset køn, etnicitet og økonomiske ressourcer. Indholdet på Piratskibet vil dog været designet med en primær målgruppe for øje; nemlig børn i alderen 10-12 år. Det er særligt denne gruppe af børn, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates. Men Piratskibet har også ambitioner om at fungere som interessevækkende platform for børn, der endnu ikke kender til Coding Pirates. Platformen bliver for dem en indgangsportal til en verden fyldt med IT-kreativitet, leg og nye venskaber.  

Hvordan er Piratskibet finansieret?

Piratskibet bliver realiseret med en bevillig på 2,6 mio. kroner fra Industriens Fond.

Tidligere adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech, udtrykker motivationen bag bevillingen således: “Brancher og sektorer smelter sammen i disse år og behovet for gode IT-kompetencer er udtalt i alle dele af erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at styrke unges forståelse for IT og lignende teknologi. Dels som brugere, dels som skabere. Det handler således både om at kende til programmering som disciplin, men også om at kunne omsætte koderne til gode idéer og konkrete løsninger.”

Hvornår søsættes Piratskibet?

Piratskibet forventes at blive lanceret i anden del af 2019.

Kontakt

Jakob Vest Hansen
Projektleder/styrmand
Email: [email protected]
Slack: @vesti

Søren Jensen
Kommunikationsmedarbejder
Email: [email protected]
Slack: @soeren

Slack kanal: #ig_styregruppe

Styregruppe

Sune Nilausen
Har været frivillig i Coding Pirates siden 2015, og er aktiv i Coding Pirates Carlsberg.
Sekretær i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Lis Zacho
Formand for Coding Pirates Frederiksberg og afdelingskaptajn på Frederiksberg siden 2015.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Mikkel Kisling
Har været en del af Coding Pirates siden 2015, og var med til at starte Frederiksberg-afdelingen op.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Jørgen Tietze (suppleant)
Frivillig i Coding Pirates Vejle siden 2018. Suppleant i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Piratskibets Advisory Board

Andreas Lieberoth
Forsker i spil- og læringspsykologiske egenskaber med hjælp fra neurovidenskab og mediepsykologi. Andreas arbejder med spil designet til kommunikation, læring, motivation og forskning.

Gunver Majgaard
Lektor og ph.d. ved Syddansk Universitet. Gunvers forskningsinteresser omfatter blandt andet design af digitale læremidler, brugerdrevne designprocesser, læreprocesser og didaktik understøttet med teknologi.

Jonas Hedegaard
Cand.mag. i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier fra Roskilde Universiteter. Er p.t. i gang med en erhvervsPhD hos Roskilde Festival, hvor han har mange års erfaring med frivilligledelse.

Jonas Sindal Birk
Tværgående konceptudvikler og projektleder hos Center for Digital Pædagogik. Jonas er særlig stærk i formidling, brugerinddragelse, procesfacilitering og design.

Lone Dirckinck-Holmfeld
Professor, fhv. dekan, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Lone har særlige kompetencer indenfor participatory research and design, digitale medier, pædagogik og læring.

Rikke Toft Nørgård
Ph.d. og associate professor hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier hos Aarhus Universitet. Rikke forsker i digitale spil samt digital læring og interaktion.

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
[email protected]
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00

Vi holder lukket lørdag og søndag samt helligdage.