Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark 2022

Medlemmer af Hovedbestyrelsen

Kim Fredriksen

Kim Fredriksen

Formand (valgt ind til 2023)

Kim har været involveret i Coding Pirates siden 2015, og året efter startede han afdelingen i Struer op, hvor han er formand. Meget af Kims fokus går på at sikre gode forhold til både børn og frivillige, samt hvordan vi kan skabe et motiverende miljø, som fastholder unge i overgangen fra menigt medlem til frivillig. Kim er uddannet maskiningeniør og arbejder til dagligt med teknologiudvikling.

Lis Zacho

Lis Zacho

Næstformand (valgt ind til 2023)

Matematiklærer, matematikvejleder PD, kandidat i IT-didaktisk design fra Aarhus Universitet. Er begejstret for projekter og formidler gerne det gode Coding Pirates-budskab i alle mulige sammenhænge. Formand for Coding Pirates Frederiksberg og afdelingskaptajn på Frederiksberg siden 2015. 

Karsten Krogsgaard Sommer

Karsten Krogsgaard Sommer

Kasserer (valgt ind til 2024)

Stifter af Coding Pirates Billund og har været formand og “spillende træner” siden 2017. Arbejder professionelt som fritidskonsulent og projektleder i Ikast-Brande kommune. 

Maria Scheel-Lonsdale

Maria Scheel-Lonsdale

Sekretær (valgt ind til 2024)

Multimediedesigner med markedsføring og pædagogmedhjælper på 10. år. Mor til tre drenge. Er optaget af den pædagogiske læringsprocess og diversitet i foreningen, sætter samarbejdet, individualismen og kreativiteten højt. Går op i fællesskabet og medinddragelsen af de frivillige. Har været med siden 2016.

John Munk

John Munk

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2023)

John har været med i Coding Pirates siden 2016 og er aktiv i Coding Pirates Herning – først som næstformand i 2 år og siden fra 2017 som kasserer. Har hjulpet med frivilligkoordinering i Herning. En del af Hovedbestyrelsen siden 2018, først som suppleant, senere som ordinært medlem og nu som kasserer. Arbejder til daglig som konsulent hos DSB.

Édith Sveboelle

Édith Sveboelle

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2023)

Édith ønsker at styrke IT-kreativiteten og fremme børns teknologiforståelse. Særligt det fantastiske fællesskab, de engagerede frivillige og de glade børn hun mødte, har øget hendes entusiasme for vores forening. 

Hun sidder også med i bestyrelsen ved den Franske skole i København og arbejder til daglig med marketing, kommunikation og projektmanagement. 

Mikael Hewel

Mikael Hewel

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2024)

Arbejder til daglig som product specialist hos Blue Yonder. Vil gerne alt muligt inden for IT, men døgnet har normalt kun 86.400 sekunder. Mikael har siden 2016 været frivillig i Vanløse og er pt. også afdelingskaptajn. 

Brian Birkedal

Bestyrelsesmedlem (tidligere 2. suppleant valgt ind i 2022)

Suppleanter

Rasmus Selsmark

1. suppleant

Martin Knudsen

2. suppleant

NB: Suppleanter er valgt ind for ét år ad gangen

Referater fra hovedbestyrelsesmøder og generalforsamlinger