Når Coding Pirates Denmark 1.9. får en deltids-generalsekretær, bliver det en gammel kending, der tager roret. Det bliver nemlig Louise Overgaard, der skifter kasketten som frivillig formand ud med varetagelsen af den daglige ledelse af CP DK. 

Louise har været frivillig i Coding Pirates siden foreningens spæde start. Hun har bl.a. været formand og kaptajn i Coding Pirates Aarhus, hjulpet en række foreninger i gang i det jyske, varetaget fundraising opgaver og har siden 2017 været bestyrelsesformand for Coding Pirates Denmark.

Ved siden af Coding Pirates kommer Louise med en bred vifte af professionelle erfaringer fra udvikling af biblioteker, internationale festivaler om leg og smart cities over forretningsudvikling i IT-branchen og startup-miljøet til at være festivalchef for en digital festival og selvstændig innovationskonsulent.

Ser frem efter en svær Covid19-periode  

Covid19 afstedkom store udfordringer for Coding Pirates både lokalt og på landsplan og betød bl.a., at Coding Pirates’ sekretariatet måtte reduceres og omstruktureres primo 2021. Foreningen er fortsat ikke tilbage i størrelse og styrke som før Corona. Men med beslutningen på Coding Pirates’ landsmøde  i marts 2022 om, at man ønsker at se foreningen vokse, blive stærkere og mere toneangivende, er blikket fuldt rettet på en ambitiøs vision.

Hovedbestyrelsens ansættelsesudvalg har haft fokus netop på visionen og det nødvendige udviklingsfokus, og det har været afgørende for valget af Louise til posten.

Kim Fredriksen, formand for ansættelsesudvalget, nævner: “For at sikre vores forenings overlevelse og udvikling, har vi behov for, at sekretariatet aktivt deltager i de påkrævede aktiviteter, samt at de er en stærk sparringspartner i forhold til både udarbejdelse og senere eksekvering af den nye vision.

Derfor faldt valget på Louise, som vi tror på har den fornødne indsigt og de rette kompetencer til at holde det rette fokus samtidig med at fremdriften sikres”.

Der er nok at tage fat på
Louise ser frem til sin nye rolle i Coding Pirates og giver udtryk for, at der er nok at gå i gang med.

“Jeg glæder mig til sammen med resten af sekretariatet, bestyrelsen og alle pirater at skabe et endnu bedre og stærkere Coding Pirates: Vi skal støtte de foreninger, der har brug for support. Vi skal skabe flere foreninger, for efterspørgslen er der. Vi skal styrke vores infrastruktur, vores sammenhængskraft og identitet. Vi skal køre First LEGO League godt op og videreudvikle Piratskibet. Vi skal være mere synlige i STEM-Danmark. Der er nok at tage fat på”.  

Louise tiltræder 1.9. i en stilling på 20 timer om ugen og vil sideløbende med posten fungere som selvstændig konsulent og varetage forpligtelser i bestyrelser og advisory boards. 

Rokeringer i bestyrelsen 

Udnævnelsen af Louise betyder, at hun stopper som formand for foreningen og nuværende næstformand Kim Fredriksen tager over som formand. Kim udtaler:

Det er nogle store sko der skal udfyldes, også selvom det i første omgang kun er frem til den ordinære generalforsamling. Louise har lagt et kæmpe arbejde som formand i bestyrelsen, hvilket jeg tror på, er medvirkende til at foreningen har nået så meget, som den har. Jeg er dog fortrøstningsfuld over at skulle overtage efter Louise, da vi har en stærk bestyrelse, med meget kompetente og engagerede medlemmer.

Med Lis Zacho som næstformand får jeg også en rigtig god og erfaren støtte, som betyder meget for kontinuiteten i bestyrelsens arbejde og personligt for mig som formand. Lis er en stor drivkraft, og meget involveret i, hvordan vi skal påvirke samfundet omkring os – stort som småt – til gavn for vores fælles sag.

Brian Birkedal indtræder i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem, og jeg ser frem til samarbejdet.

Jeg ved, at Brian har meget at byde ind med, og nu skal vi i gang med at sikre, at vi bruger hans kompetencer bedst muligt.”