Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark 2022

Medlemmer af Hovedbestyrelsen

Kim Fredriksen

Kim Fredriksen

Formand (valgt ind til 2024)

Kim har været involveret i Coding Pirates siden 2015, og året efter startede han afdelingen i Struer op, hvor han er formand. Meget af Kims fokus går på at sikre gode forhold til både børn og frivillige, samt hvordan vi kan skabe et motiverende miljø, som fastholder unge i overgangen fra menigt medlem til frivillig. Kim er uddannet maskiningeniør og arbejder til dagligt med teknologiudvikling.

Lis Zacho

Lis Zacho

Næstformand (valgt ind til 2025)

Matematiklærer, matematikvejleder PD, kandidat i IT-didaktisk design fra Aarhus Universitet. Er begejstret for projekter og formidler gerne det gode Coding Pirates-budskab i alle mulige sammenhænge. Formand for Coding Pirates Frederiksberg og afdelingskaptajn på Frederiksberg siden 2015.

Karsten Krogsgaard Sommer

Karsten Krogsgaard Sommer

Kasserer (valgt ind til 2025)

Stifter af Coding Pirates Billund og har været formand og “spillende træner” siden 2017. Arbejder professionelt som fritidskonsulent og projektleder i Ikast-Brande kommune.

Noah Kallesø

Noah Kallesø

Sekretær (valgt ind til 2024)

Noah er Coding Pirates’ nyvalgte sekretær (mere tekst kommer).

Martin Knudsen

Martin Knudsen

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2024)

Martin arbejder til dagligt i startups på tech siden og med strategi og forretningsudvikling, og har både bestyrelseserfaring og -udd. Baggrund indenfor astronomi og rumfart.
Stor passion for workshops og events, der mixer det digitale med det fysiske med plads til både Maker/Tinker og Kodere. Kaptajn og Formand i CP Silkeborg (2015-nu) og har stået for en række frivilligarrangementer.

Sune Nilausen

Sune Nilausen

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2025)

Cand. Scient. Datalogi. Frivillig siden 2015. Aktiv i København.
Går op i udvikling og tilgængelighed af dansk tech læringsmateriale og univers. Derudover nystart, genstart og hjælp til at gøre klublivet nemmere, sjovere og lærerig. Aktiv i Piratskibet.
Til daglig udviklingsansvarlig for læringsplatformen hos Blueprint Learning, der laver online kurser til advokater, revisorer mm.

Mikael Hewel

Mikael Hewel

Bestyrelsesmedlem (valgt ind til 2024)

Arbejder til daglig som product specialist hos Blue Yonder. Vil gerne alt muligt inden for IT, men døgnet har normalt kun 86.400 sekunder. Mikael har siden 2016 været frivillig i Vanløse og er pt. også afdelingskaptajn.

Jannie Nielsen

Jannie Nielsen

Medarbejderrepræsentant (valgt ind til 2024)

Suppleanter

Thomas Volden

1. suppleant

Maria Scheel-Lonsdale

2. suppleant

Esge Moos

3. suppleant

NB: Suppleanter er valgt ind for ét år ad gangen

Referater fra hovedbestyrelsesmøder og generalforsamlinger