Mikael Kian Hansen søgte Landdistriktspuljens ø-støtte, som støtter initiativer og projekter, der kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne. Støtten gik igennem, og piraterne kan snart indtage den sydfynske ø Strynø.

Droner, GoPro-kameraer og Micro:bits. Ambitionerne og drømmene er store for Mikael Kian Hansen og de kommende pirater på Strynø. Det var også derfor Mikael i oktober 2018 søgte tilskud til at realisere Coding Pirates Strynø hos Landdistriktspuljens ø-støtte. Formålet med ø-støtten er at støtte projekter på småøerne for at sikre levevilkårene i de små øsamfund.

Stærkt fællesskab på Strynø

På trods af Strynøs kun 216 indbyggere er der et stærkt foreningsliv og naboskab, som binder indbyggerne sammen. Ud af de 216 er der omkring 40 børn, og ligesom andre børn har ø-børnene adgang til mange forskellige fritidsaktiviteter efter skole – alt fra spejder til musik.

Det var netop det stærke fællesskab, der tiltrak Mikael og hans familie. Sammen med sin kone og 10-årige datter søgte han i maj 2018 fra Frederiksberg tilbage til det sydfynske, hvor han selv er vokset op.

Mikael Kian Hansen har en baggrund som multimediedesigner, en bachelor i medieproduktion og ledelse samt en kandidat i IT og business. Derudover har han været frivillig i Coding Pirates på Frederiksberg i 2 år. Han kendte derfor allerede meget til Coding Pirates, inden han flyttede til Strynø, og han så lynhurtigt et potentiale for en forening på Strynø, som ville spille godt sammen med øens aktive foreningsliv:

– Man kunne udstyre børnene med GoPro-kameraer, når de f.eks. ror i kajak eller laver aktiviteter til spejder, og derefter kunne de tage til Coding Pirates og skabe en film om det, fortæller Mikael.

Mikael flyttede fra Frederiksberg til Strynø i maj 2018 sammen med sin kone og 10-årige datter Ronja.
Fotos: Mikael Kian Hansen

100.000 kr. til udstyr

Men inden Coding Pirates kan blive en realitet på Strynø, kræver det finansiel støtte. Mikael søgte derfor om 100.000 kr. til Landdistriktspuljens særlige ø-støtte, og han har heldigvis fået tilsagn, hvilket formelt set betyder, at den endelige godkendelse gives, når alle parter har skrevet under. Når formaliteterne er i orden, venter opstarten af Coding Pirates Strynø – forventeligt til efterårssæsonen.

– Vi er utroligt taknemmelige for støtten, og vi glæder os til at kunne tilbyde øens børn at gå til Coding Pirates. Jeg har også allerede talt med nogen, der gerne vil være frivillige, og så har jeg tilmed hørt fra nogle studerende i Svendborg, at de også gerne vil med ombord, fortæller Mikael begejstret.

I selve fondsansøgningen søgte Mikael bl.a. efter støtte til at indkøbe hardware såsom computere, en projektor, en 3D-printer, LEGO Mindstorm og Micro:bits. Derudover vil Mikael også meget gerne kunne tiltrække piger til foreningen. Med erfaringer fra hans egen datter Ronja, som er 10 år gammel, søgte han derfor også om penge til at indkøbe såkaldte wearables kits:

“Wearables kits er små enheder, der kan sys ind i tøj for at lave ”intelligent tøj”, hvilket særligt er meget populært hos pigerne”, lyder det i fondsansøgningen.

Droneflyvning ikke tilladt!

Det har dog ikke været helt uden udfordringer for Mikael at opstarte foreningen. For at kunne få lov til at modtage tilskuddet fra puljen, var det nødvendigt at ændre i de standardvedtægter, som Mikael havde fået udleveret fra Sekretariatet.

– I standardvedtægterne står det, at hvis foreningen lukker, skal alt indkøbt materiale og udstyr gå til Coding Pirates Denmark. Der er bare det ved det, at man igennem ø-støtten kræver, at det går til øerne. Derfor var vi nødt til at ændre i vedtægterne. Men for at kunne ændre i vedtægterne, skulle det først op at vende i Hovedbestyrelsen, som herefter gav grønt lys, fortæller Mikael.

Derudover opdagede Mikael, at droneflyvning ikke er tilladt på Strynø. Strynø er et naturområde, hvilket gør, at droneflyvning eksempelvis kan forstyrre fuglelivet. Det betyder, at man skal indhente tilladelse fra Naturstyrelsen og Trafikstyrelsen, hvis man vil have lov til at flyve med droner. Denne proces er Mikael netop i færd med at gennemgå, og han afventer stadig svar.

Opdatering den 16. april 2019: Mikael har netop fået tilladelse til at flyve med droner. Jubii!

Smagsprøve på pirateriet

Inden efterårssæsonen starter, arbejder Mikael på at give alle interesserede en smagsprøve på Coding Pirates. Mikael lader sig inspirere af eventet “Kodning i kedlen”, som var et event for alle IT-nysgerrige børn og unge, arrangeret af Frederiksberg-afdelingen.

– For at tiltrække pirater i alle aldre vil vi meget gerne arrangere en smagsprøve på, hvad der venter i den kommende sæson. Det skal fungere som sammensatte workshops a la “Kodning i kedlen”. Det giver samtidig en unik mulighed for at finde ud af, hvad der optager de lokale børn, fortæller Mikael.

Han arbejder desuden på at skabe samarbejder med bl.a. Langeland Bibliotek, Ørstedskolen og mange flere. Det skal være med til at udbrede kendskabet til foreningen og dermed skabe et endnu større fællesskab på tværs af øer, aldre, køn og IT-interesser.

Læs mere om Landdistriktspuljens ø-støtte

Læs mere om reglerne for droneflyvning