Jørgen Kragh Jakobsen er Kaptajn i Coding Pirates Furesø Torsdag, der ligger i Værløse. Her har han stået ved roret i 6 sæsoner nu. Jørgen er uddannet som chip designer og har blandt andet lavet den forstærker som sidder inde i Soundboks.

Artikel og Interview af Maria Scheel-Lonsdale

Om Jørgen Kragh Jakobsen

  • Uddannelse: Ingeniør
  • Arbejde: Chip designer, elektronik systemudvikler, selvstændig.   
  • Alder: 52
  • Bor: Værløse 
  • Frivillig i Coding Pirates Furesø
  • Interesser: Alt for mange 

Jørgen Kragh Jakobsen

Jørgen er frivillig i Coding Pirates Furesø, men det er jo selvfølgelig ikke alt hvad Jørgen laver. Til daglig arbejder Jørgen med at designe mikro chips, de sidste 10 år har han været i et startup Merus Audio som for 4 år siden blev solgt til Infineon. Deres lyd forstækere er så små og bruger så lidt strøm at de passer godt ind i alle de bluetooth højtalere du har omkring dig. For at kunne lave mikrochip skal man programmere en hel masse og lave måle opstillinger og ikke mindst eksperimenter men noget ingen har gjort før. Lidt ligesom coding pirates. Jørgen har en baggrund som elektronik ingeniør, der har ledt ham på vej til et spændende job hos Oticon der laver høreapparater. 

Har du altid vidst du ville arbejde med det du gør nu? Hvad har drevet dig den vej?

“Siden jeg som ung dreng fandt gamle radioer og spole båndoptager på den lokal lodsseplads vidste jeg at jeg ville arbejde med elektronik – hjemme computeren blev opfundet men jeg var dreng og jeg vidste også at hvis jeg kombinerede computeren og min viden om elektronik kunne jeg nå rigtig langt.”

Er det noget du kan tage videre med når du har klubaften i Coding Pirates Furesø?

“Jeg er super glad for at kunne være med til at faciliter det sted hvor pirater og frivillige mødes om teknologi og bliver dygtigeret sammen. Glæden ved at se børn blive begejstret over at kunne programmer en mikrobit, lave et spil i Unity eller 3D printe noget de selv har designet.”

Skills og Hobbyer

Hvad er dine Hobbyer? Er det nogle du også bringer med til Coding Pirates klubaftener?

“Jeg er vild med noget der blinker og kan spille højt – Jeg har altid lommerne fulde af mikrobits og leder altid efter noget nyt som kan fange interessen hos vores pirater.”  

Presenting Coding Pirates Furesø Torsdag

Coding Pirates Furesø Torsdag er en ud af 2 afdelinger i Furesø området. Der er nemlig både Onsdags og Torsdags afdelingen. Mens Jarl Friis er Kaptajn i afdelingen i Farum er Jørgen det om Torsdagen i Værløse. Her mødes 10 frivillige og 25 børn hver torsdag fra kl 17.30-19.30 og udvikler, lærer, formidler og har det fedt sammen omkring teknologi. 

Hvilke workshops har I haft og har? Er det børnene der ønsker eller frivilliges kompetencer der sætter rammerne?

“Denne sæson har vi startet et Unity spor til de ældste. Det bliver kørt af to helt nye frivillige, som bare er trådt til og løftet opgaven, som om de ikke havde lavet andet. Vi sætter vores spor udfra de kompetencer vores frivillige gerne vil undrevise i – Det plejer at lykkes godt.”   

Hvilke workshops har du afholdt? og hvad har du lært ved det?

“Vi kører normalt de klassiske spor som Microbit, Scratch, Unity og 3D. Men lægger også gerne et sæson tema på tværs af vores spor som vi så arbejder sammen om. Denne sæson laver vi igen vandraketter, her kan vi bygge højdemålere med vores microbits, affyringsramper med vores 3D printer og simulere det hele i Unity.”   

Engagementet og entusiasmen

Hvad driver dig til at være i Coding Pirates?

“Det er uden tvivl det bedste STEM tilbud der er og jeg tror på at vi kan udvikle det endnu mere. Vi skal forsøge at fastholde de unge på 14-16 år som en slags aspiranter. De har stadig meget teknologi der skal læres og de har et godt netværk i os med en professionel rolle i tech. Der ud over kommer der stadig nye undervisningsplatforme som kan hjælpe os med at formidle teknologi og bringe det ned i pirathøjde. “

Hvad fik dig til at vælge kaptajn rollen? Hvordan er det at være Kaptajn? 

“Det er nok mest et spørgsmål om naturligt lederskab – Som i alle andre sammenhæng skal der være en eller to der gå forrest og sætter rammer og en retning. Men vi er et team af frivillige som jeg ønsker skal være et løst knyttet netværk hvor det er let at blive en del af og komme til og fra og alligevel udfylde en rolle der er brug for.”

Hvilke arrangementer har du deltaget i? Hvorfor deltager du til arrangementer?

“Jeg har haft stor glæde og udbytte af at deltage i vores landsmøder. Her har vi kunne spare og ideudvikle og jeg kommer altid hjem med ny inspiration og syntes at det er en god måde at knytte vores sekretariatet sammen med vores lokal afdelinger.

Derudover har jeg også en løs tilknytning til(det tidligere) CP København og et par af vores nabo afdelinger for at følge med i hvad de laver og kunne sparre med dem.”

Bor du i nærheden af Furesø og tænker, det er da lige dig at, prøve at være frivillige her, så kan du  melde dig her eller kontakte afdelingerne for mere information.