Indkomne forslag

1. Information om ændringer i hovedbestyrelsen

Forslagsstiller: Coding Pirates Herning

Coding Pirates Herning foreslår, at HB/Coding Pirates Denmark informerer på mail omkring ændringer i hovedbestyrelsen herunder medlemmers udtræden og rokeringer. Informationen sendes som minimum til lokalforeningsbestyrelserne.

Opdatering: Forslaget er vedtaget

2. 2019-2021 strategi for Coding Pirates

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har med input fra de frivillige udarbejdet en strategi for Coding Pirates Denmark gældende for årene 2019-2021. Strategien tager sit udgangspunkt i en overordnet vision og udstikker konkrete fokusområder og målsætninger, som foreningen vil arbejde hen imod at realisere i de pågældende år.

Opdatering: Forslaget er vedtaget

Læs udkastet til 2019-2021 strategien for Coding Pirates

3. Adfærdsregler for Coding Pirates

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

I takt med at Coding Pirates Denmark vokser i antal lokalforeninger, afdelinger, frivillige og børn, er det vigtigt, at vi alle er enige om nogle fælles spilleregler ift. hvordan vi samarbejder og kommunikerer med og til hinanden. Der er derfor – med input fra de frivillige – blevet udarbejdet nogle adfærdsregler, som skal sikrer, at vi undgår chikane og anden uacceptabel opførsel, så alle kan føle sig godt tilpas i Coding Pirates.

Opdatering: Forslaget er vedtaget

Læs udkastet til adfærdsregler for Coding Pirates