I Coding Pirates Ballerup er de igang med at lave flere tiltag for at fastholde pigerne. De kalder projektet “Magic Pirates”. Martin Exner fortæller her om, hvad projektet gør. 

I forbindelse med at vi ikke har haft stort held med at holde på pigerne i Coding Pirates Ballerup har vi, i samarbejde med en håndfuld piger i målgruppen, lavet et tiltag vi kalder “Magic Pirates”. Det er ikke en kun-for-piger-indsats men et forsøg på at få flere piger til at starte til Coding Pirates og blive ved med at gå til det. Vores erfaring er at vi typisk har 2-3 piger på holdet, men fordi de ikke er flere bliver de aldrig “en gruppe” og derfor stopper nogle af dem igen efter kort tid. Samtidigt har vi måske heller ikke været gode nok til at målrette vores workshops deres interesser.
Derfor laver vi “Magic Pirates”. Ordet er opfundet af en af pigerne, ligesom tegningen ovenfor.

I fokusgruppen lavede vi en kreativitetsøvelse mens vi snakkede med pigerne om hvad de synes var spændende med teknologi. Det kom der følgende workshop-brainstorm ud af:

Særligt sidstnævnte var der stor interesse for.

Vi planlægger derfor fra næste sæson at etablere “Magic Pirates” og målrette vores fokus til også at inkludere denne gruppe. “Magic Pirates” er ikke kun for piger og i virkeligheden er det kun navnet på en workshop som foregår på ligefod med de andre workshops i Coding Pirates Ballerup men det er måske den idéntitet de har brug for at påtage sig for at føle sig som et hold/en fast gruppe. Det er vigtigt at understrege at drenge er lige så velkomne, så vælger de bare “Magic Pirates”-workshoppen i stedet for en af de andre workshops vi udbyder parallelt.