Klynge Nordsjælland

Klynge Nordsjælland en realitet!

Ud fra tanken om at foreningsfællesskaber kan gøre den enkelte lokalforening stærkere mødtes formandsskabene for Coding Pirates Helsinge, Helsingør, Frederikssund, Hørsholm, Allerød og Birkerød mandag d. 8 januar til et stiftende møde af Klynge Nordsjælland.

Mødet var sat til kl. 19:30 på Hovedbiblioteket i Birkerød over en let anretning og kl. 22 blev vi smidt ud af vagten om end snakken fortsatte ned af trappen og ud på p-pladsen.

Vi startede med en præsentation af de fremmødte. Herefter kom turen til en præsentation af de enkelte foreninger: Hvor mange frivillige er de? Hvor mange børn har de? Hvad arbejder de med og hvordan? Hvilke udfordringer har de? og hvilke styrker? Og sidst men ikke mindst – hvad kan vi andre i klyngen lære af dem?

Det blev hurtigt klart at ligeså mange fremmødte foreninger vi var, lige så mange forskellige måder er der at drive forening på. Nogle har vedtægter og en bestyrelse, en forening har udarbejdet et klart pædagogisk manifest og sigte og en tredje har måttet vælge at bruge ressourcerne alene på at få workshops til at hænge sammen. Alle har vi udfordringer; nogle med at få frivillige, nogle med WIFI-dækningen, men alle har vi rigeligt med børn på venteliste og det virker også til at alle oplever overordnet gode fysiske rammer.

Der blev også tid til at dele råd om værktøjer man kan arbejde med i workshops: Thunkable og Stencil var der gode erfaringer med. Micro:bits, Scratch og Arduino arbejdede eller havde alle arbejdet med. Special effects og værktøjer som hitfilm express stiller store krav til børnenes computere, så der skal man lige tænke sig om og sådan blev der sparret hen over bordet, mens ost og pølse blev indtaget.

Vi afsluttede mødet med at sætte datoen for et nyt møde: og således er Klynge Nordsjælland en realitet. Vi håber på med et klyngefælleskab at kunne løfte hinandens foreninger, fortsætte vores sparring, og vi snakkede også om f.eks. en regional robotturnering eller andre events. Nu har vi sat ansigt på hinanden og den videre kontakt bliver derved meget nemmere (og sjovere).

Må en opfordring herfra være at få et klyngefællesskab op at køre i jeres region. Nok er mange af os presset som forening og kæmper bare med den dejlige drift og at få workshops til at fungere og tænker måske ”så må det mere organisatoriske vente”. Men få timers arbejde kan måske blive starten til at løfte hele jeres lokalområde i Coding Pirates-regi, så giv det et skud. Skulle I blive inviteret af en anden forening til et sådan arrangement, så lov mig at fremmøde…

Vi glæder os i hvert fald allerede til vores næste klyngerådsmøde i slutningen af maj.