11. marts 2019

Hvordan lykkes vi med at skabe værdifulde forandringer for de frivillige i Coding Pirates?

Det blev projektleder Nikolai Elmer klogere på den 8. marts, hvor han deltog i et seminar om forandringsteori hos VILLUM FONDEN. Forandringsteori handler kort fortalt om, hvordan en organisatorisk beslutning om at ændre praksis fører til forventede effekter – det er nemlig lettere sagt end gjort.

Som projektleder for Frivilligprojektet arbejder Nikolai Elmer de kommende år for bl.a. at inddrage flere aktive frivillige i organiseringen og udviklingen af Coding Pirates. I det arbejde bliver forandringsteori et vigtigt værktøj til at sikre bæredygtige forandringer i foreningen.

Frivilligprojektet bliver realiseret med udgangspunkt i en bevilling fra VILLUM FONDEN.