Coding Pirates har gennemgået en stor udvikling i løbet af de sidste fem år. Det har vi netop beskrevet i en omfattende organisationsrapport. I denne artikel præsenterer vi nogle af de væsentligste pointer fra rapporten.

Der er netop blevet sat et sidste punktum i Coding Pirates’ første organisationsrapport. Det kan lyde tørt, men det er det slet ikke! Organisationsrapporten giver et helt unikt indblik i Coding Pirates’ styrker, svagheder, ønsker og behov, og er således et godt værktøj til at planlægge og udvikle fremtidens organisation.

» Hvis du vil læse hele rapporten, kan du klikke her

Organisationsrapporten samler op på flere undersøgelser, som Sekretariatet har lavet i løbet af foråret 2019. I februar spurgte vi alle afdelingskaptajnerne om deres opgaver, afdelingens organisering samt en tilfredshedsvurdering. I maj blev det så børnenes/de unges tur og deres forældre. Her spurgte vi bl.a. ind til opfattelsen af Coding Pirates, det sociale aspekt og en tilfredshedsvurdering. Sidst men ikke mindst sendte vi et spørgeskema ud til alle frivillige i juni. Her spurgte vi bl.a. om den frivilliges rolle, afdelingens organisering og en tilfredshedsvurdering.

Afdelingskaptajnspørgeskema:

52 besvarelser

Brugerundersøgelse:

386 besvarelser

Frivilligspørgeskema:

154 besvarelser

Hvem er Coding Pirates?

Vi har fået svar fra i alt 592 voksne og børn om deres oplevelser og tilfredshed med Coding Pirates samt deres erfaringer med afdelingernes organisering. Alle disse svar har givet os et udvidet indblik i, hvem der tegner Coding Pirates. F.eks. ved vi nu, at det gennemsnitlige barn/ung er en dreng på mellem 9-13 år, den gennemsnitlige frivillige er en veluddannet mand på mellem 31-50 år, mens den typiske forælder er en kvinde/mor på mellem 41-50 år.

Det gennemsnitlige barn

En dreng mellem 9-13 år

Den gennemsnitlige frivillige

En mand mellem 31-50 år

Den gennemsnitlige forælder

En mor mellem 41-50 år

Det kommer ikke bag på os, at der er en overrepræsentation af drenge/mænd i Coding Pirates. Men vi gør, hvad vi kan, for at tiltrække flere piger og kvinder. Bl.a. fik Sekretariatet ny IT-didaktik- og diversitetsmedarbejder i september samt en projektmedarbejder til Vollsmoseprojektet i oktober. Begge nye medarbejdere har som fokuspunkter at tiltrække flere kvinder og piger i Coding Pirates.

Mere om børnene (jf. Brugerundersøgelsen):

15,2 % er piger og 84,7 % er drenge

Gennemsnitsalderen er 10,8 år

85 % går til andre fritidsaktiviteter

Mere om de frivillige (jf. Frivilligspørgeskemaet):

17,5 % er kvinder, 81,8 % er mænd og 0,6 % er andet

73 % har en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt ph.d.

3,25 % er under 18 år

Udover spørgeskemaundersøgelserne har Sekretariatet afholdt en række frivilligmøder rundt i hele landet. Alle undersøgelserne har til sammen tegnet et bredt billede af organisationen. Organisationsstrukturen har ikke ændret sig, og opbygningen ser således ud:

Coding Pirates er unik – og ligner samtidig andre foreninger

Da Coding Pirates startede for ca. fem år siden, var tilbuddet unikt og banebrydende. Der fandtes ikke lignende tilbud for børn og unge med ønsket om at udvikle, afprøve og dele teknologiske formater, processer og viden. I dag ser markedet anderledes ud. En række andre frivillige organisationer er skudt op med tilbud, der minder om Coding Pirates’. Ligeledes har børn og unge skolefaget ‘teknologiforståelse’, som også bevæger sig omkring, hvad Coding Pirates tilbyder.

Til trods for øget konkurrence er Coding Pirates stadig foran. Størstedelen af æren kan vi takke vores ca. 700 seje frivillige for, som vi har rundt om i hele Danmark. Det, der gør Coding Pirates unikke, er, at vi er en folkeoplysende forening i kategorien Kultur og fritid samtidig med, at vi har elementer af faglig læring og undervisning. De ting, som børnene/de unge får lov til at udforske og lære i løbet af en klubaften (eksempelvis kodning), kan minde om undervisning. Og dét er atypisk for klassiske kultur- og fritidsforeninger såsom fodboldklubber og spejderbevægelser.

Det viser sig til gengæld, at Coding Pirates er en helt normal forening, når man sammenligner med det øvrige Foreningsdanmark.

Fremtiden for Coding Pirates

Organisationsrapporten indeholder afslutningsvis nogle konkrete handlingsanbefalinger til hvordan Coding Pirates kan se ud i fremtiden. Handlingsanbefalingerne er ikke facitlister, men snarere iagttagelser vedrørende nogle aktuelle emner, man kan tage stilling til. Handlingsanbefalingerne er både strategiske overvejelser, såvel som det er analytiske pointer om organisationen. Med andre ord forsøger både rapport og handlingsanbefalinger at zoome ud og se nærmere på, hvordan organisationen hænger sammen og hvilke områder, vi bør være opmærksomme på fremadrettet.

Når flæskestegen er spist og champagnen er blevet poppet, venter endnu et spændende år for både frivillige, børn/unge og medarbejdere i Coding Pirates. Foruden forårssæsonernes opstart, ligger Landsmødet lige rundt om hjørnet – nærmere bestemt lørdag den 29. februar 2020. Til Landsmødet sættes den fremtidige retning for organisationen i fællesskab – både nationalt og lokalt. På landsmødet deltager medlemmer fra hele landet, og det er derfor en unik mulighed for at skabe nye relationer og hente inspiration hjem til egen lokalforening.

Alle i Coding Pirates kan deltage til Landsmødet.

Vi glæder os til at se jer allesammen i 2020!

» Hvis du vil læse hele rapporten, kan du klikke her