EXPLORE i øst og vest samlede 38 frivillige fra 31 forskellige lokalforeninger i Coding Pirates til en dag i frivillighedens tegn. EXPLORE dannede ramme for dialog, vidensdeling, netværk, inspiration og ikke mindst handlekraft blandt frivillige fra hele landet.

To veloverståede EXPLORE-events er netop afsluttet i hhv. den østlige og den vestlige del af landet. 

I øst løb EXPLORE af stablen lørdag den 21. september hos Campus Carlsberg i København. Her stod Martin Thun Klausen i spidsen for at lægge lokaler til. Han er afdelingskaptajn hos Coding Pirates Carlsberg, og så arbejder han desuden samme sted.

I vest blev EXPLORE afholdt lørdag den 5. oktober på Aarhus Universitet. Her var det Mikey Andersen, der sørgede for at finde lokaler. Mikey er afdelingskaptajn hos Coding Pirates GameDev, og så både studerer og arbejder han på universitetet.

Tak til både Martin og Mikey, og tak til alle øvrige frivillige, der gav en hånd med, så EXPLORE kunne blive en realitet.

EXPLORE er den første af sin slags

EXPLORE er den første af sin slags i Coding Pirates, og det er et event, der hører under Frivilligprojektet, der er et 3-årigt projekt finansieret af VILLUM FONDEN.

» Læs mere om Frivilligprojektet

I udformningen af EXPLORE har vi ladet os inspirere af de to succesfulde Inspirationsdage, som Coding Pirates København har afholdt i hhv. januar og maj i år. Derudover har vi lænet os op ad Frivilligmøderne, som blev afholdt i april og maj i år, hvor vi var rundt til afdelinger i hele landet, for at finde ud af hvilke drømme de frivillige har for Coding Pirates.

» 101 frivillige deltog i Frivilligmøderne

EXPLORE fik sit navn, fordi meningen med eventet er at udforske nye verdenshave (få ny inspiration og viden) og møde pirater fra hele landet (dialog, netværk og erfaringsudveksling). Og det var da også dialog og vidensdeling, som de frivillige efterfølgende fremhævede, som noget af det vi skal fastholde til næste år.

Der var i alt 38 deltagere fordelt på 31 lokalafdelinger – 17 deltagere i København og 21 deltagere i Aarhus. Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at de fik snakket med flere, som de aldrig havde mødt før, og at de vender hjem med noget konkret at tage fat i. 

» Læs mere om EXPLORE

Sten, saks, papir og et samtale-værktøj

På programmet til EXPLORE var to workshops; den første var med konsulentfirmaet Handlemod, som inspirerede de frivillige til at tage handling. Den anden workshop var med Ida Exner, som er skolelærer, forfatter og tegner. Ida præsenterede bl.a. de frivillige for de fire P’er: Projects, Passion, Peers og Play. 

Handlemod-workshoppen dannede ramme for, at alle de frivillige skulle tage aktiv handling på nogle konkrete ting, inden dagen var omme. 

I øst gik en gruppe af fire frivillige sammen om at lave en undervisningsvideo, der viser, hvordan man laver sten, saks, papir til en micro:bit. Gruppen bestod af Nina Hansen fra Coding Pirates Allerød, Benjamin Rotendahl fra Coding Pirates DIKU, Tina Kiærulf Nielsen fra Coding Pirates Microsoft Lyngby og Sune Sparre fra Coding Pirates Tårnby. Se det færdige resultat her:

I vest gik Martin Hauge fra Coding Pirates DOKK1 sammen med Claus Broholm fra Coding Pirates Lillebælt om at udvikle et samtale-værktøj med fokus på fastholdelse og organisering af frivillige. Værktøjet skal bruges lokalt til at italesætte og fordele opgaverne i frivilliggruppen.

Se en forsimplet udgave af værktøjet her:

EXPLORE 2020

Med afholdelsen af EXPLORE 2019 er grundstenene lagt til næste års event. De frivillige, der deltog, fik muligheden for at byde ind med, hvordan de gerne vil have, at EXPLORE skal se ud i 2020. 

Uanset hvad bliver EXPLORE 2020 igen et mødested for de frivillige, hvor der er fokus på at give tid og rum til at tale sammen og udveksle erfaringer.