Vi har i år afholdt vores første online generalforsamling i Coding Pirates København, som fandt sted d. 27. marts 2021 over Zoom. I den forbindelse trådte Naja Årosin Laursen, Mikael Hewel og Ali Tabatabai ud af bestyrelsen, idet de valgte at lade være med at genopstille.

Birgitte Schmidt fortsætter som formand, Benjamin Bræstrup træder ind som næstformand og Sune Nilausen fortsætter som kasserer. 

Benjamin Rotendahl og Henrik Birkemose stillede op og blev valgt ind for en periode på 2 år. 

Som I ser, er vi en underbemandet bestyrelse, og vi håber, at den snarlige genåbning betyder, at der ved næste års generalforsamling vil være større opbakning til bestyrelsesarbejdet. Ind til videre er man altid velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen på [email protected] eller direkte til formanden Birgitte på [email protected] , hvis man er interesseret i at deltage i bestyrelsens arbejde. Er der tale om et reelt ønske om indsupplering, vil vi annoncere en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette vil kunne komme på plads. 

Velkommen til den nye bestyrelse, og god arbejdslyst! 

Formand

Birgitte Schmidt

Næstformand

Benjamin Bræstrup

Kasserer

Sune Nilausen

Sekretær

Benjamin Rotendahl

Bestyrelsesmedlem

Henrik Birkemose