I tirsdags blev det første af en række kaptajnsmøder afholdt online. 8 afdelinger mødte op og diskuterede alt fra covid-19 status, rekrutteringstiltag til en opdatering på First Lego League. 

 

First Lego League

Til mødet holdt John Munk (kasserer i både Coding Pirates Herning og i Hovedbestyrelsen ved Coding Pirates Denmark) et oplæg om First Lego League. Der arbejdes på at nedsætte en arbejdsgruppe iblandt de frivillige, som skal afsøge mulighederne for deltagelse for lokale afdelinger rundt om i landet. Der er stadig ledige pladser og man kan række ud til John Munk på [email protected] eller på Slack, hvis man er interesseret i at høre mere.

 

Status

I statussen fra foreningerne, blev der lagt vægt på udfordringerne ved covid-19 og de mange måder, det har influeret lokalforeningerne. Cirka halvdelen af foreningerne forventede at åbne til efteråret, mens den anden halvdel regnede med at åbne i et eller andet omfang allerede nu.

 

Rekruttering

Der blev snakket om rekruttering af primært frivillige. Der blev dels henvist til frivilligportalen  og dens videoer om de forskellige typer af frivillige og dels en fælles snak om de udfordringer der kan være i forbindelse med at finde frivillige. 

Formål med kaptajnsmøderne

I forbindelse med genåbningen har vi arrangeret en række kaptajnsmøder før sommerferien, hvor vi i fælleskab kan svare på spørgsmålet: 
Hvad der skal ske de næste måneder inden opstart af efterårssæsonen?

Møderne ligger:

Første møde er d. 27. april kl. 19.30 – 21.00 (afholdt)
Andet møde er d. 27. maj kl. 19.30 – 21.00
Sidste møde er 15. juni kl. 19.30 – 21.00

Links til møderne kan findes på vores kalender