Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer

Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal sendes til [email protected].

I henhold til foreningsvedtægternes §5 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Deadline for indsendelse er derfor lørdag den 8. februar kl. 12.00.

Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres senest 15. februar, inden Landsmødet nedenunder.