I STEM området (Science, Technology, Engineering, Mathematics) har der længe været en underrepræsentation af kvinder. I Coding Pirates arbejder vi målrettet hen imod en større ligevægtig fordeling af køn.

Mange af vores lokalafdelinger rundt om i landet, har lavet forskellige tiltag for at imødekomme pigerne – senest har vi set Ballerup med deres projekt “Magic Pirates”, hvor man målrettet har lavet et projekt, hvor pigerne har med-initiativtagere og er med til at definere aktiviteterne. Mange andre foreninger har lavet tilsvarende tiltag eller går målrettet efter at rekruttere kvindelige frivillige, som pigerne kan spejle sig i. Et eksempel her er MiniBuilders i Aarhus, hvor man har et klart opdrag om en 50-50% fordeling. 

Ydermere faciliterer vi også workshops på tværs af landet, hvor foreningerne kan vidensdele og fortælle om initiativer og problemstillinger. Senest har vi drøftet det på et frivilligmøde, hvor frivillige fra hele landet, hvor der blev diskuteret hvilke tiltag der virkede, hvilke forudindtagetheder man som voksen kan have og hvordan man arbejder med det. 

Vi har i Danmark brug for, at alle børn og unge klædes på til en digital tidsalder. Vi har brug for, at mange forskellige børn og unge får en grundforståelse for teknologien, og at mange bliver rigtig dygtige til teknologi. Essensen i Coding Pirates er at skabe inkluderende fællesskaber med teknologi som et fælles interessepunkt. Derfor er det vigtigt for os, at pigerne bliver en del af vores Coding Pirates fællesskaber, og at de forskellige børn og unge lærer at samarbejde om fælles interesser på tværs af køn, aldre og øko-geografiske forhold.

Formand for Coding Pirates Denmark, Louise Overgaard

I efteråret ønsker vi også at fortsætte med at sætte fokus på det. “Girls Day in Science” er et landsdækkende event, drevet af Naturvidenskabernes Hus, med events målrettet særligt skoleklasser og piger på frivilligområdet, som netop skal eksponeres for STEM fag og hvad det kan betyde. 

I Coding Pirates er vi særligt stolte over at være blevet inviteret med til at stå for Naturvidenskabernes Hus’ eget store event, hvor op mod 325 piger hen over tre dage, skal introduceres til Piratskibet og Scratch og lære at arbejde med at lave animationer og spil. 

Men vi har også flere projekter under “Girls Day in Science”. Ved CapGemini i både Aarhus og København kommer der også til at være events afholdt af Coding Pirates med fokus på piger og STEM og i Lyngby afholder vi ligeledes et event sammen med Microsoft.

Vi er glade for at der er blevet skabt de her strategiske samarbejder med så mange parter og at der er et fælles fokus på at løfte den store samfundsopgave, der ligger her. 

“Girls Day in Science” er den 6. oktober 2021

Bemærk at i Naturvidenskabernes Hus afholdes arrangementet over tre dage: 5., 6. og 7. oktober.