Per Hansen startede som frivillig i Coding Pirates uden at være tilknyttet et fast sted. Han var med til at starte ITU-afdelingen op, er nu afdelingsleder samme sted, bestyrelsesmedlem med hang til at sætte alt i system, og så udlever han lidt af en drengedrøm som kodepirat.

Per Hansen fra Coding Pirates

Per Hansen er 34 år og bor på Amager. Han er uddannet elektronikingeniør og har 10 års professionel erfaring som udvikler af elektronik og software. Personligt er han vild med alt teknik og bruger gerne sin fritid på at sætte sig ind i nye ting, og så var det lidt af en tilfældighed, at han kom med i Coding Pirates.

“Da jeg faldt over en artikel, hvor der stod, at Coding Pirates søgte frivillige på baggrund af en pilotevent på Aalborg Universitet i København, slog jeg til og skrev til Martin Exner,” fortæller Per Hansen.

Der blev holdt møder og planlagt inden stedet på ITU endeligt faldt på plads.

”Vi prøvede at lave nogle ting og komme i gang, og jeg har taget en masse med videre fra de første sæsoner om, hvor hurtigt vi skulle gøre tingene, hvor stejl læringskurven skulle være og hvad børnene lod sig opsluge af,” fortæller han.

Siden dengang er der sket en hel del. Efter sommeren er Coding Pirates startet op i Hellerup, og Per Hansen er blevet afdelingsleder for ITU-adelingen. Det er vist ikke for meget af det gode at kalde ham en garvet kodepirat. Selv er han meget ydmyg, når snakken falder på tilgangen til ny teknologi og læring.

”De ting vi laver, synes vi selv er sjove, og jeg udvikler konstant mig selv ved at være med i Coding Pirates. Fx har jeg længe gerne villet lære programmeringssproget Python, og nu var der ligesom en motivation i at få det lært, så jeg kunne lære det videre til andre”, fortæller Per Hansen.

Barndommen på Bornholm

Spirene til at gå ind i Coding Pirates blev for Per allerede sået for mange år siden på Bornholm. Han sidder allerede som 10-årig og roder med en masse elektronik og computere, men der er ikke mange med dén interesse. I hvert fald ikke som Per Hansen kender.

Så selvom det er vigtigt for ham at inspirere børnene og lære fra sig som kodepirat, så er det også helt afgørende at få skabt et fællesskab, der giver mere end at sidde alene derhjemme.

”Når jeg ser, hvordan børnene synes, det er at fedt at nørde med os, så tænker jeg på da jeg selv var 12 år og boede på Bornholm. Dengang havde jeg ikke forbindelse med andre, der gik op i alt mulig teknik, og det har været min drivkraft ind i Coding Pirates til at skabe et sted, hvor vi skaber ting sammen og kommer nogen vegne med det”, fortæller Per Hansen.

Flere arrangementer for børn og frivillige

Per Hansens visioner for fremtidens Coding Pirates lader sig netop afspejle i at sikre et sammenhold og samarbejde mellem frivillige og børn på tværs af afdelinger men også som når endnu længere ud.

”Selvom jeg brænder mest for at børn selv vælger Coding Pirates på frivillig basis, håber jeg, at vi kan være med til at udbrede teknologier til undervisningsverdenen herunder Folkeskolen og få skabt en generel samfundsinteresse. Indtil videre har vi en stor opgave i fortsat at sikre sammenhængskraften og udviklingen af nye events og tilbud til frivillige og børn”, fortæller Per Hansen.

Der bliver ifølge Per Hansen lige nu arbejdet på et netværk mellem frivillige og klubaftenener, hvor man kan lade sig inspirere af hinanden, og lære folk at kende samtidig med at man erhverver sig ny viden. Også for børnene sker der nye ting.

”På ITU arbejder vi lige nu med et koncept vi kalder ‘mini-hacker-hygge-dag’, der er planlagt til den 30. maj og for alle afdelinger, og vi planlægger også en udendørs sommerevent, hvor computeren bliver hjemme, og vi kommer til at lave tingene helt anderledes, end vi plejer, og gør det meget mere virkelighedsnært. Fx kunne man forestille sig et spil på en mark eller kryptering som tema, hvor det handler om at undgå at blive aflyttet af hinanden. I fremtiden snakker vi også om en kode-sommer-camp over en uge, hvor der kommer til at være en masse forskellige aktiviteter”, forklarer han.

Coding Pirates skal skabe værdi for endnu flere

Når det gælder de største udfordringer lige nu, taler Per visionært og formulerer sig meget klart om fremtiden. Det handler om at skabe så meget værdi at Coding Pirates kan fortsætte udviklingen og efterspørgslen. Det gælder ifølge Per både internt med oprettelse af nye afdelinger, rekruttering af frivillige og afvikling af ventelister men også en værdiskabelse på et mere eksternt plan.

”Det er så afgørende, at vi kan få skabt et fremtidigt grundlag for Coding Pirates, så vi kan drive det her fremad, og så tingene hænger sammen. Det gælder også fokus på den politiske dagsorden, som er afgørende for den samfundsmæssige interesse og opmærksomhed på den bevægelse, vi er i gang med at søsætte”, uddyber Per Hansen.

Hvor Coding Pirates er henne bare om ét år er svær at spå om. Men der er ingen tvivl om, at Per Hansen med hans stærke mission, systematiske overblik og mening om tingene går stærkt ind i kampen for at sikre Coding Pirates en fremtid, hvor endnu flere bliver en del af fællesskabet, og hvor tiden ikke går med regnskab og medlemslister, men med oplevelser, kammeratskab og teknologier.