Der er planlagt hold mandag, tirsdag og torsdag i foråret 2020.
Læs mere om forårets hold her: Link

Mandag – Kæde-reaktions-baner

Kom og vær med til at lave årets fedeste kæde-reaktions.bane. Vi laver forskellige maskiner som kan sætte hinanden i gang i en lang række. Det er valgfrit hvilke teknologier der bruges. Vi har forskellige robotter og aktuatorer til rådighed, og hvis du har din egen LEGO robot eller andet er du velkommen til at medbringe denne. Her er et eksempel på en kæde-reaktions-bane https://www.youtube.com/watch?v=RBOqfLVCDv8

Der vil også være mulighed for at arbejde videre med lys-bordet fra forrige sæson.

Sæsonen sluttes af med en fremvisning, hvor vi forhåbentlig lykkedes med at sammensætte alt til én stor kæde.

Alderskrav: 10-17 år

Bemærk der er ingen Coding Pirates klubaftner i skoleferierne dvs. uge 7, uge 15 og man i uge 16

Tirsdag – Byg din egen kuglebane

Tema for tirsdagsholdet i forårssæsonen 2020 er kuglebane.

Der vil både gennem programmering og i det fysiske, blive mulighed for at bygge en kuglebane. Vær med til at bruge dine egne kreative sider til at bygge en flot kuglebane. Gem dine tomme stykker pap efter toiletruller og køkkenruller er brugt og tag dem med til klubaften. Da mandagsholdet har lignende tema, vil vi også kunne arbejde på at sende en kugle ind til dem og få den retur ved brug af spændende teknologi.

Projektet fra sidste sæson, vil der også være tid til at gøre færdigt, for dem som ønsker det. Du kan ligeledes prøve at programmere mere i Scratch, som vil starte på begynderniveau og med mulighed for senere at få lidt sværere udfordringer, der passer til dine evner i Scratch.

Der spilles kun spil på tirsdagsholdet, som du selv har programmeret og hvis du er 13 år eller ældre vil du få adgang til vores discord server.

Medbring gerne egen PC eller du kan låne en af os (giv lige John besked om dette inden eller til [email protected]).

Der er plads til både begyndere og øvede på dette hold.

Bemærk der er ingen Coding Pirates klubaftner i skoleferierne dvs. uge 7, uge 15, samt uge 16 (pga 2. påskedag om mandagen og vi derfor vælger at holde fri for alle hold den uge også)

Yderligere information fås ved at kontakte John Munk på tlf: 40353935.

Venlig hilsen
Frivillige på tirsdagsholdet på Snejbjerg Skole.

Torsdag – Coding Pirates Hackerspace

Kom og være en del af pirat makerånden sammen med andre øvede pirater, matroser og frivillige. Ved deltagelse på holdet får DU bl.a. mulighed for at afprøve teknologier, arbejde med egne projekter og nørde med andre pirater. Der er ikke fastlagt et bestemt program, men vi er fælles om vores passion for teknologier, kodning og makerånden. Sammen bliver vi klogere og kan måske definere fremtidige projekter i Coding Pirates Herning.


Pris:
Gratis for alle som er medlemmer i forvejen dvs alle der er tilmeldt/medlemmer (matroser og frivillige skal have betalt 75,- kr i frivillig kontingent) i andre klubaftener og 300 kr. for alle andre børn og unge.


Forudsætninger:
Du er øvet og har forhåndskendskab til teknologier, programmering o. lign fx fra deltagelse på hold i CP-Herning
Medbring gerne egen pc og andet elektronik.


Skynd jer at tilmelde og joine os i makerspace #piratienfart