Foreningen Roskilde Festival har doneret 150.000 kr. til etableringen af en Coding Pirates-afdeling i Vollsmose i Odense.

Foto: Roskilde Festival © 

Foreningen Roskilde Festival har doneret 150.000 kr. til et særligt initiativ i Coding Pirates gennem deres nye Open Call Solidarity. Gennem Open Call kunne man i april 2019 nominere initiativer til at modtage en donation fra Roskilde Festival. 

Kravene for nomineringen skulle først og fremmest være, at initiativet fokuserer på solidaritet, og derudover var det kun almennyttige foreninger, der kunne modtage støtten. Derudover lagde de særligt fokus på initiativer, der:

  • Rækker ud over sig selv, gennem partnerskaber eller involvering på tværs
  • Omsætter viden til handling – eller inspirerer til at gøre det
  • Fremmer unge fællesskaber og giver dem en stemme
  • Arbejder i øjenhøjde, ung til ung

Foreningen Roskilde Festivals overordnede formål er: “at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte humanitært og andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde”.

Læs mere om Foreningen Roskilde Festival

Flere odenseanske kodepirater

Kernen i nomineringen var at etablere og drive en bæredygtig afdeling af Coding Pirates i Vollsmose i Odense. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer fra driften af afdelingen i Vollsmose skal de 150.000 kr. derfor først og fremmest gå til etableringen, og mindst lige så vigtigt; at inkludere børn, unge og frivillige med anden etnisk baggrund og fra socialt udfordrede miljøer.

De erfaringer, der skabes ved etableringen og driften af afdelingen i Vollsmose, vil på sigt blive brugt til at skabe lignende initiativer i andre relevante dele af landet. Erfaringerne kommer blandt andet til at vedrøre diversitets-aspekter som køn, etnicitet og social baggrund. 

Tusind tak til Foreningen Roskilde Festival for den flotte donation. Vi glæder os til at komme i gang med etableringen af afdelingen. Vi arbejder lige nu med at lægge en strategi for projektet, og vi forventer, at den vil være klar i løbet af efteråret 2019.

#Roskildedonations