Piratskibet

Piratskibet kalder alle pirater!
Snart kan I mødes online

Piratskibet kort fortalt

I foråret 2020 inviterede Coding Pirates nuværende og kommende pirater ombord på den nye online platform Piratskibet. På Piratskibet kan børn og unge i fællesskab styrke deres kompetencer inden for IT-kreativitet ved at udforske en verden af kvalitetsindhold særligt målrettet unge i alderen 10-12 år.

Piratskibet har til formål at understøtte Coding Pirates eksisterende arbejde ved at fungere som interessevækkende platform for kommende pirater, samtidigt med at platformen skaber et socialt rum, hvor eksisterende pirater kan udveksle ideer og skabe bånd på tværs af landet.  

Overordnede målsætninger for Piratskibet

  • Øge rekrutteringen af nye pirater til landets afdelinger med særligt fokus på de afdelinger, der her ledige pladser.
  • Give børn et supplerende tilbud til Coding Pirates’ eksisterende aktiviteter, hvor de kan være kreative med IT, møde ligesindet og være en del af Coding Pirates.
  • Understøtte Coding Pirates’ eksisterende aktiviteter ved bl.a. at fungere som kommunikationsplatform, hvor pirater kan dele projekter, inspirere hinanden og samarbejde på tværs af landet.

Piratskibet bliver udviklet under ledelse af Coding Pirates Denmarks sekretariat i Odense.

Seneste nyt fra Piratskibet

Så er vinderne fundet!

Igennem de sidste mange måneder har der været travlt på Piratskibet og i styregruppen. Her har det nemlig handlet om at planlægge og afvikle Coding Pirates første nogensinde Coding Pirates Awards. Tusinde Tak til dette års deltagere i Coding Pirates Denmarks' første...

Vores nye prisuddeling – coding pirates awards

Vores nye prisuddeling Coding Pirates Awards er nu åben for tilmeldinger!Klar, Pirat, Start! I takt med at vores samfund bliver mere digitalt, vokser kravene for børn og unges digitale kompetencer stødt. Derfor har vi brug for mere online læring, der motiverer og...

Første år med Piratskibet

Piratskibet har siden dets start i 2018 været et ambitiøst projekt, som Industriens Fond og Coding Pirates Denmark har haft et stærkt samarbejde om at realisere. Efter et år sejler Piratskibet fortsat derudaf og vi glæder os til at løfte sløret for de mange spændende...

Piratskibets første netværksmøde

Piratskibets første netværksmøde Videoværkstedet d. 20. januar var en kæmpe succes. Mødet havde fokus på digital undervisning og udvikling af online læringsmaterialer, hvor blandt andet Sune Nilausen holdte et kort oplæg om hvilke programmer og værktøjer, der er gode...

Piratskibet bliver open source

Piratskibets udvikler, Morning Train, har i samarbejde med Piratskibets styregruppe igennem januar, arbejdet på at få platformen til at blive Open Source. I sidste uge fik Coding Pirates overdraget Piratskibets source code, hvilket betyder at alle der nu ønsker det,...

Piratskibets Vinter challenge

Ohøj derude i det danske farvand! Når går det løs på Piratskibet !  Fra d. 18. november til 16. december har alle børn og unge 18 muligheden for at deltage i Piratskibets fire Vinter Challenges.  Over de næste fire uger, vil der komme en ny challenge, med sit eget...

Frivillig hjemmefra: 17-årige Christian laver tutorials til Piratskibet fra teenageværelset

Mens Christian Schwenger har været hjemsendt fra gymnasiet, har han blandt andet brugt tiden på at lave nye læringsforløb til Piratskibet. Erfaringen bag hans tutorials kommer primært fra mange timer tilbragt på YouTube i tidens løb.

Piratskibet er sat i søen

Coding Pirates lancerer – i samarbejde med Industriens Fond – Piratskibet, som er et nyskabende online fællesskab for børn og unge med interesse for IT, kodning og programmering. Piratskibet er desuden et kærkomment fællesskab til alle de børn, der lige nu er ramt af corona-situationen.

Piratskibet hjælpes godt fra land med merbevilling fra Industriens Fond på godt 1 million kroner

Med en merbevilling på 0,99 mio. kr. fra Industriens Fond er Piratskibet snart klar til at påmønstre en online besætning af kodepirater fra hele landet.

Skibet er ladet med kode

Sådan lyder overskriften på artiklen i denne måneds udgave af PROSA-bladet, hvor tre af bagmændene til Piratskibet udtaler sig om arbejdet med at udvikle Coding Pirates' kommende it-kreative onlineplatform. Vores seje bestyrelsesmedlem Lis Zacho, der også er med i...

DigiDays 2019 – Børn, unge og voksne blev klogere på teknologi

Coding Pirates har i samarbejde med Biblioteket Frederiksberg netop afholdt tech-festivallen DigiDays. Her deltog børn, unge og voksne i inspirerende foredrag om teknologi, samtidig med at de fik mulighed for at prøve kræfter med bl.a. VR, Micro:bits og 3D-printere.

Hvor befinder Piratskibet sig?

Vi er nu over halvvejs i arbejdet med at udvikle den første version af onlineplatformen Piratskibet. Her kan du få en status på projektet og blive klogere på den videre udvikling.Virtuelle pirater, pixelerede dybhavsfisk og farverige teknologi-øer er blot nogle af de...

Kodepirater testede for første gang Piratskibet

14 begejstrede kodepirater testede lørdag den 29. juni 2019 som de første onlineplatformen Piratskibet og kom med nyttig feedback til brug for den videre udvikling.Udviklingen af onlineplatformen Piratskibet er nu så langt, at den første brugertest fandt sted i...

Piratskibet: Velkommen til kodehavet!

Arbejdet med at udvikle den første funktionsdygtige prototype af online platformen Piratskibet skrider ihærdigt frem, og vi kan nu vise de første billeder af det foreløbige udkast med forbehold for ændringer.Når online platformen Piratskibet søsættes i anden del af...

STEM, YouTube og piger: Sådan bliver børn IT-kreative

Fredag den 10. maj inviterede Coding Pirates i samarbejde med Industriens Fond alle interesserede til konferencen "Hvordan bliver børn IT-kreative?". Til konferencen var der oplæg fra bl.a. Microsoft, Børns Vilkår, Medierådet for børn og unge samt Coding Pirates. Sine...

Konference: Coding Pirates sætter IT-kreativitet og digital dannelse på dagsordenen på IWDK

Fremtrædende aktører giver deres bud på, hvordan vi skaber en ny generation af IT-kreative og digitalt dannede børn og unge, når Coding Pirates i samarbejde med Industriens Fond inviterer til konference den 10. maj i Aarhus.Hvordan arbejder vi IT-kreativt med vores...

Piratskibet: Webbureauet Morning Train skal bygge Piratskibet

Udviklingen af Piratskibet får nu for alvor vind i sejlene, idet vi kan annoncere Morning Train som webbureauet, der skal udvikle online platformen.

Piratskibet: Wireframe-prototype

Nu er den første digitale prototype af Piratskibet færdig. Prototypen er en såkaldt wireframe og det første samlede bud på Piratskibets layout, navigation og responsive design. Der er ikke tale om en kodet prototype, men en klikbar og simpel grafisk repræsentation. Erkendelser fra wireframing-prototypen vil danne fundament for næste skridt i udviklingsarbejdet.

Piratskibet: Piraternes drømme for Piratskibet

Piratskibet er en online platform primært tiltænkt børn og unge, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates’ klubaftener. Piratskibet bliver et trygt fællesskab, hvor børn og unge kan eksperimentere, lege og tilegne sig nye kompetencer inden for IT-kreativitet og programmering, mens de venter på en plads i den lokale Coding Pirates-forening.

Uddybende om Piratskibet

Piratskibet er en online platform, der dels er tiltænkt børn og unge, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates’ klubaftener, og dels som interessevækkende platform for børn og unge, der endnu ikke kender til Coding Pirates. Piratskibet bliver med andre ord et trygt fællesskab, hvor både rutinerede og nye pirater kan eksperimentere, lege og tilegne sig nye kompetencer inden for IT-kreativitet og programmering.

Piratskibet søsættes i cyberspace med en stærk besætning af kompetente frivillige. De frivillige pirater sikrer i baggrunden rammerne for Piratskibet og giver børn og unge et sikkert og trygt online fællesskab, hvor de kan lære andre med samme interesser at kende, stille spørgsmål, udveksle idéer og deltage i online undervisning. Piratskibet designes samtidigt med Coding Pirates ugentlige klubaftener for øje ved bl.a. at gøre det muligt for eksisterende kodepirater at fremvise deres projekter og derigennem inspirere både nuværende og kommende pirater. På den måde understøtter Piratskibet Coding Pirates kontinuerlige arbejde med at rekruttere nye pirater til de af Coding Pirates-afdelinger, der ikke har venteliste.

Platformen bliver kort sagt et IT-værksted fyldt med fagligt indhold, der på en pædagogisk og sjov måde udvikler børn og unges teknologiske vovemod. Projektet understøtter således Coding Pirates’ eksisterende mission og vision om at styrke børn og unges teknologiske forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, og så ruster det dem til i fremtiden at kunne løse de teknologiske udfordringer.

Hvem henvender Piratskibet sig til?

Piratskibet er for alle uanset køn, etnicitet og økonomiske ressourcer. Indholdet på Piratskibet vil dog været designet med en primær målgruppe for øje; nemlig børn i alderen 10-12 år. Det er særligt denne gruppe af børn, der står på venteliste til at blive en del af Coding Pirates. Men Piratskibet har også ambitioner om at fungere som interessevækkende platform for børn, der endnu ikke kender til Coding Pirates. Platformen bliver for dem en indgangsportal til en verden fyldt med IT-kreativitet, leg og nye venskaber.  

Hvordan er Piratskibet finansieret?

Piratskibet bliver realiseret med en bevillig på 2,6 mio. kroner fra Industriens Fond.

Tidligere adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech, udtrykker motivationen bag bevillingen således: “Brancher og sektorer smelter sammen i disse år og behovet for gode IT-kompetencer er udtalt i alle dele af erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at styrke unges forståelse for IT og lignende teknologi. Dels som brugere, dels som skabere. Det handler således både om at kende til programmering som disciplin, men også om at kunne omsætte koderne til gode idéer og konkrete løsninger.”

Hvornår søsættes Piratskibet?

Piratskibet blev lanceret i marts 2020.

Kontakt

Sidsel Overgaard
Event- og Kommunikationsmedarbejder
Email: [email protected]

Slack kanal: #ig_piratskibet

Styregruppe

Sune Nilausen
Har været frivillig i Coding Pirates siden 2015, og er aktiv i Coding Pirates Carlsberg.
Sekretær i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Lis Zacho
Formand for Coding Pirates Frederiksberg og afdelingskaptajn på Frederiksberg siden 2015.
Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

Édith Sveboelle
Frivillig i Coding Pirates på Frederiksberg siden i 2018.Bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse.

 

Piratskibets Advisory Board

Andreas Lieberoth
Forsker i spil- og læringspsykologiske egenskaber med hjælp fra neurovidenskab og mediepsykologi. Andreas arbejder med spil designet til kommunikation, læring, motivation og forskning.

Gunver Majgaard
Lektor og ph.d. ved Syddansk Universitet. Gunvers forskningsinteresser omfatter blandt andet design af digitale læremidler, brugerdrevne designprocesser, læreprocesser og didaktik understøttet med teknologi.

Jonas Sindal Birk
Tværgående konceptudvikler og projektleder hos Center for Digital Pædagogik. Jonas er særlig stærk i formidling, brugerinddragelse, procesfacilitering og design.

Lone Dirckinck-Holmfeld
Professor, fhv. dekan, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Lone har særlige kompetencer indenfor participatory research and design, digitale medier, pædagogik og læring.

Rikke Toft Nørgård
Ph.d. og associate professor hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier hos Aarhus Universitet. Rikke forsker i digitale spil samt digital læring og interaktion.