2. maj 2019

Frivilligmøderne er i godt i gang, og vi kan allerede nu se nogle af de samme tendenser på tværs af afdelingerne. Ida er startet som ny projektmedarbejder, og en af hendes første opgaver bliver en opstartsguide.

God energi til Frivilligmøderne

Vi har nu været rundt til Frivilligmøder i fem afdelinger: Rentemestervej, Korsør, Randers, Aarhus og Allerød. Vi har oplevet en utrolig god energi hos de fremmødte, og det har været en fornøjelse at komme ud lokalt, for at høre hvilke drømme og idéer I har for Coding Pirates. Efter afholdelsen af de fem første møder er der allerede nogle tendenser, der går igen:

1. Samarbejde på tværs af afdelinger: Mange oplever en stor gevinst ved at mødes på tværs af afdelingerne. Der gives udtryk for, at det giver nye input, og nogle steder endda grundlag for at starte nye afdelinger op.

2. Forældreinddragelse: Flere har haft gode oplevelser med at inddrage forældre mere i klubaftenerne. Inddragelse kan være mange ting: At hjælpe med at sætte stole og borde op før og efter klubaftenen, at lave kaffe til de andre frivillige, at stå for en madordning osv. Mulighederne er mange.

3. Midtvejsmøde kun for frivillige: Events kun for de frivillige er meget populære, da man på sådanne møder har tid og overskud til at vende ting, som man normalt ikke har tid til. Derudover giver det et socialt boost, hvilket har stor betydning for mange frivillige.

Tusind tak for det store engagement, I har vist indtil videre. Vi ser frem til at komme til Herning, Silkeborg, Aalborg, Kolding, Solrød, Odense, Køge og København i maj.

Vi håber at se, så mange som muligt.

Tilmeld dig et Frivilligmøde

Ida er ny projektmedarbejder i Frivilligprojektet

Onsdag den 1. maj startede Ida Nygaard Most-Mottelson som ny projektmedarbejder. Ida er ansat til og med januar 2020, og i perioden skal hun blandt andet udarbejde en opstartsguide, som skal hjælpe nye afdelinger. Opstartsguiden bliver i første omgang udgivet som en “her og nu”-version med de mest presserende punkter. Med udgangspunkt i denne version forbedres og optimeres den løbende i takt med feedback fra frivillige.

Ida har en baggrund med sundshedskommunikation. Hun er vant til at omsætte komplekse emner til forståelig kommunikation, og derudover har hun stor erfaring med research og analyse samt til at arbejde projektorienteret.

Tag godt i mod Ida.

Status på medlemssystemet

Der arbejdes på højtryk med medlemssystemet. En arbejdsgruppe af frivillige knokler med at opdatere systemet. Frivilligprojektet giver sin anbefaling på det videre forløb i slutningen af maj. Herefter slipper Frivilligprojektet ansvaret for medlemssystemet, og det bliver sit eget selvstændige projekt.