Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.

Kenn fortæller her om frivilligmøderne:

Vi har i oktober, november og december afholdt en række frivilligmøder online.
Målet har været at interesserede har kunne mødes og udveksle erfaringer, ideer og få sparring på de problemstillinger man nu engang har stået i, i sin egen lokalafdeling.

Møderne er ikke en erstatning for de fysiske møder, men et supplement. Når muligheden for at mødes i større grupper i foreningssammenhænge åbnes op igen, så vil vi selvfølgelig også gøre det.

Hvad er det for noget?


De første møder var med 2-3 ugers mellemrum på faste dage. Møderne havde et tema som var fastsat efter ønske fra interesserede frivillige. Ofte endte det på møderne med at temaet var et afsæt som gjorde at vi snart endte ud i mange andre aspekter af hvad der rør sig i foreningen.

Efter de første tre møder besluttede vi hurtigt at sætte en ny række møder op, nu med et rul indenfor måneden, så det skiftede mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tidspunktet blev flyttet til 19.30, så frivillige som havde afholdt klubaften også havde mulighed for at deltage, ligesom møderne blev gjort en halv time kortere. At vi de fleste gange er fortsat

Der har også været god respons på reklameringen af møderne. En reminder på dagen, så hvis man skulle have glemt det, så kan man stadig nå at hoppe med. 

Hvem kan deltage?


Vi har været repræsenteret fra alle dele af landet til møderne. Nogle møder har vi været op til 8 deltagere. Andre har vi været 4-5 stykker. Og et enkelt møde sad Sidsel og jeg og snakkede i en time med hinanden. Men overall så har der været flere som har deltaget gentagne gange, ligesom der hver gang har været nye ansigter. Så det er en bevægelse fremad som langsomt vinder indpas. Målet er ikke at vi skal være så mange som muligt hver gang. Målet er at man mødes med nogen og får det udbytte man ønsker. Hvis der er ønske om at lave nogle stormøder, så sigter vi selvfølgelig efter det. For det har absolut også nogle fordele. Men det er ikke succeskriteriet for møderne lige nu.

Kan det bruges til noget?


“Det er vigtigt nogle gange at gøre noget uvigtigt” er et af de citater som jeg har taget med mig fra møderne. Og selvom vi har prøvet både en mere formel struktur og en uformel struktur, så har møderne været båret af de som deltager. Og responsen synes jeg  ikke har været til at tage fejl af. Ugentlige møder giver muligheden for at mødes og snakke med andre frivillige, når man har brug for det og lyst til det. Man behøver ikke at anstrenge sig for at møde op, når dagen ikke lige passer. Det er et uforpligtende frirum, hvor vi kan holde den kontakt, som vi nogen gange efterspørger i andre sammenhænge. Folk er kommet igen, og har hængt ude en halv time længere, blot fordi selskabet har været godt, fordi emnerne har været interessante og fordi folk har bidraget med forskelligt hver gang. Ikke to møder har været ens. 

Hvad skal vi bruge møderne til i 2021?


Vi har snakket frem og tilbage på møderne om man kan bruge dem til at finde sammen i interesser. Pædagogisk tankegang. Gå i et rum for sig og nørde teknologi.  Måske endda lave fællesopstart, og sparre med hinanden, så det ikke kun er de samme ideer og forløb som rumsterer lokalt, men man kan lige få det vendt med resten af landet.
Du kan også snakke konkrete teknologier eller metoder og få erfaringer fra de andre deltagere. Ligesom der selvfølgelig har været udforskning af onlinemediet sammen og fælles nørderi.
Men det er dig som deltager der sætter dagsordenen, og du er også velkommen til blot at flyde med og høre hvad andre har på hjerte. Og der er altid plads til flere!

Og plads til en masse anekdoter, projekter og hygge.

2021


Vi har derfor organiseret møderne i januar på følgende datoer
(Vi bruger zoom! Husk at downloade og installere den inden)

Tirsdag d. 5. januar kl.19.30 – 21
https://zoom.us/j/94220123144

Onsdag d. 13. januar kl.19.30 – 21
https://zoom.us/j/96354894210

Torsdag d. 21. januar kl.19.30 – 21
https://zoom.us/j/92228279066


Mandag d. 25. januar kl.19.30 – 21
https://zoom.us/j/96143440075


Møderne er uden for tema, men tag gerne noget med vi kan se på og snakke om. Stemningen er altid uformel. (Du tager bare opvasken imens eller får spist færdig.)


Juleafslutning


Og kan du slet ikke vente, så har vi altså stadig et sidste møde onsdag  d. 16. december, hvor vi holder fælles juleafslutning. Husk rom!

https://zoom.us/j/95240394797