Langt om længe kunne Hovedbestyrelsen i Coding Pirates Denmark Invitere alle medlemmer til et fysisk Landsmøde i Odense. Udover det formelle program i forbindelse med generalforsamling, stod dagen på tekniske og kreative opgaver, klassisk kodepirateri og hyggeligt sammenvær på tværs af afdelinger.

Lørdag den 5. marts 2022 indtog frivillige fra hele landet Odense, hvor lokalerne hos landssekretariatet dannede rammen for det årlige Landsmøde med generalforsamling i Coding Pirates Denmark.

Dagen startede ud med morgenbrød, hvorefter Louise Overgaard, formand for Hovedbestyrelsen, bød alle deltagere velkommen til dette års landsmøde.

Der var ved dette års generalforsamlingen både mulighed for at deltage fysisk og online. Der var i år hentet frivillig kræfter i form af Jan Vejlin, som stod for livestreamingen og fotografering.

Jan Johansen blev enstemmigt valgt til dirigent, og styrede genetalforsamlingen i land på fornem vis efter tidsplanen. Efter formalia var på plads med valg af referent og stemmeudvalg samt godkendelse af dagsordenen, fik Louise Overgaard ordet igen og præsenterede årsberetningen.

» Læs Louise Overgaards årsberetning (side 9)

Ved ankomsten var der morgenbrød og tid til en snak inden generalforsamlingen for alvorg blev skudt i gang. 

I årsberetningen kom Louise Overgaard bl.a. ind på den udfordring, flere lokalforeninger havde i foråret og hvor fantastisk det var at se at vi efter 2 år med Corona kunne afholde en helt fantastisk efterårssæson. Louise kom herudover også ind på de flere velbesøgte arrangementer for børn og unge rundt om i landet, Coding Pirates har afholdt i 2021. En stor tak lød det også til alle vores mange frivillige som har stået ved og holdt fast.

Efter årsberetningen var det tid til økonomi, og her kom Hovedbestyrelsens kasserer, Karsten Sommer, på banen. Karsten Sommer fremlagde årsregnskabet for 2021 samt budgettet for 2022. Begge punkter blev godkendt.

» Læs årsregnskabet for 2021 og  budget for 2022

Efterfølgende blev det tid til afstemning om indkommende forslag til hovedorganisationen. Der var i år to forslag, som i år havde fokus på at skubbe organisationen fremad, samt at fastholde et af gode frivilligtilbud der er kommet ud af corona, nemlig frivillligmøderne.

» Læs alle indkomne forslag

 

Valg til Hovedbestyrelsen 2022

Efter frokost skulle kandidater til Hovedbestyrelsen vælges. Grundet en rokade i kasserposten skulle der i år udover valg til formandsposten samt valg af t0 bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, også vælges ny kasserer. 

Indledningsvist spurgte dirigenten, om der var nogen, der stillede op til formandsposten mod genopstillede Louise Overgaard. Da det ikke var tilfældet, blev Louise Overgaard genvalgt som formand frem til 2024.

Derefter skulle der stemmes om de øvrige pladser i Hovedbestyrelsen. Det foregik på klassisk vis ved håndsoprækning. Maria Scheel-Lonsdal og Mikael Hewel fra den siddende bestyrelse genopstillede som bestyrelsesmedlemmer. De siddende suppleanter Rasmus Selsmark og Martin Knudsen genopstillede til rollen som suppleant sammen med nyopstillede Brian Birkedal.

Da stemmerne var talt op, ser den nye Hovedbestyrelse 2022 således ud:

 • Louise Overgaard, formand (202)
 • Kim Fredriksen, næstformand (2021)
 • Karsten Krogsgaard Sommer, kasserer (2021)
 • Maria Scheel-Lonsdale, sekretær (2022)
 • Lis Zacho, bestyrelsesmedlem (2021)
 • Édith Sveboelle, bestyrelsesmedlem (2021)
 • Mikael Hewel, bestyrelsesmedlem (2022)
 • John Munk, bestyrelsesmedlem (2021)

Suppleanter: 

 • Rasmus Selsmark, 1. suppleant
 • Brian Birkedal, 2. suppleant
 • Martin Knudsen, 3. suppleant

Vi siger i samme forbindelse tusind tak for indsatsen til afgående kasserer John Munk, som fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Leg, Teknologi og kreativitet 

Efter det formelle program med generalforsamlingen, stod dagen på sjove, tekniske og kreative aktiviteter. Første aktivitet på programmet, skulle deltagerne, sammen med Katja Borregaard fra Microsoft Education, lege med Minecraft Education, hvor de skulle undersøge og eksperimenterer med forskellige verdner.

Efterfølgende stod det på robot dance battle, med Shape Robotics, hvor deltagerne skulle samle og kode en robot, som skulle danse til en valgfri sang.

Til dagens sidste fællesaktivitet, skulle deltagerne finde deres indre pirat og kreative evner frem. Her skulle deltagerne lave et piratnavn til holdet, samt finde et piratnavn til dem selv, baseret på deres yndlingsteknologi. Derudover skulle de ved brug af kreative midler lave en maskot eller et flag.  

Tak til sponsor og samarbejdspartnere  

En stor tak til vores sponsor af Landsmødet 2022 Feedwork samt vores samarbejdsparnere Microsoft og Shape Robotics.

Tak til vores sponsor af landsmødet 2022
Tak til vores samarbejdspartnere i forbindelse med landsmødet 2022