Lørdag den 17. marts var der generalforsamling i Coding Pirates København, der dækker 13 afdelinger i Københavnsområdet. Her fik medlemmerne mulighed for at høre hvad der er sket og kommer til at ske i Coding Pirates København i fremtiden. Det blev også tid til en stor udskiftning i bestyrelsen, så vi fik sagt velkommen til hele 5 nye bestyrelsesmedlemmer og 3 nye suppleanter.

Årsberetning

Generalforsamlingen indledtes med årsberetning fra formanden, Martin Dybdal, om det forgangne år og planerne for 2018. I 2017 har vi fået streamlinet afviklingen af vores arrangementer, ved at sætte datoer på arrangementer for hele året i starten af året. Det gør at arrangementerne bliver fordelt ud over året, og at bestyrelsen skal bruge mindre tid på planlægning i løbet af året. Derudover har vi fået to nye afdelinger i 2017 på hhv. Vesterbro bibliotek og muséet ENIGMA på Østerbro. Det næste år skal vi have fokus på at gøre mere for de ældste, for pigerne og de socialt udsatte. Der er bl.a. en afdeling på vej i Tingbjerg og vi skal måske overveje at oprette seperate afdelinger til de ældste børn. Du kan læse hele formandens beretning her: https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2018/03/Formandsberetning-CPKbh.-2018.pdf

Årsplanen for 2018/2019 er også tilgængelig. Bemærk dog at mange datoer kun er forslag, og ikke skrevet i sten: https://drive.google.com/open?id=1iGZeN5Yp3Q70wGsAFh6sXLZyRxv60goeUxolW9Jlir4

Regnskab og budget

Derefter aflagdes der regnskab fra kassereren, Ragnar Reynisson, hvor det fremgik at økonomien har det strålende i København. Nogle lokalafdelinger er dog bedre til at bruge deres penge på grej og frivilligpleje end andre. Samtidig af kassererens tid i 2017 blevet brugt på at få overdraget økonomien fra Coding Pirates Denmark, som hidtil har administreret vores økonomi. Det sker både for at simplificere regnskabet i Coding Pirates Denmark og for at vi får bedre kontrol, og bl.a. kan få kreditkort til vores konto. Regnskabet for 2017 og budget for 2018 kan findes her: https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2018/03/CP-K%C3%B8benhavn-Regnskab-2017.pdf

Medlemstilskud fra Københavns kommune

Derudover får vi i 2018 for første gang medlemstilskud fra Københavns kommune på lige under 80.000 kr., efter vi i 2017 har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening.  En forudsætning for godkendelsen som folkeoplysende forening var dog en mindre ændring af vedtægterne, hvilket dog også blev stemt igennem på generalforsamlingen. Ændringen medfører at alle kan være medlem af foreningen, også selv om man ikke deltager som frivillig. Læs mere i referatet fra generalforsamlingen.

Ny bestyrelse

Da 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer enten trak sig eller valgte ikke at genopstille, var der lagt an til en stor udskiftning i bestyrelsen. Den nye bestyrelse består af Martin Dybdal (formand), Mette Broholm (næstformand, Hvidovre), Mikael Hewel (kasserer, Vanløse), Simy Kaur (ITU), Benjamin Sayoc (ITU), Nicolai Erik Ettrup (Hvidovre) og Louise Capion (ChangeGroup). Derudover blev Sine Zambach (Vanløse), Atle Winther (ITU) og Jakob Hedegaard (tidl. HB-medlem) valgt som suppleanter.

Efter generalforsamlingen gik en stordel af de fremmødte over på Café Høegs, hvor der blev hygget og mulighed for at snakke med de nye bestyrelsesmedlemmer.

Referat fra generalforsamlingen, formandsberetning og regnskab er tilgængelige på hjemmesiden: https://codingpirates.dk/koebenhavn/gf-og-vedtaegter/