Kære medlemmer
Hermed endelig dagsorden til vores generalforsamling på Dokk1 i Aarhus d. 3. marts

Vi har i år lavet en særskilt invitation til børnene som I kan finde her.

Bemærk også at der er mulighed for at melde sig til Coding Pirates’ udvalg på generalforsamlingen. Se mere om udvalgene på: https://codingpirates.dk/udvalg/

Endelig dagsorden til Coding Pirates Denmarks generalforsamling 2018

Hovedbestyrelsen fra Coding Pirates Denmark indkalder til generalforsamling lørdag d. 3. marts 2018 på Dokk1 i Aarhus fra kl. 10:30-15:30. Man kan også deltage online.

De stemmeberettigede til generalforsamlingen er piratbørnene (som kan få støtte af deres forældre) og de frivillige der har meldt sig ind i deres lokalforening og dermed er medlem af Coding Pirates Denmark.

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at lokalforeningerne arrangerer fælles transport til Aarhus. Generalforsamlingen bliver også livestreamet, så det er muligt at stemme uden at være fysisk til stede. Hovedbestyrelsen anbefaler, at Coding Pirates lokalforeninger også samles lokalt eller regionalt og deltager i  generalforsamlingen online.

HUSK: Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er d. 24. februar.  Du tilmelder dig eller dit barn til fysisk fremmøde eller online deltagelse her. Deltager du online, vil du / I  modtage et link pr. mail.

 

Endelig dagsorden til årets generalforsamling

10.30-11.00: Året der gik i Coding Pirates,  formandsberetning v. Louise Overgaard

11:00-11:30: Regnskab og budget v. John Rohde

11.30-12.00: Coding Pirates’ udvalg – hvilke er der og hvordan kan de arbejde? v. Brian Lindskov Larsen

Se mere om udvalgene på: https://codingpirates.dk/udvalg/

12:00-13.00: Frokost med IT-kreative aktiviteter: uddannelseschef Jacob Kiellberg fra Shape Robotics kommer og viser Fable frem.  

13.00-13.15: Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer og gældende vedtægter ses på: https://codingpirates.dk/generalforsamling2018/

13.15-14:00: Indkomne forslag:

  1. Hovedbestyrelsen foreslår, at der oprettes en venneforening.
  2. Sheeba Qazi fra Rødovre foreslår, at der udarbejdes en eventhåndbog, som alle foreninger kan bruge.
  3. Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der skal involveres yderligere frivillige i udvalgsarbejdet.
  4. Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der nedsættes et udviklingsudvalg.
  5. Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at hovedbestyrelsen og sekretariatet pålægges at udsende månedlige nyhedsbreve til afdelingskaptajner.
  6. Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at kassereren og sekretariatet pålægges, at medlemsbetalingen for frivillige returneres til lokalforeningerne senest til sommerferien.

Alle indkomne forslag kan ses her: https://codingpirates.dk/generalforsamling2018/

14.00-14.30: Valg

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.00: Resultat på valg

15.00-15.30: Præsentation af gode erfaringer v. CP Aarhus (streames ikke)

15.30: Generalforsamlingen slutter

16.00: Den uformelle del af programmet begynder på Aarhus Street Food

 

Bemærk: For de børn, der ikke har lyst til at deltage i hele generalforsamlingen bliver der andre aktiviteter:

11.00-13.45: Mini Game Jam – Kom og udvikl videre på et spil selv

Byg din helt egen unikke controller til et kampspil og kæmp mod andre børn

15.00-15.45: Hvordan synes DU, at Coding Pirates skal være det kommende år?

 

16.00: Vi drager i samlet flok mod Aarhus Street Food. Her byder vi på lidt at drikke og hyggeligt Coding Pirates samvær. Når sulten melder sig, er der mad til enhver smag*.

*Du får udleveret  jetoner. som svarer til ca et måltid mad og 1-2 drikkevarer. Resten vil være for egen regning.

 

Mange pirathilsner

Hovedbestyrelsen

Louise Overgaard, Jakob Hedegaard, John Rohde Jensen, Hans Klysner, Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Martin Dybdal & Denis Smajlović

 

Tilmelding til generalforsamlingen

Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er d. 24. februar.  Du kan tilmelde dig til fysisk fremmøde eller online deltagelse. Husk også at tilmelde dit barn/dine børn

TILMELD

Generalforsamlingen finder sted på adressen:

Hack Kampmanns Pl. 2

8000 Aarhus C