På vinterens sidste dag inviterede Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark alle medlemmer til Landsmøde i Odense. Her stod den på generalforsamling, oplæg, kuglebaner, netværk på tværs af afdelinger og socialt samvær.

Lørdag den 29. februar 2020 indtog frivillige fra hele landet Odense, hvor Mødecenter Odense dannede rammen for det årlige Landsmøde med generalforsamling i Coding Pirates Denmark.

Efter ankomst og morgenmad bød Louise Overgaard, formand for Hovedbestyrelsen, alle deltagere velkommen til dette års landsmøde. Igen i år blev hele generalforsamlingen livestreamet til glæde for alle, der fulgte med online. Det var i år frivillige kræfter i form af Kristian Stokholm og Kristoffer Rath Hansen, der stod for livestreamingen, der fungerede upåklageligt.

John Friedrichsen blev traditionen tro valgt til dirigent, og han sørgede efterfølgende for, at der blev valgt en referent, et stemmeudvalg samt at dagsordenen blev godkendt. Louise Overgaard fik derefter ordet igen, og hun præsenterede årsberetningen.

» Læs Louise Overgaards årsberetning (side 9)

Som noget nyt i år fik de fysiske deltagere stukket et grønt, et rødt og et hvidt papir i hånden, som de skulle bruge til afstemningerne. På billedet ses en enstemmig godkendelse af årsberetningen ved formand Louise Overgaard.

Næste punkt på dagsordenen var økonomi, og John Munk, der er kasserer i Hovedbestyrelsen, præsenterede årsregnskabet for 2019 samt budgettet for 2020. Begge blev godkendt enstemmigt.

» Læs årsregnskabet for 2019

De farvestrålende stemmesedler blev brugt flittigt, og de skulle nu i brug igen i afstemningerne om forslagene til vedtægtsændringer. Der var i år fire forslag til vedtægtsændringer samt to ændringsforslag til to af forslagene. Derudover dukkede der under selve generalforsamlingen også et – ja, hold nu fast – ændringsforslag til et ændringsforslag op. 

» Læs alle forslagene og ændringsforslagene til vedtægtsændringer

» Se de nye gældende vedtægter

Valg til Hovedbestyrelsen 2020

Efter frokost var det blevet tid til valg af kandidater til Hovedbestyrelsen. Der skulle være to valg: Valg til formandsposten og valg af tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. 

Indledningsvist spurgte John, om der var nogen, der stillede op til formandsposten mod genopstillede Louise Overgaard. Da det ikke var tilfældet, blev Louise Overgaard genvalgt som formand frem til 2022.

Derefter skulle der stemmes om de øvrige pladser i Hovedbestyrelsen. Det foregik online, så alle deltagere stemte på samme vis. Mathias Siggaard Jørgensen og Mikkel Kisling fra den siddende bestyrelse genopstillede som bestyrelsesmedlemmer, tidligere suppleant Maria Scheel-Lonsdale og nyopstillede Mikael Hewel stillede begge op som bestyrelsesmedlemmer, mens Kim Fredriksen stillede op som suppleant.

Da stemmerne var talt op og konstitueringen var på plads, ser den nye Hovedbestyrelse 2020 således ud:

  • Louise Overgaard, formand (valgt frem til 2022)
  • Benjamin Rotendahl, næstformand (valgt frem til 2021)
  • John Munk, kasserer (valgt frem til 2021)
  • Maria Scheel-Lonsdale, sekretær (valgt frem til 2022)
  • Lis Zacho (valgt frem til 2021)
  • Nikolaj Bührmann (valgt frem til 2021)
  • Mathias Siggaard Jørgensen (valgt frem til 2022)
  • Mikael Hewel (valgt frem til 2022)
  • Mikkel Kisling, suppleant (valgt frem til 2021)
  • Kim Fredriksen, suppleant (valgt frem til 2021)

Vi siger i samme forbindelse tusind tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer: Sune Nilausen, Jakob Libak Rasmussen samt Jørgen Tietze.

Fra venstre: Louise Overgaard, John Munk, Kim Fredriksen, Mikkel Kisling, Nikolaj Bührmann, Mathias Siggaard Jørgensen og Lis Zacho. På skærmene fra venstre: Mikael Hewel, Maria Scheel-Lonsdale og Benjamin Rotendahl.

Do it yourself kuglebaner

Som et afbræk i dagen – og mens Hovedbestyrelsen holdt konstitueringsmøde – skulle alle deltagerne nu i gang med at lave deres egne kuglebaner. De blev blev delt op i tre hold, og skulle nu ud af pap, gaffatape, snore, kuglepenne, keyhangers, stole og meget mere lavet tre forskellige kuglebaner. 

Til sidst skulle de tre kuglebaner stå deres test, og forventningerne var tårnhøje til de hjemmelavede konstruktioner. Alle tre kuglebaner klarede den – mere eller mindre uden hjælp. Se de sjove billeder af kuglebanerne nederst i galleriet.

Status på Frivilligprojektet og visning af Piratskibet

Kenn Lund Nielsen, der er projektleder for Frivilligprojektet, holdt et oplæg, hvor han gav en status på projektet. Derudover introducerede han et øget fokus på de unge pirater. Herefter holdt Sune Nilausen, der er en del af Piratskibets styregruppe, oplæg om Piratskibet, hvor han fremviste den nye platform, som snart er klar til at blive søsat.

» Se præsentationen af Frivilligprojektet

» Se præsentationen af Piratskibet

Efter præsentationen af projekterne var der planlagt nogle sjove netværksøvelser, og herefter sluttede dagen af med aftensmad og hygge.

Tak til alle for en dejlig dag med debat, socialt samvær og godt netværk.

» Læs referatet fra generalforsamlingen

Se livestreamingen af generalforsamling: Del 1, del 2 og del 3

Galleri