Fredag den 10. maj inviterede Coding Pirates i samarbejde med Industriens Fond alle interesserede til konferencen “Hvordan bliver børn IT-kreative?”. Til konferencen var der oplæg fra bl.a. Microsoft, Børns Vilkår, Medierådet for børn og unge samt Coding Pirates.

Sine Zambach byder velkommen til konferencen.

Hvordan bliver børn IT-kreative? Det var dagens store spørgsmål, som dygtige folk fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesverdenen og frivilligheden søgte svar på. Konferencen blev afholdt under Internet Week Denmark og finansieret af Industriens Fond i forbindelse med den bevilling, som de har givet Coding Pirates til opbygningen af Piratskibet. Piratskibet er en online platform for børn og unge, som udkommer til oktober. Læs mere om Piratskibet her.

STEM, like-knappen og Naja Münster

I første del af konferencen var Sine Zambach konferencier. Sine er analytiker ved CBS og frivillig i Coding Pirates København.

Første oplægsholder var Gro Thorbjørn Berg Sørensen, som er konsulent for politik og strategi hos Microsoft. Oplægget “Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?” deler navn med den rapport, som tænketanken DEA og Microsoft har udgivet, hvor de bidrager med ny viden i arbejdet med at vække, understøtte og fastholde unges interesse i STEM.

Anden oplægsholder var Mette Kim Bohnstedt, som er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår. Mettes oplæg “Digital dannelse til digitale rammer” tog afsæt  i de rapporter, som Børns Vilkår og Medierådets har udgivet, og som tydeliggør  den manglende forståelse for digitale medier blandt børn og unge. Mette fortalte i øvrigt, at LIKE-knappen på de sociale medier er 10 år gammel, og at mange børn og unge i deres undersøgelse svarede, at de kunne finde på at slette opslag, der ikke havde fået likes nok.

Tredje og sidste oplægsholder i konferencens første del var Stine Liv Johansen. Stine er lektor på Center for Børns Litteratur og  Medier på Aarhus Universitet og medlem af Medierådet for Børn og Unge. Stine fortalte om hvordan børn og unge er IT-kreative på mange forskellige måder. Som eksempel nævnte hun YouTube og den 9-årige YouTuber Naja Münster, som startede sin egen kanal som 6-årig. Naja er et godt eksempel på et legende barn på YouTube, som kan fungere som en virtuel legekammerat.

Pirattænkning, Piratskibet og teknologiforståelse

I konferencens anden del var formand for Coding Pirates Louise Overgaard konferencier samt første oplægsholder. Louises oplæg “Pirattænkning – Coding Pirates’ tilgang til IT-kreativitet og digital dannelse” præsenterede, hvordan Coding Pirates – gennem medborgerskab, netværk og venskaber – lader børn, unge og voksne mødes omkring idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en åben deltagelseskultur.

Anden oplægsholder var Jakob Vest Hansen, som er projektleder for Piratskibet. Han skulle fortælle om hele projektet, som i anden del af 2019 inviterer Coding Pirates’ nuværende og kommende pirater ombord på den nye online platform. Jakob introducerede en pre-alpha-udgave af Piratskibet.

Dagens sidste oplægsholder var Lis Zacho, som er folkeskolelærer og bestyrelsesmedlem i Coding Pirates Denmark. Lis havde en håndfuld gode cases med fra sin egen afdeling på Frederiksberg og fra sit job som matematiklærer. Hun fortalte blandt andet om det nye fag teknologiforståelse. For kan det være svaret på, at eleverne bliver digitalt myndiggjorte og give dem mulighed for at handle hensigtsmæssigt med teknologi. Derudover nævnte Lis vigtigheden af at få flere piger til at interessere sig for teknologi, hvilket de har haft succes med i hendes afdeling.

Paneldebat: Forældre-involvering og tidlig indsats

Konferencen blev rundet af med en afsluttende paneldebat mellem Michael Aastrup Jensen (MF, udenrigsordfører i Venstre), Stine Liv Johansen, Gro Thorbjørn Berg Sørensen, Mette Kim Bohnstedt og Lis Zacho.

Panelet var alle enige om, at før børn kan blive IT-kreative, kræver det en involvering af forældrene. Fordi forældrene skal også lære at være IT-kreative og digitalt dannede, da de ellers ikke har nogen chancer for at lære deres børn at være det.

Derudover talte panelet om, at man skal starte tidligt med at lære børn at være digitale. Stine Liv Johansen havde et i forskningsforsøg introduceret digitale redskaber i en vuggestue:

– Børnene lærte på den måde, at de selv kan være med til at skabe den verden, de lever i.

Louise Overgaard afrundede debatten og dagen og understregede vigtigheden af, at børn bliver IT-kreative – men at det kræver, at de voksne også er det.

Tak for en god konference.

Se billeder fra dagens oplæg