Vi på Sekretariatet besøgte i første halvdel af 2019 14 lokalafdelinger og deltog i aktiviteter i samtlige af Danmarks fem regioner. Besøgene har givet os en unik indsigt i Coding Pirates og synliggjort foreningens lokale styrker og behov. 

På Sekretariatet i Coding Pirates er vi nu otte medarbejdere. Fem af os har været ansat i mindre end ét år. Vi er med andre ord en relativ ny besætning. Derfor har vi også fra starten prioriteret at besøge lokalafdelinger rundt om i landet med det formål at lære foreningen og mange af de frivillige bedre at kende.

Konkret har vi besøgt følgende 14 lokalafdelinger: 

Korsør, Game Dev i Aarhus, Ballerup, Herning, Umbraco, Rentemestervej, Randers, OTG, Allerød, Aalborg (AAU), Kolding City, Solrød, Lyngby, Køge.

Besøgene har været af forskellig karakter. Lige fra Frivilligmøder rundt om i landet til filmoptagelser ved forskellige klubaftener, inspirationsdage og julefrokost til brugertests og sommerhack m.fl. Men til trods for de forskelligartede aktiviteter har de alle haft én ting til fælles. De har været fyldt med begejstrede og glade børn og frivillige, der alle har taget godt imod os fra Sekretariatet. Vi har derfor her på Sekretariatet ikke kunne undgå at tage tilbage til kontoret igen med rygsækken fuld af gode inputs og inspirerende samtaler. Alle har de på hver sin måde gjort os klogere på, hvad det vil sige at være barn og frivillig i Coding Pirates.

Det er dog ikke kun os medarbejdere fra Sekretariatet, der har bygget bro. Flere frivillige i foreningen har også helt spontant lagt vejen forbi Sekretariatet i Odense. Det er vi rigtig glade for. Vi elsker besøg, og vores dør er altid åben.

Synlighed både internt og eksternt

På Sekretariatet har vi prioriteret at styrke Coding Pirates indadtil såvel som udadtil. Derfor har vi – udover aktiviteter i lokalforeningerne – også deltaget i events, repræsentationer og samarbejdsmøder med relevante samarbejdspartnerepartnere.

Samlet set kan Sekretariatets besøg deles op i fire typer:

Frivilligmøder

Antal: 12

Events og konferencer

Antal: 6

Øvrige besøg

Antal: 9

Repræsentationer og samarbejdsmøder

Antal: 12

På kortet nedenfor kan du danne dig et komplet overblik over hvor i landet Coding Pirates Denmark – i form af én eller flere ansatte – har været på besøg eller været repræsenteret siden nytår. Fold menuen ud i kortets venstre side for flere detaljer.

Håb og drømme for Coding Pirates i fremtiden

Blandt besøgene i foråret vil vi specielt gerne fremhæve de 12 Frivilligmøder. De har fundet sted rundt om i hele landet. Frivilligmøderne var en del af Frivilligprojektet, og var et led i de undersøgelser, der er en del af projektets researchfase. Her mødte vi frivillige fra både store og små afdelinger, og vi lyttede til, hvad hver og en havde at fortælle. Vi blev klogere på, hvad det vil sige at være frivillig i Coding Pirates. Hvad fungerer rigtig godt, hvad motiverer, og hvor er der er plads til forbedring.

Og mindst lige så vigtigt talte vi om håb og drømme for fremtidens Coding Pirates. Hvilken retning skal foreningen bevæge sig i, hvad skal vi prioritere, og hvad kunne bare være supersejt at nå i mål med. Alt sammen idégrundlag for det videre arbejde med Coding Pirates, så vi sikrer, at foreningen også i fremtiden bliver formet af de frivillige.

Ikke to foreninger er ens

Som forening består Coding Pirates af 58 lokalforeninger med 77 afdelinger fordelt rundt om i landet. Lige fra Bornholm i øst til Sønderborg i syd, Herning i det midtjyske og Aalborg i nord. Der er sågar åbnet en lokalforening på Strynø i det sydfynske øhav i foråret. Fælles for lokalforeningerne er deres dedikerede indsats for at skabe klubaftener for børn og unge med fokus på teknologi og IT-kreativitet.

Coding Pirates består af

58 lokalforeninger

Coding Pirates består af

77 lokalafdelinger

Hvad lokalforeningerne ikke har til fælles, er de vilkår, der danner rammerne om deres arbejde. Hvor nogle lokalforeninger her moderne faciliteter med let adgang til ny teknologi såsom lasercuttere og 3D-printere, kæmper andre lokalforeninger med overhovedet at finde et sted, hvor de kan være. Andre steder i landet er udfordringen ikke lokaler og udstyr, men i stedet rekruttering af frivillige, mens der et tredje sted er nok frivillige til byde velkommen til endnu flere kodepirater. Dét, at der hersker meget forskellige virkeligheder rundt om i foreningen, er en af de ting, der har gjort særligt indtryk på os på Sekretariatet. Den erkendelse vil spille en vigtig rolle i vores videre arbejde med at understøtte lokalforeningerne. 

Hvad har gjort størst indtryk

Vi ansatte på Sekretariatet har taget mange indtryk og erkendelser med tilbage til kontoret, men der er alligevel oplevelser og møder, der har gjort særligt indtryk.

Michael Gylling Nielsen, sekretariatsleder

“Ved mine besøg rundt omkring i Coding Pirates’ lokalforeninger, har jeg i mine møder med de frivillige oplevet et ekstraordinært stort engagement og enorm entusiasme, når det handler om, at få IT-aktiviteterne med børnene til at blive så lærerige og nyttige som mulig.

Birgitte Bernth, økonomiansvarlig

“Det var dejligt at  få sat ansigter på mange af de frivillige til landsmødet i Ishøj i marts. Jeg har kommunikeret med en del af dem på skrift, så det betød meget for mig at møde dem fysisk også. Folk var rigtig søde, og det var en stor fornøjelse at være med.”

Kristoffer Rath Hansen, IT-support og administration

I januar var jeg i Korsør for at hjælpe Coding Pirates Korsør med at starte deres forening op. Det er super fedt at være med til at starte nye foreninger og afdelinger op og få dem godt i gang.

Camilla Benkjær Johansen, kommunikationsmedarbejder

“Den første klubaften, jeg var til, var hos Game Dev-afdelingen i Aarhus i februar i forbindelse med en optagelse til præsentationsvideoen. Her gjorde det stort indtryk at se det store engagement blandt de frivillige. De formåede at skabe en fællesskabsfølelse blandt både børn, unge og frivillige. Det var fedt at opleve!”

Søren Jensen, event- og kommunikationsmedarbejder

“I maj afholdte vi dette års børne IT-konference i København med over 140 tilmeldte børn. Det var en dag fyldt med leg, kodning og IT-kreativitet – lige i Coding Pirates’ ånd. Men det, der gjorde størst indtryk på mig den dag, var, at se hvordan alle frivillige mødte dedikerede op og tog ansvar for, at dagen blev en succes. Alle bidrog med faglighed, engagement og omsorg. Det var en sand fornøjelse.”

Jakob Vest Hansen, projektleder på Piratskibet

Det har været inspirende at være rundt i hele landet og se de forskellige måder, afdelinger virker på. Hvis jeg skal fremhæve én ting, så var det Piratskibets indledende undersøgelser med piraterne i Odenses OTG-afdeling. De børn og unge, vi snakkede med, var så drevne og nysgerrige, at det var en leg at få gode indspark til Piratskibets spæde start. Stor ros til de frivillige og forældre, der har været med til at skabe sådan et miljø!”

Nikolai Elmer, projektleder på Frivilligprojektet

“Jeg deltog i alle frivilligmøderne i foråret, og det er svært at udpege kun én oplevelse, der gjorde særligt indtryk, for der var mange! I stedet vil jeg fremhæve, hvor inspirerende det var gang på gang at opleve, hvor meget ny viden, ideudvikling og gejst, der kommer ud at mødes fysisk frivillig og frivillig i mellem. Det er i fællesskab, vi finder de bæredygtige løsninger.”

Ida Most-Mottelson, projektmedarbejder på Frivilligprojektet

Efter at have arbejdet hos Coding Pirates i blot syv dage, gjorde det stort indtryk at være med til nogle af Frivilligmøderne. Eksempelvis i Herning, hvor jeg blev mødt af engagerede frivillige, der brændte for at vidensdele med andre afdelinger. Eller da jeg i Silkeborg mødte to unge drenge på 13 og 14 år, som selv var frivillige og brændte for at udbrede deres egen store glæde og passion blandt andre børn og unge