Hvordan ser den teknologiske fremtid ud for vores børn, og hvordan hjælper vi dem til at blive aktive medskabere af den verden de skal leve i?  Hvad er Coding Pirates rolle i samfundet nu, om fem år og om 20? Hvordan laver vi en effektiv organisation for de frivillige – og findes der en Coding Pirates utopi?

I løbet af det sidste halvår har Hovedbestyrelsen og sekretariatet holdt tre små fremtidsværksteder. Et i Billund i forbindelse med Summercampen for frivillige og et i henholdsvis København og Aarhus. Fremtidsværksteder er et greb som mange demokratiske organisationer bruger når den politiske valgte ledelse skal vurdere opbakningen, eller have inspiration til små eller store strategiske ændringer fra baglandet.

Konstruktiv kritik og gode forslag i Billund

I Billund var temaet organisation og drift af Coding Pirates. ”Fordi vi havde et ganske nyoprettet sekretariat, var det vigtigt for os at vide, at de prioriteringer vi havde lagt omkring forbedringer af støtten til lokalafdelinger var de rigtige ”fortæller Brian Lindskov Larsen –  sekretariatschef i Coding Pirates. ”Og når vi så alligevel havde en stor flok frivillige samlet på et sted, benyttede vi os af chancen til at spørge dem direkte hvad de så som de største problemer i organisationen – og ikke mindst hvordan deres billede var af den perfekte organisation så ud. Ikke at vi tror vi nogensinde bliver perfekte eller bare kommer tæt på, men så ved vi hvad vi skal sigte efter. Jeg syntes at de frivilliges kritik og forslag langt hen ad vejen ramte de tiltag vi var på vej med, men der var også rigtig mange nye gode forslag som vi har taget med os.”

Programmér eller bliv programmeret

I København og Aarhus var opgaven bredere. Hvor er manglerne i vores samfund inden for områderne børn, kreativitet, beskæftigelse og fællesskab og hvad er er Coding Pirates rolle som en samfundspåvirkende organisation? De frivillige kastede sig entusiastisk over opgaven og var enige om at det først og fremmest var folkeskolen, der havde sovet i timen, at IT/teknologibaserede virksomheder allerede nu manglede kvalificeret arbejdskraft og at der skal gøres noget, hvis vores børn ikke skal blive endnu en generation af ”brugere”. Programmér eller bliv programmeret, var der en frivillig der sagde.

Hans Klysner var en af de to hovedbestyrelsesmedlemmer der sad med  under fremtidsværkstedet i Aarhus ”Det har været en rigtig spændende dag for os fra hovedbestyrelsen.” fortalte han os bagefter. ”Det er ikke så ofte at vi får lov til at få tre timer sammen med vidt forskellige frivillige fra hele landet, hvor vi kun skal diskutere visioner, samfundsproblemer og langsigtede strategier. Vi er alle sammen i Coding Pirates for at have det sjovt og være sammen med børnene i nogle gode fællesskaber, men vi har også en pligt til at påvirke vores omverden i en positiv retning, når der nu er så meget opmærksomhed om vores organisation fra både politikere og erhvervsliv. Derfor har det også været en god oplevelse at se, at selv om der blev skudt i rigtig mange forskellige retninger, så er der alligevel meget enighed blandt de frivillige, hvad enten de er unge eller gamle eller fra øst eller vest”

Inden de frivillige gik hver for sig, med næsen vendt mod hver deres respektive fremtid, var den sidste fremtisværkstedøvelse at skrive “hvis bare…” efterfulgt af et ønske på et kæmpe stykke karton. Det var der rigtig mange bud på i både København og Aarhus, og de kan ses nedenfor.

Se vores “hvis bare” galleri: