Helle Gotfred-Rasmussen er afdelings kaptajn for Coding Pirates Odense OTG og Formand for bestyrelsen i Odense, der bestyrer i alt 3 afdelinger. 

Artikel og Interview af Maria Scheel-Lonsdale

Helle Gotfred-Rasmussen er ved at færdiggøre sin PhD afhandling inden for klinisk parasitologi og arbejder på Testcenter Danmark i København med Covid19 diagnostik, samtidig med arbejdet er hun dertil også frivillig i Coding Pirates, hvor hun er kaptajn for Coding Pirates Odense OTG og sidder som formand i Odense bestyrelsen der har 3 afdelinger under sig.

Helle hørte første gang om Coding Pirates på nettet. Hun havde overvejet noget frivillig arbejde og havde overskuddet til det på det tidspunkt.

Sum ung var Helle mere til det tekniske og matematiske, hun vidste allerede der, at hun havde mere interesse for, hvordan ting var sammensat/bygget end hvad der var på mode. 

Jeg kan huske at jeg som 14 år – 15 år gerne ville lave noget efter skole (dengang var der nogle tilbud efter skole, lidt ala aftenskoler) men prøvede også at passe ind blandt de andre piger… og de gik til Fransk…jeg har ikke anlæg for at lære sprog, er mere matematisk anlagt, og man kunne lærer at bygge sin egen fjernstyret bil, men min tanke var lidt at det er ikke sådan noget piger gør.” 

Når jeg får mere tid, efter PhD afhandlingen er afleveret, skal jeg helt sikkert vende tilbage til mit 14-15 årige jeg og sidde og nørde med at bygge en fjernstyret bil, men helt sikkert også kigge på flere spændende tiltag og helst gerne med en kreativ vinkel.

De efterfølgende år bemærkede hun klart, at hun var mere optaget af det tekniske, men at det ikke som sådan var noget piger hun kendte til beskæftigede sig med. Venindeskaber kom til og snakken om teknik forblev ved tankerne.

Til sidst opgav jeg, jeg er for meget teknik/computernørd og det har jeg fuldt ud forstået og accepteret og så er livet meget sjovere, som naturvidenskabelig akademiker (Cand scient)

Med Coding Pirates blev det vækket igen, der kunne jeg få det frirum for mig selv og nørde med det jeg synes er sjovt.

Hvorfor er du med i Coding Pirates, hvad driver dig? Hvad får du ud af det?

Opgaven som frivillig ser jeg som en god mulighed for at lege med det som interessere mig og møde ligesindet og selvfølgelig det faktum når man ved man har ramt rigtigt at man ikke kan sove flere timer efter man er kommet hjem fra en klubaften.

“Udvikling er sjovt og spille bold op ad andre”

En bestyrelsen med 3 lokalafdelinger

Odense bestyrelse dækker over afdelingerne OTG, Umbraco og Vollsmose. Man har valgt styrke muligheden i samarbejdet mellem de 3 afdelinger, for sparring, inspiration og videndeling. “I bestyrelsen sidder der en fra hver afd hvilket er sat som krav netop for at kunne snakke sammen afdelingerne imellem men også for at hugge hinandens ideer.” 

“Formandsposten var så indgangsdøren.”

 

Jeg valgte at gå med i bestyrelsen fordi jeg på det tidspunkt så en mulighed for mer-bestemmelse og “være med” til at forme lokalforeningen. Tanken var at støtte op med bestyrelsesarbejde. Nu er jeg nok mere hende som sætter sig og stiller spørgsmål, for at høre hvad der bliver lavet, hvad tankerne var bag og hvis noget ikke fungerer hvad så.” 

Hvad driver dig til at være med i bestyrelsen og i en afdeling?

Hvad er Coding Pirates og hvorfor skal vi være her? Det er mødet med frivillige, høre de gode historier, fællesskabet og tanker og ideer fra andre. Tanker om samarbejde, skabe noget større, være med til festivaler og skabe sammenhængen mellem de andre lokalafdelinger her i Odense.”

Mulighederne som frivillig i Odense OTG afdelingen

Som frivillig i Odense har man en del medbestemmelse, der er nemlig frivilligmøder inden sæsonstart. Derved får man mulighed for at komme med sine tanker og idéer for hvad der groft skal ske i løbet af sæsonen, dette er ud fra de frivilliges kompetencer og interesse.

Netop ovenstående gør det fedt at være frivillig i afdelingen, at tingene ikke er lagt i rammer og der derfor er rum til udfoldelse. Vi har bl.a. lavet spil i Scratch, kunne styre dem med en microbit koblet til madvare som måske var ledende. Friheden til at være med, finde på og byde ind, hvis man lige har en ide og et par uger med lav arbejdsmængde fra hverdagen.”

Der er mulighed for at få øget sit netværk og lære mange flere at kende, der også har interesse inden for it, kreativitet og læring. Som frivillig i Odense OTG kan man lære frivillige at kende fra de to andre afdelinger i Odense også. Der ligger ideer om at lave frivillige møder på tværs af afdelinger og evt besøge hinanden. Det vil give en et indblik i hvad andre har af kompetencer og interesser i foreningen, hvem man kan sparre med eller hvor man kan indhente inspiration.

Om Helle

  • Alder 35 år
  • Uddannelse: Cand Scient i Biomedicin aka Naturvidenskabelig akademiker
  • Kaptajn for Coding Pirates Odense OTG
  • Bestyrelsesformand i Odense
  • Bor i: Odense
  • Interesser: Håndarbejde af al og gerne ny/ikke før prøvet slags, teknologi

Der er altid brug for flere hænder i afdelingerne, da flere hænder betyder bedre normeringer og muligheden for at kunne invitere flere børn til klubaftener. I Odense er der bla brug for folk til at gribe nogle af de spændende idéer, finde en god indgangsvinkel og forme dem.

Du behøver ikke være IT-haj, for der er mange måder at være frivillige på i afdelingen, en af dem kan være: “Folk som skal turde gå ind i projektet og bruge mere end to timer om ugen. Ikke at man skal afsætte oceaner af tid, men noget så jordnært som at besvare mails, komme med oplæg til hvad der kan laves af workshops – og her er der ingen grænser, for det arbejder jeg ikke med. Jeg forventer ikke at folk kan alt fra starten for det kunne jeg heller ikke selv, men jeg ser heller man springer ud i det (og går det galt tjae så går det galt og så har vi forhåbentlig lært noget, men går det godt er det jo fedt) end at man står inde på kanten og aldrig hopper. ”

Bor du i Odense omegn og tænker det er da lige dig at prøve at være frivillige her, kan du kontakte afdelingen [email protected] for mere information.