Hovedbestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i Coding Pirates Denmark onsdag 14. december 2016 kl. 20-21.30. Generalforsamlingen afholdes som en online generalforsamling via videolink.

Foto: Anders Hjortskov

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at bestyrelsen ikke længere tæller otte medlemmer og desuden har anvendt de tre valgte suppleanter. Derudover er det vores vurdering, at vi pt ikke har kompetencerne til at bestride posten som kasserer.

Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få flere kompetencer ind i bestyrelsen, og samtidig sikre, at der er opbakning til bestyrelsen fra hele foreningen, ikke mindst i lyset af de store udfordringer, bestyrelsen står overfor.

Vi sætter altså alle i den nuværende bestyrelse på valg for at sikre, at vi får organisationens opbakningen og tillid til at gå videre med professionaliseringen af organisationen frem til den ordinære generalforsamlingen. Derfor har vi behov for en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes som en online generalforsamling via Google Hangout. Læs den officielle indkaldelse (printbar pdf-version).

Deltag som medlem

Grundet de nye medlemskriterier, som blev besluttet på den ordinære generalforsamling i marts 2016, skal du melde dig ind i Coding Pirates ved betaling af kontingent, hvis du er frivillig og ønsker at være medlem og dermed stemmeberettiget.

Det koster 75 kr, som går til din lokalforening. Medlemskab følger kalenderåret, og det drejer sig derfor om medlemskab for 2016. Du skal indbetale 75 kr senest den 7. december på:  Nykredit reg. 5479 og kontonr. 5644809 (Husk at angive dit navn, mailadresse og din lokalforening).

Piratbørn, som har været indmeldt i 2016, er stemmeberettigede uden at betale. Alle, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig senest 7.12.2016 via linket

Bidrag og opstilling til bestyrelsen

Hvis der er nogen, der ønsker at stille op til bestyrelsen, kan dette gøres frem til 13.12.2016 kl. 20 til [email protected] Vi opfordrer dog til, at man fremsender en lille kandidaturtekst senest 7.12.2016.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Martin Exner på [email protected] senest 07.12.2016.  

På dagen vil alle tilmeldte blive inviteret til et chatforum. Spørgsmål forud for generalforsamlingen rettes til [email protected]

Vel mødt!  

Pirathilsner fra Hovedbestyrelsen

Martin Exner, Jari Due Jessen, Louise Overgaard, Lis Zacho, Anders Hjortskov Larsen, Jakob Hedegaard & Denis Smajlovíc

Dagsorden(pdf)
Bilag(pdf)


Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2016

Hermed endelig dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Coding Pirates Denmark.

Der er mange punkter på dagsordenen og tiden er kort. Derfor er det vigtigt, at man forud for den ekstraordinære generalforsamling har sat sig grundigt ind i de enkelte punkter og de vedhæftede dokumenter.

Generalforsamlingen kommer til at foregå således: Generalforsamlingen kan følges BlackBoard Collaborate. Mødelink bliver sendt til de tilmeldte. Det anbefales at man bruger Chrome browser, og at man tester, at det virker senest dagen før. Hvis der er problemer med, at det ikke virker, kontakter man Kristoffer (slack: @lakridserne eller [email protected]), Benjamin (slack: @rotendahl eller [email protected]) eller Denis (slack: @denis eller [email protected]).
Valget til bestyrelsen kommer til at foregå således: Der skal vælges en bestyrelse på otte samt tre suppleanter. Bestyrelsen vælges frem til ordinær generalforsamling 5.3.2017. Det er kun tilmeldte betalende medlemmer af Coding Pirates Denmark, der kan stemme til generalforsamlingen, og der kan kun stemmes på dagen af de (online) fremmødte. Vi ved, at dette forhindrer nogle i at afgive stemme, men vi har på nuværende tidspunkt ikke fundet et passende set up, der kan varetage forudgående stemmeafgivelse eller afstemning ved fuldmagt.
Vi regner med at bruge https://www.opavote.com/ til afstemingen for, at sikre at den er anonym. Man afgiver stemme til otte kandidater, som man ønsker i bestyrelsen. Stemmeafgivelse er kun gyldig ved afgivelse af otte stemmer.

Efter valget vil den nyvalgte bestyrelse konstituere sig. Det bliver forventeligt 19.12. om aftenen.
Det er muligt at stille op til bestyrelsen frem til 13.12.2016 kl. 20 til [email protected].
Vel mødte og piratparate,

Den nuværende bestyrelse: Martin Exner, Louise Overgaard, Jari Due Jessen, Lis Zacho, Anders Hjortskov, Jakob Hedegaard, Denis Smajlovíc

____________________________________________________________

Dagsorden: 

20.00-20.20: Rammerne for generalforsamlingen Velkommen til v/ Martin Exner Valg af referent Valg af dirigent Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling v/ Martin Exner

20.20-20.25: Code of Conduct Den nuværende bestyrelse har vedtaget dette Code of Conduct til bestyrelsens interne arbejde. Den nuværende bestyrelse foreslår, at der skabes et Code of Conduct for hele foreningen og foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe blandt deltagerne på generalforsamlingen, som kan skabe et bud på et Code of Conduct, som sættes til afstemning til ordinær generalforsamling 5.3.2017.

20.25-20.45: Afstemning om de tre økonomiske samarbejder DUF (link til redegørelse for samarbejdet) v/ Louise Overgaard Tuborg (link til redegørelse, ansøgning og samarbejdsaftale) v/ Lis Zacho Youth Spark (link til redegørelse for samarbejdet og ansøgningen) v/ Martin Exner
Vedlagt dette punkt er 3 års planen, som illustrerer, hvornår den nuværende bestyrelse mener, at de enkelte elementer i de økonomiske samarbejder kan gennemføres.

20.45-21.00: Varemærket og spillet I følgende dokument fremgår baggrunden for varemærke-problematikken. Det er under dette punkt muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.

21.00-21.30: Valg til bestyrelsen
Se opstillede kandidater nedenfor.

21.30: Tak for nu!


Opstillinger til bestyrelsen – alfabetisk rækkefølge: (opdateret)

1. Denis Smajlovic
Jeg stiller op for at fortsætte i hovedbestyrelsen hvor jeg lige er tiltrådt som suppleant.

I foråret sagde jeg at vi var vokset hurtigt og at vi skulle huske at få os selv med på vejen. Det ser ud som om at det er mere relevant end nogensinde, og det er dét jeg vil arbejde for.


2. Hans Klysner
Jeg hedder Hans Klysner, 48 år og er frivillig i afdelingen Coding Pirates LEGO Lab på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, også kaldet ‘RobotPiraterne’.

Jeg ønsker mig en forening af kodepirater – børn som voksne – hvor alle kan få indflydelse og blive en del af fællesskabet. Rygraden i foreningen er de frivillige, derfor vil jeg arbejde for at etablere et sekretariat, der på sigt kan servicere og hjælpe lokalafdelingerne – og derved de frivillige – i arbejdet med at formidle  informationsteknologi i kreative afskygninger til børn og unge.

Ser deltagelse, engagement og tillid som vigtige værdier i vores forening. Selv om vi er forskellige, har vi en fælles vision. Nemlig at drive udviklingen i en retning der fremmer børn og unges it-kompetencer, så de rustes til fremtidens udfordringer. Denne opgave deltager vi alle i og vi er nået langt på kort tid. Forskelligheden er vores styrke.

Jeg hører et behov for dialog med  lokalforeningerne, som blandt andet handler om,  at opsamle erfaringer, problemstillinger og ønsker. Nogle eksempler herpå er; hvordan vi i foreningen kan motivere og fastholde vores frivillige, hvordan vi kan engagere nye frivillige kræfter, så vi kan imødekomme den store efterspørgsel fra børn og unge, og ikke mindst, at passe på vores frivillige, så de ikke slides op.

Det bliver ikke en nem opgave, men jeg vil gøre hvad jeg kan for at imødekomme de udfordringer der venter og bidrage til udviklingen af Coding Pirates. De kompetencer jeg kan tilbyde er:

 • Erfaring med udvalgsarbejde. Sidder i dag som formand for informationssikkerhedsudvalget på Arts, AU og er derudover medlem i det centrale informationssikkerhedsudvalg på Aarhus Universitet.
 • Organisatorisk erfaring. Har mere end 20 års erhvervserfaring fra b.la. LEGO og arbejder i dag på Aarhus Universitet.
 • Projektledelse og kommunikation. Samlet set har jeg 8 års erfaring med projektledelse i kreative produktionsmiljøer såsom reklame- og webbureauer, filmproduktionsselskaber og egen virksomhed. Er desuden uddannet Cand.it. i Informationsvidenskab.

Mit CV: https://www.linkedin.com/in/hansklysner

I Coding Pirates regi:

 • Har jeg været med i etableringen af den landsdækkende redaktion. Har i den forbindelse bidraget til vores  kommunikationsstrategi. Er i dag deltagende i redaktionsnetværket.
 • Har jeg været med i etableringen af Coding Pirates CUDiM i Aarhus. Primært med praktiske opgaver for at få de forskellige workshops til at køre.
 • Har jeg deltaget i workshoppen Coding Pirates ‘Under det sorte flag’.
 • Har jeg lige afsluttet 2. sæson hos “RobotPiraterne”, hvor vi bygger og programmerer LEGO Mindstorms-robotter og fortsætter med dette næste sæson.

Se nogle af mine bidrag til Coding Pirates her:

Ser frem til et konstruktivt samarbejde 🙂
Med venlige hilsener
Hans Klysner

3. Jakob Hedegaard
Coding Pirates har skabt noget helt unikt. Det har ført til,at det er Coding Pirates man går til, når man vil styrke børns kreative teknologiske kompetencer. Vi har et ansvar som NGO, at påvirke den agenda, så vi fastholder, at det handler om børns kreativitet og leg med teknologi eller it. Vi kan, om nogen, sætte barnet i centrum. Vi kan sikre, at der er tilbud ud over skolen til børn, som rigtig gerne vil udforske og lege med it – lidtsommanhar musikskolerne.

Som landsdækkende forening er vi i gang med at organisere en stor forening på måder, jeg ikke før har set. Det kræver et stor arbejde, og vi er først ved at finde et ståsted nu. Vi skal sikre, at drift og projekter går hånd i hånd.

Hovedbestyrelsens fokus de næste år skal efter min mening være på driften. Få projekter ud i lokalafdelinger, hvor der er dygtige folk til at bære dem videre i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen.


4. Jari Due Jessen
Mit navn er Jari Due Jessen, jeg er 34 år og har tre børn på 8, 6 og 1, til dagligt forsker jeg i leg og teknologi på DTU. Jeg har været med i Coding Pirates siden starten, hvor jeg skaffede lokaler til vores første afdeling på IT Universitet i København. Siden har jeg været med omkring afdelingerne på både ITU og delvist Microsoft inden jeg oprettede en afdeling i Ishøj og senest i Greve. I de afdelinger jeg har været med til at starte har mit primære fokus punkt lokalt har været at skabe et godt sammenhold mellem de frivillige, da jeg mener det er centralt for at skabe en god afdeling både for børn og frivillige.

Jeg har mere end 10 års erfaring med bestyrelsesarbejde, og jeg har siden 2015 været med i bestyrelsen for Coding Pirates Denmark. Jeg har senest været sekretær, hvor jeg har arbejdet på en strategi for at skabe mere åbenhed omkring bestyrelsesmøderne og større inddragelse af medlemmerne i det arbejde der foregår i Coding Pirates Denmark. Helt konkret har jeg tre primære områder, som jeg mener bør være fokus områder frem til næste generalforsamling i marts:

– Sekretariat/ledelse. Jeg mener, vi har nået en størrelse, hvor vi bliver nød til at rykke os fra en hobby forening til en mere professionel forening, og her mener jeg vi skal have oprettet en egentlig daglig ledelse af foreningen og ikke blot et sekretariat. Jeg tror, der er behov for en ansat ledelse, der kan varetage de administrative opgaver for lokalforeningerne (fx økonomi), men i lige så høj grad kan skabe samarbejde på tværs af hele foreningen, fx i form af videndeling omkring workshops, teknologi og lignende – Inddragelse af medlemmerne. Vi har generelt været for dårlige i bestyrelsen til at inddrage de mange kompetente medlemmer vi har i foreningen. Det er, efter min mening ikke af manglende vilje, men af manglende overskud. Dette skal vi have gjort noget ved i den nye bestyrelse. – Værdiskabelse for lokalforeningerne. Det kan måske lyde lidt for kommercielt, men jeg mener, vi skal have fundet frem til, hvad det egentlig er Coding Pirates Denmark kan gøre for lokalforeningerne, hvordan kan vi for alvor hjælpe dem med at skabe de bedste mulige afdelinger rundt i hele landet? Hvilke administrative byrder kan vi tage fra dem, så de kan varetage deres primære opgave: at lave nogle fede aktiviteter for børn og unge.


5. John Rohde
Jeg hedder John Rohde Jensen og er formand i Sønderborg afdelingen, som jeg også har været med til at starte.

Coding Pirates er alle tiders iværksætter historie og har vokset eksplosivt i den tid, hvor jeg har været med. Tiden er kommet, hvor vi skal indføre noget mere struktur, så vi ikke risikerer at ødelægge det, som vi har opbygget. Tricket er at indføre strukturen, uden at tage det sjove og det kreative ud af Coding Pirates.

En helt central del af dette arbejde, er at styrke medlemsdemokratiet og sikre at lokalforeningerne og deres medlemmer, føler sig som en del af hele Coding Pirates. De skal opleve at de har indflydelse på, hvor hele skuden bevæger sig hen.

Jeg har en del erfaring med netop dette organisatoriske arbejde, da jeg har været aktiv i landsdækkende politiske ungdomsorganisationer/foreninger, som også modtog støtte fra DUF. Jeg vil rigtigt gerne bruge disse erfaringer i hovedbestyrelsen, så vi kan videreudvikle Coding Pirates, og sikre at det også er et fedt miljø at være i i fremtiden.

Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i software udvikling og arbejder til dagligt med industrirobotter og iværksætter virksomheder.

Privat er jeg far til to børn som også er glade for teknologi.


6. Karin Emborg
Indtil 1.7. i år har jeg været it-udvikler i den finansielle sektor, hvor jeg har haft analyse- og programmeringsopgaver inden for mange forskellige områder. Jeg er 68 år, og da jeg startede med at programmere, fandtes der ingen formel uddannelse, så man lærte det på kurser og i virksomheden. Jeg er uddannet HD i regnskab.

Indenfor det sidste par år har jeg lært mig selv at programmere apps til iPhone. Dette har jeg undervist i på et FOF kursus i efteråret. Jeg har været frivillig i Coding Pirates, Helsingør siden september.

Grunden til at jeg stiller op er, at jeg godt kunne tænke mig noget relevant organisationsarbejde, efter jeg er stoppet på arbejdsmarkedet. Jeg har altid syntes, at programmering er meget engagerende og har derfor lyst til at være med til at udbrede interessen for faget.


7. Lis Zacho
Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg meget gerne vil arbejde med implementeringen af Tuborg midlerne til gavn og glæde for flest mulig i Coding Pirates. Jeg er sikker på, at et sekretariat vil skabe mere luft for alle, da en del opgaver vil kunne løses centralt. Og så er det spændende at udvikle en online afdeling igen til gavn og glæde for mange og i dette tilfælde primært børnene på ventelisterne, men også børn og frivillige i Coding Pirates. Og endelig er det utroligt aktuelt med pigerne i Coding Pirates, da det nye regeringsgrundlag netop vil handle på, at der mangler piger med IT skills. Og så vil jeg i øvrigt gerne knokle for at Coding Pirates bliver ved med at være et fantastisk tilbud til børn og unge.


8. Louis Flint
Hej, Jeg hedder Louis og er aktiv i Frederiksberg-afdelingen. Min baggrund er en kandidatuddannelse i it og læring. Hvor jeg også professionelt arbejder med hvordan man kan fodre børns og unges adgang til og tilegnelse af teknologiske kompetencer specielt i forbindelse med matematik i grundskolen. CP kan noget andet end skoler kan og skal kunne. Det er stedet uden mål og fagdicipliners rammer, hvor de børn der virkelig ønsker det kan nørde igennem og bliver super dygtige og skabe venskaber med andre børn og unge der har samme interesse. Det er den frie legende tilgang der har gjort at jeg er gået ind som frivillig i CP.

Det der optager mig mest for tiden er hvad vi kan gøre ved den skæve kønsfordeling, både i makerspaces, nørdekulturer og tek-uddannelser. jeg vil gerne være en i bestyrelsen der holder vores fantastiske organisation fast på at det er noget vi kan og skal gøre noget ved.


9. Louise Overgaard
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i marts 2014. Mens jeg har været med i bestyrelsen – primært som næstformand – har jeg navnlig arbejdet med at skabe et organisatorisk fundament for foreningen herunder et økonomisk fundament via samarbejdet med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). Jeg mener, at det er en væsentlig opgave i øjeblikket, for det er vigtigt, at vi kan følge med og ikke sejrer os ihjel.

Desuden har jeg arbejdet med at understøtte lokale foreningsdannelser og været kontaktperson for jyske og fynske afdelinger. Til dette formål har jeg i 2016 været frikøbt 7 timer om ugen for at kunne varetage den opgave. Dette er en opgave, som jeg håber, meget snart vil kunne varetages af et professionelt sekretariat. Der er pt. 18 foreninger på Jylland og Fyn, og der er 5-7 stykker på vej.

Lokalt sidder jeg som formand for Coding Pirates Aarhus, som nu har fire afdelinger med 1-2 afdelinger på vej.

Ellers arbejder jeg som udviklingskonsulent i en kommunal innovationsafdeling, som har til huse på Dokk1. Jeg udvikler nationale og internationale partnerskaber og jeg udformer nye projekter med fokus på innovationsmetoder, nye teknologier og open data.

Endelig er jeg også aktiv i foreningen CounterPlay, som arbejder på at give mere plads til leg i vores liv.

Jeg genopstiller, fordi jeg gerne vil bringe konsolideringen og professionaliseringen af Coding Pirates helt i mål; jeg synes, at vi er tæt på, og at vi er kommet rigtig rigtig langt i løbet af de sidste knap to år.


10. Martin Exner
Mit navn er Martin Exner, jeg har været med til at skabe foreningen og konceptet og været formand siden begyndelsen. Jeg har åbnet mange afdelinger og er idag frivillig i Ballerup-afdelingen. I foreningens unge historie er den vokset eksplosivt og alligevel har vi dens største transformation foran os. For vi står overfor at skulle nedsætte et sekretariat samt overgå fra arbejdende bestyrelse til strategisk bestyrelse. Denne transformation kan kun lade sig gøre, fordi vi har fået fondsmidler fra Tuborg, og denne proces vil jeg rigtig gerne være med til at følge til dørs. Vi har sat gang i mange ting, men idag har vi brug for stabilisering og vidensdeling, lokalt og nationalt. Et af de stærkeste øjeblikke set med mine øjne har været kaptajnsdagene, hvor afdelingslederne har tilbragt weekenden sammen i Odense. Udbyttet herfra har været venskaber og indsigt i andres lokale modeller.

Min styrke har været at udvikle på foreningens virke, formidle om foreningen til omverdenen og sikre, at vi bibeholder samfundsrelevansen, samt arrangere de større events som f.eks. de årlige Coding Pirates Game Jams og Børne IT-konferencer. Over tid har jeg flyttet fokus og vil arbejde mere for at:

 •  Vi får nedsat det bedst mulige sekretariat til at stabilisere foreningen til støtte for de lokale afdelinger.
 •  Tonen i foreningen skal blive bedre og glæden ved at bidrage til fællesskabet skal i fokus.
 •  Vi bevarer den decentrale styring og kontrol i de lokale foreninger.
 •  Vi bliver bedre til at kommunikere internt og åbent og organisere os ud af hårdknuder.

11. Ragnar Reynisson
Jeg hedder Ragnar, og har siddet i Coding Pirates Københavns bestyrelse siden stiftelsen i 2015, og har tidligere siddet i hovedbestyrelsen (Maj 2015 – Maj 2016). Som de fleste nok ved, så har jeg tidligere trukket mig fra hovedbestyrelsen af personlige grunde og havde rettet fokus mod de mere lokalt forankrede aktiviteter. Det har jeg genovervejet af forskellige grunde: Jeg kan se et behov for at strukturere arbejdet yderligere, og at hovedbestyrelsen ser sig selv som et support-organ først og fremmest, i hvert fald indtil vi har et fungerende sekretariat og at den daglige drift begynder at køre rutinemæssigt. Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at sekretariatets arbejdsopgaver bliver defineret hurtigst muligt og at vi får ansat en person der kan løfte de definerede opgaver. Først og fremmest skal vi have styr på rammerne og sørge for at store og små lokalforeninger har de bedst mulige arbejdsforhold.


12. Søren Westerholm
Jeg ønsker hermed at opstille til bestyrelsen for Coding Pirates. Jeg hedder Søren Westerholm og underviser i CP Sorø. Jeg er 64 år gammel, tidligere lærer (Idræt, Fysik / Kemi) og har arbejdet som sådan i 2 perioder: Fra 1978 – 1983 og fra 2007 – 2014.
Jeg har en meget bred IT-viden, idet jeg fra 1983 – 2007 har

 • undervist VUC-lærere i brug af computere.
 • Opsat synkrone netværk mellem IBM, Danmarks Lærerhøjskole og VUC’ er rundt om i landet.
 • Oprettet datastue i Københavns Kommune (VPC) for at fremme brugen af computere i voksenundervisningen.
 • Opsat og drevet netværk (LAN & WAN)
 • Arbejdet internationalt i EU projekter omkring facilitering af ung arbejdskraft over grænserne samt om brug af E-mail til undervisning i skoleverdenen.
 • Afholdt kurser for lærere (Secondary & Upper Secondary Level) i Luxembourg og i Portugal.
 • Været IT-chef i en dansk kommune og i en nordisk elektronikkoncern.

Jeg har været heldig i hele min karriere at få lov til at arbejde (læs: Lege) med den nyeste teknologi, de nyeste tiltag og trends og jeg brænder stadig for fortsat at kunne gøre dette. Jeg har kun været med I CP siden august i år, men glædes ved at lære børn og unge at kode. Jeg er bestemt ikke nogen kode-kaj, men er dygtig til at formidle kendt stof. Der, hvor jeg tror at jeg for alvor kan være til nytte i CP ’s bestyrelse er ved projektplanlægning og et kommende internationalt arbejde.

De bedste hilsner Søren