Flere frivillige har givet udtryk for, at de gerne ville deltage i online møder med fokus på at skabe et socialt mødested for frivillige. Det vil vi meget gerne støtte op om!

Kenn Lund Nielsen og Sidsel Overgaard fra Sekretariatet i Coding Pirates Denmark inviterer hermed alle interesserede frivillige til at deltage i tre uformelle online frivilligmøder.

Her kan vi i fællesskab snakke om alt mellem himmel og jord inden for content-udvikling og online undervisning – bl.a. med udgangspunkt i Piratskibet. Desuden er tanken, at onlinemøderne kan være et fælles mødested, hvor vi kan drage inspiration af hinanden, dele tips og tricks og i fællesskab etablere nogle spændende samarbejder på kryds og tværs.

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi sender et link ud til Zoom på dagen på Slack, Facebook samt på denne side. Vi håber, I har lyst til at deltage, og at vi ses derude på det online farvand.

Første frivilligmøde: Content creation

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00-20.30

Til dette første frivilligmøde har vi fokus på content creation og på jeres oplevelser og erfaringer med dette. Desuden vil vi fokusere på, hvordan man som frivillig fremadrettet kan arbejde med udviklingen af materiale til pirater i hele landet. 

Vi håber, I har lyst til at deltage, og at vi ser derude på det online farvand. 

OBS: Husk at downloade Zoom, hvis I ikke allerede har det. Det er ganske gratis.

 Andet frivilligmøde: Emne annonceres snart

Onsdag den 4. november kl. 19.00-20.30 

Tredje frivilligmøde: Emne annonceres snart

Onsdag den 18. november kl. 19.00-20.30