Den nye hovedbestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet for landsforeningen Coding Pirates Denmark. Målet er at skabe fundamentet for et sekretariat for at lette de administrative opgaver i foreningen.

Foto: Benjamin Pomerleau

Med økonomiske midler fra både Tuborgfondet og Microsoft Danmark, bliver det muligt at etablere et sekretariat og ansætte en sekretariatschef til varetagelse af den daglige ledelse af Coding Pirates. Planen er at oprette et sekretariat, som kan varetage og hjælpe foreningerne rundt i landet med den daglige drift, samt skabe arrangementer og events for frivillige og børn.

“Der er ingen tvivl om, at det vil aflaste hovedbestyrelsen og de frivillige i Coding Pirates, når vi får etableret sekretariatet og ansat en sekretariatschef.”, siger Louise Overgaard, som har beholdt posten som næstformand.

Der er også nedsat arbejdsgrupper for at fremme kommunikationen til medlemmerne, samt færdiggøre årsregnskabet for 2016.

Der er også nedsat arbejdsgrupper for at fremme kommunikationen til medlemmerne, samt færdiggøre årsregnskabet for 2016.

Ekstraordinær generalforsamling

Flere medlemmer fra den tidligere hovedbestyrelse var faldet fra og derfor stod foreningen overfor store udfordringer. Derudover var der brug for, at få mandat fra medlemmerne, så den kunne fortsætte arbejdet med at styrke organisationen. Der skulle tages stilling til, hvorvidt samarbejdet med Tuborgfondet skulle forløbe, og der var et stort behov for at få valgt en kasserer.

Resultatet af afstemningen til den ekstraordinære generalforsamling var følgende – rangerede efter flest stemmer: Martin Exner, Louise Overgaard, Jari Due Jessen, John Rohde, Ragnar Reynisson, Lis Zacho, Jakob Hedegaard og Denis Smajlović. Suppleanterne var: Hans Klysner, Karin Emborg og Louis Flint.

Ny hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling den 14. december 2016. Ved konstitueringen var en omrokering nødvendig, for at besætte posten som kasserer. Efter forslag fra Denis Smajlović om at han gerne ville aftræde som medlem til fordel for, at Karin Emborg kunne blive kasser, gik kabalen op. Denis Smajlović trak sig som menigt bestyrelsesmedlem, og Hans Klysner rykkede ned som 2. suppleant. Karin Emborg har et godt kendskab til regnskab og bogholderi, derfor var der bred enighed om, at denne løsning var den bedste ift. hovedbestyrelsens arbejdsopgaver. Derfor er den nuværende hovedbestyrelse følgende personer:

  • Martin Exner, Formand
  • Louise Overgaard, Næstformand
  • Karin Emborg, Kasserer
  • Jari Due Jessen, Sekretær

De øvrige medlemmer er: John Rohde, Ragnar Reynisson, Lis Zacho og Jakob Hedegaard. Suppleanterne er: Denis Smajlović, Hans Klysner og Louis Flint.

Tak for indsatsen

Den nye hovedbestyrelse takker afgåede medlemmer fra den forrige hovedbestyrelse for deres store arbejdsindsats for Coding Pirates.

Magnus Toftdal var den primære drivkraft i opbygningen administrationen og  udviklingen af medlemssystemet. I sin egenskab som kasserer for hovedforeningen, har han stået for håndtering af bogføring, regnskaber, budget og refusion for hovedforeningen samt en anseelig del af lokalforeningerne. Magnus Toftdal fortsætter sit arbejdet som formand i Coding Pirates Aalborg.

Rikke Toft Nørgård har med sin indsats udbredt kendskabet til Coding Pirates i hele landet på flere messer og Danmarks Læringsfestival. Rikke var gruppeleder for Børn og unge-gruppen. Hun udviklede mange forskellige koncepter for samvær til medlemmerne, såsom PiratBar, PirateSession, PirateCamp, PirateSession og mange flere, i samarbejde med blandt andre Dorte Rasmussen.

Dorte Rasmussen er idémageren bag Piratrådet, som er et råd bestående af piratbørn. I Piratrådet diskuteres idéer og løsninger set fra et børneperspektiv, med henblik på, at få indflydelse i deres lokale forening. Der er i dag Piratråd i København og Aalborg.

Anders Hjortskov Larsen er manden som etablerede redaktionen og udviklede en strategi for den eksterne kommunikation. I sit arbejde fik han implementeret kommunikationen på blandt andet: codingpirates.dk, Facebook og YouTube. Han tog også initiativ til at samle medlemmer fra forskellige lokalforeninger i et  redaktionsnetværk.

Læs mere:

Se den hovedbestyrelsen: codingpirates.dk/hovedbestyrelsen
Referat fra den ekstraordinær generalforsamling 14.12.2016
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 19.12.2016