Rasmus Selsmark er en af de frivillige, der har været en del af Coding Pirates siden det hele startede. Han har engageret sig i flere afdelinger og events, hvor bla. hans viden om Unity har været til stor glæde for børn og frivillige.

Artikel og Interview af Maria Scheel-Lonsdale

Da det hele startede

Da Coding Pirates første gang i 2013 blev grundlagt som non-profit organisation, og afdelinger så småt begyndte at springe ud, begyndte man også at høre om organisationen i medierne. I 2014-2016 tog det for alvor fat, og Coding Pirates var at finde i de fleste nyheder og artikler. Læs presseomtaler.

 

Hvordan hørte du om Coding Pirates? Og hvad fik dig til at blive frivillig?

“Kan faktisk ikke huske præcist hvor jeg oprindeligt hørte om Coding Pirates fra, men havde i hvert fald tanker dengang om at etablere kodning for børn i et eller andet regi i Sorø, så timingen med Coding Pirates passede fint. Og generelt bare en tanke om at etablere undervisning i programmering for børn i Sorø. En afdeling som forøvrigt stadig kører takket være frivillige, som var med allerede dengang i 2013.”

Kasketter og roller

Rasmus har været med i Coding Pirates fra den spæde start. Han har været i flere afdelinger gennem årene og fået skabt sig et større netværk i organisationen. Dette betyder også at Rasmus har haft mange kasketter på i årenes løb. Rasmus har nemlig været frivillig i afdelinger, kaptajn for Hedehusene og med i Hovedbestyrelsen.

“Jeg tror vi startede Sorø afdelingen tilbage i 2013, og så havde jeg nogle års pause mens jeg var i Finland, før jeg startede i DIKU afdelingen igen 2019 og nu er jeg afdelings kaptajn på Coding Pirates Hedehusene”

Rasmus har været en af de meget engagerede frivillige i mange år, og nu har han også snart haft sit første år i Hovedbestyrelsen som 1. suppleant. Her beriger han med sit syn på det jordnære i foreningen. Med sin viden og erfaring i foreningen, har han nemlig en helt særlig tilgang til, hvad Coding Pirates er, da han nemlig kan se Coding Pirates fra mange vinkler – både som frivillig kasketten, som kaptajn og som Hovedbestyrelses suppleant. Dette gør ham til et meget værdifuldt medlem af Hovedbestyrelsen, som en af fortalerne for frivillige og afdelingerne.

 Kaptajn i Coding Pirates Hedehusene

 

Hvordan kom Hedehusene til at opstå?

Coding Pirates Hedehusene blev etableret i foråret 2021. Rasmus var flyttet og havde fået længere til Coding Pirates DiKu. Dertil var der endnu ikke nogen afdeling i Hedehusene som han i stedet kunne deltage i. Derfor lavede Rasmus et opslag på Facebook, hvor han søgte frivillige til at opstarte en afdeling i Hedehusene. Opslaget fik meget opmærksomhed og respons fra tidligere, gamle og kommende frivillige. Så der var pludselig mange til at stå bi med at etablere afdelingen. Der blev holdt opstartsmøde online den 10. marts, og derfra fik de sat en bestyrelse sammen og afdelingen blev grundlagt kort tid efter.

“Jeg flyttede til Hedehusene i slutningen af 2020, så nu hvor jeg har en “base” herhjemme, var det naturligt at starte en afdeling herude. Så jeg skrev et opslag på Facebook om andre ville være interesserede. Det lader til at jeg ramte et godt tidspunkt, for ca. 12 svarede at de var interesserede i at være frivillige, hvoraf vi nu er en fast base på ca. 6-8 og et par, der hjælper med samarbejde i forhold til kommune osv. Og så har jeg også fundet det påfaldende, at der er så få Coding Pirates afdelinger på Københavns vestegn, så ville gerne starte noget op herude for at ændre på dette 🙂

 

Hvordan er der i Coding Pirates Hedehusene?

“Formentligt ligner vi meget alle andre nystartede foreninger, med nu to Scratch hold og et Blender forløb, hvor der arbejdes med 3D modellering. Og så ikke mindst er der en fantastisk gruppe af frivillige, som bidrager til at gøre Coding Pirates Hedehusene til en god afdeling 🙂

 

At starte en ny afdeling kan være lidt af en mundfuld for nogle, men man kan altid hente hjælp, vejledning og inspiration herinde. Der kan man også læse lidt om erfaringer fra andre afdelinger, der har givet deres bud på succeser ud fra erfaringer ved at holde en afdeling kørende.

Engagementet og entusiasmen

Rasmus har afholdt en del workshops gennem årene bl.a. om Unity både for børnene, men også for de frivillige. Da Rasmus arbejder hos Unity Technologies, falder det ham meget naturligt, at overbringe sin viden inden for programmeringen til børnene. 

Hvilke workshops har du afholdt gennem årene?

“Som nævnt har jeg afholdt enkelte workshops for andre Coding Pirates frivillige i Unity, med fokus på at bygge et simpelt 2D spil, som man til gengæld bygger helt fra bunden. Det kommer nok ikke til at se professionelt ud, men det er vigtigt for mig, at man forstår de grundlæggende principper i programmering og arbejdet med grafik i Unity.

Derudover var jeg med til at holde virtual reality (VR) workshop på dette års Game Jam i Lyngby, hvor vi havde over 100 børn til at prøve VR headset. Især var det fantastisk at se “wauw”-følelsen hos børn, der ikke havde prøvet VR før, når de pludselig står med headset på og kigger rundt i en 3D verden.”

Hvad driver dig til at gøre det du gør?

“Vel formentligt ikke meget andet end, hvad der driver alle andre frivillige, så som fodboldtrænere, spejderledere, korledere osv. Jeg har altid været interesseret i computere og programmering, og Coding Pirates er nok også lidt en undskyldning for mig til at arbejde med legen ved computere, f.eks. virtual reality, 3D modellering, 3D print osv.

Så det er en blanding af, at jeg gerne vil gøre næste generation af børn interesserede i programmering. Men nok også lige så meget for, at jeg selv kan få lov til at “lege” med computere igen 😄

Events i Coding Pirates

Hvert år afholdes der en række events i Coding Pirates. Nogle større end andre, men fælles for dem alle er engagementet og entusiasmen for at dele ud af sin viden og give det videre til børnene. At være en del af og med i noget større, fællesskabet og det sociale aspekt i at være frivillig sammen med andre, der brænder for det samme.

Rasmus gav børnene en fantastisk oplevelse til dette års Coding Pirates Game Jam 2021 i Lyngby, med VR, som han stod ansvarlig for at afholde til stor glæde for børnene.

(Foto Credit: Mads Stenfatt)

Hvorfor deltager du til Game Jam? Og hvad har det af betydning for dig?

“At deltage i f.eks. Game Jam gør pludselig IT mere håndgribeligt i forhold til at se en ny generation af børn arbejde med programmering og IT. Jeg brugte primært min tid med virtual reality workshop, og især var det givende at se børn, som ikke tidligere har prøvet VR og se glæden ved teknologi.

Tror det er godt altid at blive udfordret lidt i forhold til vores normale arbejde med IT. At stå i en situation med et givet problem, kræver at man er i stand til at “træde et skridt tilbage” og hjælpe børnene med at finde en løsning.”

Rasmus har for andet år i træk været dommer i Coding Pirates Game Jam i Lyngby ved Microsoft

(Foto credit: Carsten Seidel – Globeteam)

Unity

Unity er en multiplatform game engine, som er udviklet af Unity Technologies og bruges til at udvikle spil for computere, konsoller, mobile enheder og websider. I Unity kan du programmere i 2 programmeringssprog. Du kan bruge C# og JavaScript. Unity har lavet sin egen tilføjelse til sprogene, så det er let at bruge med Unity.

Rasmus arbejder hos Unity og har til stor begejstring kunne dele ud af sin viden herom. Han har bl.a. afholdt frivillig workshops omkring Unity og til Børne IT-Konferencen hos Microsoft. Se billedet fra en af opgaverne herunder.

(foto credit: Rasmus Selsmark)

Hvorfor er Unity så interessant og fænger børnene så meget?

“Der findes heldigvis andre værktøjer end Unity til at lave spil, hvilket vi også så på Game Jam, hvor der udover Scratch blev lavet spil med Game Maker, Godot og Unity.

At børnene interesserer sig for Unity, gætter jeg på kan skyldes, at man med Unity har mulighed for, at tage det næste skridt fra visuel programmering i Scratch til tekst-baseret programmering i C#, men stadig bibeholde noget af det visuelle i form af game objekter, hvilket gør det lidt nemmere at strukturere og forstå koden, når man skriver kode der f.eks. kan styre en spiller eller reagere når to objekter rører hinanden i spillet.

Og for mit eget vedkommende startede jeg også selv med at programmere simple spil, så tror spil-aspektet har nemmere ved at fange børnenes opmærksomhed og interesse”.

Her kan du downloade Unity gratis.

Fællesskab og nærvær

Da Corona kom til landet var det lidt af en mavepuster for mange. Dog har Coding Pirates som organisation en styrke i lige netop vores fritidstilbud, nemlig det teknologiske. Det fik nogle afdelinger til at søge online tilgange, for fortsat at kunne afholde workshops og klubaftener. 

Mange opdagede også at en af vores stærkeste sider, herunder det sociale aspekt, havde behov for mere opmærksomhed, da det at være sammen og lave noget vi brænder for i fællesskab er en vigtig af Coding Pirates. Efter 2 sæsoner(halve år) med Corona under huden, sætter frivillige derfor også langt mere pris på nærværet og det sociale i at skabe sammen i det fælles rum, som er en meget stor del af det at være pirat, frivillige og en del af Coding Pirates.

Har du prøvet at køre online sæson?

“Nej, har ikke rigtigt haft erfaring med online klubaftener, eftersom jeg flyttede til Hedehusene i løbet af 2019. Men generelt ser jeg de samme udfordringer i forhold til online undervisning som på en almindelig arbejdsplads. Online samarbejde fungerer bedst, hvis man har haft mulighed for at mødes fysisk først. Derfor er jeg også glad for, at vi er startet op fysisk i Hedehusene, i fald der skulle komme Corona restriktioner i løbet af vinteren.”

At have et godt fællesskab i afdelingen kan betyde meget for, hvordan den enkelte frivillig ser sig selv ift. afdelingen. Om man ser sig selv som en del af Coding Pirates eller bare noget man deltager i. Der er også et større fællesskab ud over afdelingerne, som man kan vælge at være en del af, hvis man vil. På Coding Pirates Slack kan man bl.a. møde frivillige på tværs af afdelinger, sparre med flere og blive inspireret. Man kan både finde og dele projekter i og uden for Coding Pirates eller deltage i planlægning af events og til events. 

Hvordan ser du fællesskabet i Coding Pirates? 

“Når jeg talte med frivillige fra andre Coding Pirates afdelinger på Game Jam, var det tydeligt at afdelingerne tilbyder forskellige forløb for børnene, f.eks. synes jeg det er spændende at høre om Ballerup, der syr micro:bits ind i tøj, og på den måde gør programmering og IT mere håndgribeligt for børnene. Og Game Jam i sig selv er et eksempel på et arrangement, som er muligt fordi der deltager frivillige på tværs af afdelinger, så fællesskabet er helt sikkert vigtigt, både for at vi kan organisere større arrangementer, men også for at vi kan lade os inspirere og hjælpe hinanden med inspiration og blive bedre.”

Hvor kan man komme i kontakt med dig, hvis man har brug for sparring og hjælp til Unity fx?

“Nemmest er nok at finde mig på Coding Pirates Slack eller Facebook, så finder vi ud af noget 🙂

Bliv frivillig 

At blive frivillig kan have mange skridt, fra at se/høre om Coding Pirates, til at agere på det og til at starte i en afdeling. Hvert skridt kan tage sin tid, forskelligt for alle, nogle skal lige overveje det en ekstra gang først og andre tager direkte kontakt med det samme. 

Hvad har du af gode råd til kommende frivillige?

“Ikke så meget andet end, at vi har brug for flere frivillige, hvis vi også fremover ønsker at vores børn kan gå til kodning. Det er mindre vigtigt hvilke kvalifikationer man kommer med, så længe man selv er nysgerrig og interesseret i at lære nyt.

Man kan være frivillig på mange måder, man kan læse lidt om det herinde. Mange vælger det for at fremme børns muligheder og kompetencer inden for teknologi, nogle for fællesskabet og det sociale aspekt i Coding Pirates på landsplan og/eller i afdelingerne. Men fælles for alle er en spirende interesse for teknologi.

Om Rasmus Selsmark

  • Uddannelse: Har studeret datalogi på Københavns Universitet
  • Arbejde: Software Developer hos Unity Technologies
  • Bor: Hedehusene
  • Alder: 46
  • Kaptajn i Coding Pirates Hedehusene og suppleant i Hovedbestyrelsen

Bor du i nærheden af Hedehusene og tænker, det er da lige dig at, prøve at være frivillige her, så kan du kontakte afdelingen [email protected] for mere information.