Alle frivillige foreninger står lige nu overfor en stor udfordring, i forhold til at kunne samle og afholde deres aktiviteter. Coding Pirates er også en af dem, men til gengæld har CP en fordel, da klubaftener kan afholdes uden for lokalerne. Hvordan laver man så en klubaften for 10-12 børn samtidig med, at man overholder regeringens restriktioner for COVID19? Man går da online! Og her kan I også være med til en klubaften hos Coding Pirates DIKU online.

 

Landet er stadig præget af corona og alle afdelinger i Coding Pirates DK forsøger stadig at finde de bedste løsninger for de problematikker, det rejser. Især med de nye restriktioner, der blev præsenteret af statsministeren her igen d. 7. december, har flere afdelinger i de påvirkede kommuner travlt med at finde en strategi for det fremtidige arbejde. Den mest populære strategi er blevet at bringe klubaftenerne online – mere specifikt til tjenesten Discord. Discord blev udgivet i 2015 og er en gratis voice over IP-applikation designet til gamere, hvor man kan kommunikere i form af tekst, billede, video og lyd.
En af de afdelinger der har kørt klubaftener på Discord i et stykke tid nu er DIKU, der normalt har til huse på Datalogisk Institut på KU, da de ikke har kunnet bruge deres lokaler siden september. En mandag aften fik vi lov til at være med til sådan en klubaften.

Klubaftenerne foregår på Coding Pirates DIKU’s Discord server, der er bygget op af forskellige rum, som man kan hoppe ind og ud af. I nogle af rummene kan man kun kommunikere gennem tekst og i andre gennem lyd og video, og dette har CP DIKU udnyttet til opbygningen og organiseringen af deres online klubaftener.
I starten af klubaftenen mødtes alle i et fællesrum, både frivillige og børn, hvor en af de frivillige Martin bød alle velkommen, checkede børnene af og sendte derefter alle ud i de workshops, de var tilknyttede. Disse workshops havde hvert deres egne rum, hvor de frivillige kunne undervise og snakke med børnene. De workshops, der blev undervist i var P5.js, Thunkable og Scratch, hvor de frivillige havde overblikket over og styringen af, det der blev lavet af børnene, og til sidst var der en Freestyle workshop, hvor de større og mere erfarne børn kunne freestyle.

Workshop rummet med Thunkable var inddelt i tre mindre rum, hvor én frivillig sad med omkring to børn hver i et rum. Ifølge den frivillige Benjamin giver dette mere tid og plads til at give børnene mere direkte hjælp og gennemgang af problemer og løsninger.
Benjamin har været frivillig for Coding Pirates i flere år og er selv studerende på Datalogisk Institut på KU. Han er ansvarlig for en af de små workshops med Thunkable og sidder med to børn gennem hele klubaftenen.
Det ene barn, Viktor, delte sin skærm med den lille gruppe og forsøgte at lave en HTML kode, imens Benjamin kiggede med og kommenterede ting som: “Hvorfor tror du, det skal stå sådan der?” og “Hvad tror du, fejlen er her?”, imens han guidede Viktor igennem koden. 

Nogle af fordelene ved at være online er, at der er mere ørenlyd, forklarer Martin. Han fortæller også at de introverte og mere generte børn har mere rum til og mod på at deltage, da de bare kan være et ikon og et navn. Børnene har også ofte været tilbageholdende i forhold til at vise deres produkter til klubaftener, men med denne online opbygning er det blevet nemmere for dem, da der også har været mere fokus på processen end resultatet.
Benjamin er også enig i, at der er mere tid til at hjælpe de enkelte børn, også da der er en højere normering nu af frivillige i forhold til børn, da CP DIKU har valgt ikke at tage nye børn ind grundet omstændighederne.

Selvom der er mange fordele, især i denne tid, ved at afholde klubaftener online, så er der stadig noget der mangler: fællesskabet. Benjamin fortæller, at han savner at kunne gå rundt mellem børnene og hyggesnakke med dem imens kan hjælper til; imens Viktor, et barn der bliver undervist, fortæller at han i hvert fald ikke savner den lange cykeltur, men han savner at kunne sidde sammen med andre børn. Det Viktor savner allermest ved de fysiske klubaftener er, når de alle sammen spiser aftensmad sammen og kan snakke om det de har lavet den aften.
Så selvom selve læringen er blevet mere fokuseret og nemmere, så kan det ikke helt erstatte, det man får ud af at være samlet fysisk til en klubaften.

Dette stopper dog ikke CP DIKU i at prøve. Martin fortæller, at de ofte også spiller spil og har andre hyggeligere aktiviteter over Discord, så børnene kan føle fællesskabet på den måde.

Så selvom layoutet for klubaftenerne har ændret sig i Coding Pirates DIKU, så forsøger de stadig at holde fast i glæden for programmering og softwareudvikling og fællesskabet omkring det.