Udvalg og arbejdsgrupper under Coding Pirates Denmark

Om Udvalg i Coding Pirates

Udvalgene i Coding Pirates er de frivilliges mulighed for at arbejde på tværs af geografi og lokalafdelinger om bestemte temaer eller konkrete projekter. Udvalgene kan være nedsat af Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse eller af sekretariatet, men der er også mulighed for at bede om at få oprettet et helt nyt udvalg, hvis man er flere frivillige rundt i landet, der ønsker en platform for samarbejde.

 

Udvalgene er i kontakt med hovedbestyrelsen og støttes af sekretariatet, der hjælper med proces, tidsplaner, rekruttering med mere. Udvalgene har deres eget budget, fastsat af hovedbestyrelsen, der dækker transport og forplejningsomkostninger samt diverse udgifter.

 

Udvalgene vælger hver især en formand, der varetager kontakt til hovedbestyrelse og sekretariat. Udvalgene kan også indeholde frivillige der ikke er tilknyttet et CP-afdeling.

Møder foregår primært online, med få fysiske møder, med en frekvens som udvalget selv fastsætter.

 

Mere information om udvalgene kan fås af sekretariatet: kontakt@codingpirates.dk

 

Om arbejdsgrupperne i Coding Pirates Denmark

Arbejdsgrupperne er ad-hoc grupper nedsat for at færdiggøre korterevarende projekter. Arbejdsgrupperne har intet eller kun et lille budget og er løst struktureret med en projektleder der varetager kontakt med sekretariatet. Kommunikation foregår primært online med ingen eller meget få fysiske møder.

 

Mere information om arbejdsgrupperne kan fås af sekretariatet: kontakt@codingpirates.dk 

 

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
kontakt@codingpirates.dk
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00