Kandidater til Hovedbestyrelsen

  Opstillede kandidater til Hovedbestyrelsen

  Her på siden præsenterer vi opstillede kandidater til Hovedbestyrelsen, i takt med at de melder deres kandidatur.

  Ønsker du at opstille som kandidat til Hovedbestyrelsen, skal du sende en opstillingstekst, hvori du beskriver dig selv og dit kandidatur samt et billede af dig selv til [email protected]. Det er muligt at opstille som kandidat helt frem til landsmødet.

  Sekretariatet skal have din opstillingstekst samt billede seneste søndag den 24. februar kl. 12.00, hvis du ønsker at blive præsenteret her på siden.

  Ved dette års generalforsamling er følgende på valg til Hovedbestyrelsen:

  • 7 bestyrelsesmedlemmer, herunder en ny kasserer
  • 2-3 suppleanter
  Følgende kandidater valgt for to år trækker sig fra bestyrelsen:
  • Magnus Toftdal Lund
  • Jens Andersen-Mølgaard
  • Martin Dybdal

  Valgresultat

  Bestyrelsesmedlemmer:

  • Louise Overgaard (formand)
  • Benjamin Rotendahl (næstformand)
  • John Munk (kasserer)
  • Sune Nilausen (sekretær)
  • Lis Zacho
  • Mathias Siggaard Jørgensen
  • Mikkel Kisling
  • Nikolaj Bührmann

  Suppleanter:

  • Jakob Rasmussen
  • Jørgen Tietze
  • Maria Scheel-Lonsdale
  Benjamin Rotendahl

  Benjamin Rotendahl

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  Mit navn er Benjamin Rotendahl og jeg har været med i Coding Pirates siden sommeren 2014.

  I den tid har jeg lært foreningen at kende fra manger sider: jeg har været frivillig på ITU- og
  DIKU-afdelingen, været afdelingsleder for DIKU-afdelingen, siddet i københavnerbestyrelsen, været ansat som
  studentermedhjælper og siddet i hovedbestyrelsen.

  Coding Pirates har en særlig plads i mit hjerte og i min hverdag, og derfor vil jeg gerne
  være med til at præge, hvor vi skal hen nu.

  Jeg brænder for de frivillige i Coding Pirates og vil gøre, hvad jeg kan, for en bedre
  kommunikation mellem hovedbestyrelsen, sekretariatet og de frivillige. En anden mærkesag for mig er så vidt det er muligt at inddrage de frivillige i beslutninger, og så ligger et øget fokus på frivilligpleje også højt på min prioriteringsliste.

  Til dagligt er jeg studerende og jeg er ved at tage de sidste kurser på min kandidat i Datalogi. Jeg
  arbejder også hos Bolius, hvor jeg laver machine learning og dataanalyse.

  Jørgen Tietze

  Jørgen Tietze

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  Har været aktiv hos Coding Pirates Vejle i et år med at befordre leg og projekter for vores unge pirater. Coding Pirates er for mig en fantastisk mulighed for at eksperimentere med hvordan teknik fungerer, kan integreres og formes gennem et væld af forskellige angrebsvinkler. I hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for diversitet. Fordi forskelle kan bidrage til andre måder at arbejde med og angribe teknologi på.

  Målet er at vi skal interessere og fastholde børn og unge i eksperimenterende, sjove og frustrerende projekter med teknologi uanset køn og udfordringer. Udgangspunktet er det praktiske arbejde der foregår i afdelingerne omkring klubaftner, aktiviteter og projekter. Vi skal arbejde med at dele andet end materiale og undervisningsmidler. Kan vi få gang i den infrastruktur hvor vi mødes og skyder entusiasme og engagement afsted mellem vores afdelinger?

  Min baggrund er begejstring for at få fingre og hoved ind i al mulig teknik. Fagligt er jeg uddannet cand.it og min tilgang er kvalitativ teknologiundersøgelse: indlevelse skaber indsigt.

  Mikkel Kisling

  Mikkel Kisling

  Genopstiller som bestyrelsesmedlem

  Jeg er 47 år 
  Jeg har været med til at starte CP FRB op i 2015. Her er jeg stadig aktiv og kaptajn.
  Jeg arbejder til dagligt som konsulent, hvor jeg underviser udskolingselever i programmering i KBH og på FRB. 
  Jeg holder mig løbende opdateret på IT-området, og særligt har IT i skolen og i undervisning min interesse. 
  Jeg har siden sidste GF været suppleant og har siden efteråret 18 siddet i bestyrelsen.
  Jeg vil især fokusere på at gøre kommunikationsvejene mere gennemskuelige, da jeg finder dem meget rodet i øjeblikket. 
  Jakob Rasmussen

  Jakob Rasmussen

  Opstiller som suppleant

  Jeg har været aktiv i Coding Pirates siden 2017, hvor jeg var med til at starte Coding Pirates Gladsaxe op. Jeg er næstformand i lokalforeningen i Gladsaxe og er kaptajn i vores afdeling i Mørkhøj som blev startet i efteråret 2018. Jeg er far til tre børn på 12, 9 og 6 år. Som frivillig har jeg primært undervist i Scratch og micro:bit og har derudover været med til at arrangere større hackathons og mindre workshops sammen med andre foreninger.

  Lars Otto Andersen

  Lars Otto Andersen

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  Min søn August er 8 år og har gået en sæson i CP. Det har været en stor oplevelse at se, hvad det har gjort for ham at få en helt basal forståelse for kodning. Samtidig har det været en øjenåbner at se det store engagement hos de frivillige. Jeg tror på, at CP har en unik mulighed for at gøre en forskel for de unge i dag – men i høj grad også om 20-30 år, når en basal forståelse for kodning vil være helt nødvendigt for at begå sig i mange af samfundets forhold.

  Derfor mener jeg, at der ligger en stort potentiale i at brede den store fortælling om CP ud i samfundet – for at understøtte og anerkende det frivillige arbejde, for at gøre temaet endnu mere interessant og tilgængeligt for piger og for at sikre, at samfundet forstår vigtigheden af CP i et større perspektiv. Det er disse pejlemærker, jeg vil arbejde for i bestyrelsen.

  Til dagligt arbejder jeg med international kommunikation i en større dansk virksomhed.

  Maria Scheel-Lonsdale

  Maria Scheel-Lonsdale

  Opstiller som suppleant

  Jeg har været i Coding Pirates siden 2016, tilknyttet afd. Microsoft Lyngby, hvor jeg startede som praktikant for foreningen. Her hjalp jeg med organisatoriske gøremål som Børne IT-konferencen og hjælp til vedligeholdelse af websitet. Jeg begyndte at afholde grafiske workshops i Lyngby og hjalp i en periode til på ITU også.
  Foreningen groede på mig og efter mit forløb afsluttede valgte jeg at fortsætte som frivillig, hvor jeg i august 2016 var med til at stifte Lyngby lokalforening.Jeg er mor til 3 drenge på 8, 5 og 1 år og uddannet multimediedesigner.

  Som suppleant vil jeg sætte fokus på frivillig området og kommunikationen mellem Hovedbestyrelsen, sekretariatet og de almene frivillige. Åbne op for synligheden af HB og få så meget af informationerne på tværs af hierarkierne og kanalerne ud til de frivillige. Et andet fokus vil være at kigge på fordelingen af opgaver og medinddragelse af de frivillige i projekterne i så stort et omfang muligt.

  Nikolaj Bührmann

  Nikolaj Bührmann

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  Jeg hedder Nikolaj Rachdi Bührmann, er 43 år og har været aktiv i Coding Pirates Allerød siden 2017, hvor jeg var initiativtager og har været kaptajn siden.

  På bare tre sæsoner har CP Allerød vokset sig til en af de største afdelinger i landet med ca. 65 aktive børn og unge samt 20-25 frivillige.

  1. Kunne tænke mig at arbejde for en organiseringsændring, så der også kunne skabes værdi tættere på de frivillige/bestyrelserne, fx. arbejdes i klynger/kredse i hele landet.
  2. Glæder mig til at understøtte og inspirere ift igangværende projekter, fx Piratskibet.
  3. Husker alle på at CP er til for vores børn og unge, som bruger deres fritid på at lege, eksperimentere, fejle og lære. (I den rækkefølge…)

  Jeg arbejder som pædagogisk konsulent i en nordsjællandsk kommune og har tidligere været involveret i studenterbevægelsen og er for nuværende aktiv i partipolitisk arbejde. I Hovedbestyrelsen vil jeg være optaget af at sikre at Manifestet står klart for alle afdelinger og mener at alle skal have mulighed for at kunne få pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling. Desuden har jeg fagligt arbejdet med makerkultur og makermentalitet i dagtilbud (under 7 årige – og ja, det er muligt ;-))

  John Munk

  John Munk

  Opstiller til posten som kasserer i bestyrelsen

  Jeg hedder John Munk og har været aktiv i Coding Pirates(CP) Herning i ca. 3 år, først som næstformand og de sidste 2 år som kasserer. Efter et spændende år som suppleant i CP HB stiller jeg nu op som kandidat til kassererposten i HB, og med min afsluttet akademiuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring vil jeg være den rette til denne post.

  I HB vil jeg fremover bl.a have fokus på flg. 3 ting for CP:
  1. Information og kommunikation bliver de nye buzzword.
  2. Igangsatte projekter videreføres og giver hele foreningen bedre energi.
  3. Sekretariatet udvikles, så det passer til CP`s vækst og fremtid.

  CP`s hjerte er klubaftener og omkring dem, skal der være nogle gode trygge rammer, så pirater i alle aldre dermed får en god oplevelse og udvikles. Jeg arbejder til daglig som konsulent hos DSB og har haft en projektleder rolle i nogle interne projekter.

  Lis Zacho

  Lis Zacho

  Genopstiller som bestyrelsesmedlem

  Jeg genopstiller til HB.

  Det har været turbulent at være en del af HB, men jeg er samtidig også meget sikker på, at der er brug for kontinuitet i bestyrelsen. Der er sat mange skibe i søen over de sidste år, hvoraf nogle allerede sejler godt derudaf, medens andre kun lige er lagt fra kaj. Jeg vil gerne arbejde videre med at få Coding Pirates sødygtig, og er specielt interesseret i Piratskibet, men også meget nysgerrig på, hvordan vi kan få flere til at være frivillige over hele landet. I min egen lille forening er der god vækst, og vi har haft held med at tiltrække mange frivillige, og så tænker jeg, at videndeling og erfaringsudveksling er en god ting. Jeg håber at få muligheden for at fortsætte arbejdet i HB, få Piratskibet skudt afsted, men også få mange flere til at være frivillige i en fuldstændig unik forening.

  Mathias Siggaard Jørgensen

  Mathias Siggaard Jørgensen

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  CP har været (og er) en forening i eksplosiv vækst. Det har medført, at vores kerneaktivitet, nemlig klubaftenen, er blevet tilgængelig for børn i omkring 100 afdelinger spredt over hele landet, hvilket er fantastisk. Det har også medført, at der er opstået en masse interne foreningsopgaver, der skal holde hele maskineriet kørende. Som eventuelt medlem i Hovedbestyrelsen vil jeg dedikere størstedelen af min frivilligtid til disse opgaver, der blandt andet inkluderer en styrket intern kommunikation mellem frivillige, kaptajner, lokalbestyrelser og Hovedbestyrelsen, samt bedre sammenhold og videndeling på tværs af landets mange afdelinger. Som medlem i både CP Aarhus og Hovedbestyrelsen vil jeg have en unik mulighed for at arbejde med dette.
  Læs hele opstillingsteksten her.

  Sune Nilausen

  Sune Nilausen

  Opstiller som bestyrelsesmedlem

  Mit navn er Sune Nilausen og jeg vil gerne stille op til Hovedbestyrelsen. Jeg startede som frivillig i Coding Pirates for lidt over 3 år siden og har været i afdelingen på Carlsberg siden dens begyndelse.

  Til daglig er jeg hovedudvikler i et e-learning firma der hedder Blueprint Learning, og har derudover en kandidat i Datalogi. Jeg vil gerne bruge mine kompetencer på at drive Coding Pirates fremad og vil især gerne arbejde for:

  • At styrke mængden, kvaliteten, deling og adgang til læringsmidler. Det skal være nemt og spændende at lære kode og teknologier at kende, også når man vil være selvlærende hjemmefra.
  • Flere events, inspirationsdage, workshops, o.lign. Det handler om at møde seje pirater, dele viden, styrke fællesskabet, sprede budskabet og synliggøre foreningen.
  • Bedre kommunikation på tværs af foreningen så det er nemt at komme i gang og spørge om hjælp. Det er vigtigt at alle bliver inddraget og kan følge med.
  • Muligheder for dem der vil gøre en forskel. Der er mange udfordringer og vi har brug for alt den hjælp vi kan få. En voksende forening vil kun blive mere kompliceret.
  • Fokus på leg og læring for børn og unge. Frirum med sjov, læring og positive mennesker. Det skal vi aldrig glemme.

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år

  Louise Overgaard

  Louise Overgaard

  Formand

  Louise har været med i Coding Pirates næsten helt fra starten og har siddet i Coding Pirates Denmarks bestyrelse, siden foreningen blev stiftet. Louise har været med til at etablere Coding Pirates Aarhus og en række andre Coding Pirates foreninger. Louise er desuden næstformand i CounterPlayer og elsker at lave festivaler og events om leg, making og tech og mor til to potentielle pirater.